A-III-37 Podmaniczky Frigyes :Úti naplómból (1853)

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Quart. Hung. 1288

ISMERTETÉSE: Podmaniczky Frigyes báró (1824-1907) politikus, író, a pesti társasági élet közismert alakja volt.1 1848-ban főrendiházi tag, a szabadságharcban honvédtiszt. 1859-ben az MTA levelező tagjává választották. 1861-1905 között országgyűlési képviselő, 1875-1885 között a Nemzeti Színház égisze alatt megszervezett Operaház intendánsa. 1873-tól 1905-ig a Fővárosi Közmunkák Tanácsának elnöke. Lelkes támogatója volt a főváros fejlesztésének. Elnöksége idejére esett a Budapest általános rendezési tervének kidolgozása, a körutak, a Sugárút (mai Andrássy út) kiépítése, a Belváros rendezése, a dunai rakpartok építése stb. Hagyatékát az OSzK Kézirattára őrzi.2
Az OSzK Kézirattárában a fenti jelzet alatt Podmaniczky Frigyes németországi, oroszországi, svédországi és dániai utazásai során készített naplója található.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 18 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Bódis Mária, 1970-es évek

TARTALMA: A regeszták a szentpétervári, moszkvai, stockholmi és koppenhágai feljegyzésekről készültek; múzeumokra, emlékművekre, templomokra vonatkozó adatokat tartalmaznak.

Jegyzetek:

1 PODMANICZKY FRIGYES: Naplótöredékek I-IV. Budapest 1887-1888; BERCZIK ÁRPÁD: Báró Podmaniczky Frigyes levelező tag emlékezete. Budapest 1914; [PODMANICZKY FRIGYES:] Egy régi gavallér emlékei: Válogatás a Naplótöredékekből (1824-1887) Budapest 1984

2 Quart. Hung. 1288-1297, 1417, 1438, 1504, 1537, 1543, 1572, 1510, 2512


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo