A-III-16 Gyurikovics György: Értekezések a történelem, a statisztika és földrajz körébol

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Fol. Hung. 1256, ff. 334-346

ISMERTETÉSE: Gyurikovits György (1780-1848) a 19. század első évtizedében kezdett történelmi tárgyú közleményeket publikálni. Cikkei a Tudományos Gyűjteményben, Josef Freiherr von Hormayr Archivjában, a Tudománytárban és az Akadémia Értesítőjében jelentek meg. Önálló kötetet írt Szlavóniáról és Horvátországról. Könyvtára, kiadatlan műveivel az OSzK Kézirattárába került.1 Tudományos tevékenységéért az MTA 1832-ben levelező tagjává választotta. Tudományos munkásságának, kéziratainak feldolgozása történettudományunk régi adósságai közé tartozik.2

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 24 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Bódis Mária, 1970-es évek

TARTALMA: Pozsony és Trencsén vármegyei műemlékekre vonatkozó adatok (például Illésházy István nádor bazini síremléke, Thurzó Elek valamint a Szapolyai család címere).

Jegyzetek:

1 Fol. Hung. 983, 1248, 1250, 1251, 1254-1256; Quart. Hung. 259, 839, 1601; Fol. Lat. 3220, 3226, 3364, 3469, 3598, 3599, 3801, 3807-3810; Quart. Lat. 2444-2447, 2472

2 MIKÓ ÁRPÁD: Lapok Gyurikovits György rajz- és metszethagyatékából. In: Történelem - Kép. Budapest 2000, 497-498., Kat. VIII-12.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo