A-III-38 Az 1896-iki Ezredéves Országos Kiállítás Történelmi Focsoportjához tartozó építészeti s fölszerelési rajzok

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Fol. Hung. 1184

ISMERTETÉSE: 18 darab 830 x 570 mm-es és több kisebb rajz egy tokban.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 19 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Bódis Mária, 1970-es évek

TARTALMA: A regeszták a kiállítás különböző pavilonjainak alaprajzairól és enteriőr-terveiről készültek.

Jegyzetek:

1 SINKÓ KATALIN: "A História a mi erős várunk." A millenniumi kiállítás mint Gesamtkunstwerk. In: A historizmus művészete Magyarországon. Művészettörténeti tanulmányok. (Szerk. Zádor Anna) Budapest 1993, 132-147. [részletes bibliográfiával]; VADAS FERENC: Programtervezetek a millennium megünneplésére (1893). AH XXIV. (1996) 3-56.; SISA JÓZSEF: A Városliget átalakulása az ezredéves kiállítás idején. Uo. 57-78.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo