A-III-36 Toldy Ferenc naplója (1822. február 8.-1830. február 26.)

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Fol. Hung. 1616

ISMERTETÉSE: Toldy (Schedel) Ferenc (1805-1875) kritikus, irodalomtörténész, a magyar irodalomtörténet "atyja". 1831-től a Magyar Tudós Társaság rendes tagja. 1843-ban az Egyetemi Könyvtár igazgatója. 1837-ben Bajza Józseffel és Vörösmarty Mihállyal megalapították az Athenaumot. Jelentős szerepet játszott a Kisfaludy Társaság létrehozásában, melynek 1841-től igazgatója, 1860-tól másodelnöke, 1873-tól elnöke volt, s szerkesztette A Kisfaludy Társaság Évlapjait is. Közreműködött egyebek mellett Kisfaludy Károly, Kazinczy Ferenc, Berzsenyi Dániel, Csokonai Vitéz Mihály, Kölcsey Ferenc műveinek kiadásában, közzétett több régi magyar nyelvemléket is, így például Alexandriai Szent Katalin legendáját.1 Hagyatéka több közgyűjteményben található.2
Az OSzK Kézirattárában a fenti jelzeten őrzött kézirat a Fol. Hung. 1615 jelzetű autográf napló 31-98. fólióiról készült 20. századi másolat.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 6 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Bódis Mária, 1970-es évek

TARTALMA: A regeszták Toldy Ferenc 1823-as felvidéki utazásai során írt jegyzeteiről készültek; késmárki és lőcsei műemlékekre vonatkozó adatokat tartalmaznak.

Jegyzetek:

1 Toldy Ferencre vonatkozóan ld.: TÓTH ANDRÁS: Toldy Ferenc és tudományos közéletünk 1849-1860. Adalékok az abszolutizmus korának művelődéstörténetéhez. Az Egyetemi Könyvtár Évkönyvei V. (1970) 351-369.; WÉBER ANTAL: Toldy Ferenc. Budapest 1986; OLTVÁNYI AMBRUS: Toldy Ferenc világnézete, társadalmi-politikai állásfoglalása és ennek összefüggése irodalmi elveivel 1848-ig (1958) In. Oltványi Ambrus: A szellem szenvedélye. Budapest 1994, 13-38.; DÁVIDHÁZI PÉTER: "A költői birodalom határszélén." Az értékfeltárás perifériája Toldy irodalomtörténeteiben. In: Feltáratlan értékek a magyar irodalomban. (Szerk. Szabó B. István) Budapest 1994, 144-155.; DÁVIDHÁZI PÉTER: Toldy Ferenc és a nemzeti tudomány önmeghatározása. 2000 (1996/8.) 45-50.

2 Az OSzK Kézirattárában: Fol. Hung. 1048, 1100, 1615-1617, 1756; Quart. Hung. 741, 983, 1796, 2120; Oct. Hung. 1184; Duod. Hung. 42), az MTA Könyvtárának Kézirattárában, továbbá az Egyetemi Könyvtár Kézirattárában.


Facebook

Közlemények

 • 2017. szeptember 15.

  Fényképtár online

  A mai napon, öt éves munka eredményeként befejeződött az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Fényképtára leltározott analóg tételeinek digitalizálása, így a honlapunkról immár online is elérhető és kutatható közel 80.000 f...
 • 2017. szeptember 4.

  Intézeti kutatószolgálat UPDATE

  Az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattárában és Lexikontárában szünetel a kutatószolgálat, mivel az új épület bútorzatának beszerzése és ezáltal az új raktárak kialakítása közbeszerzési problémák miatt csúszik. ...
 • 2017. augusztus 22.

  Elhunyt Tímár Árpád

  Megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy szeretett és tisztelt egykori kollégánk,Tímár Árpád, aki 1970 óta Intézetünk munkatársa, az Ars Hungarica volt főszerkesztője, 2017 augusztus 12-én, életének 79. évében eltávozott köz...
 • 2017. június 20.

  Idén is látogatható lesz az MTA Székháza a Múzeumok Éjszakáján

  Idén ismét megnyitja kapuit, és különböző programokkal várja az érdeklődőket június 24-én, szombaton a Múzeumok Éjszakáján a Magyar Tudományos Akadémia Székházának neoreneszánsz épülete. A látogatók megismerkedhetnek a t...
 • 2017. június 9.

  Fiatal kutatói álláspályázat

  Az MTA BTK pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató) munkakörének betöltésére. A kiírás az alábbi linken érhető el.

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo