A-III-17 Miscellanea Szalay Ágoston gyujteményébol

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Fol. Hung. 1486

ISMERTETÉSE: Szalay Ágoston (1811-1877), Történeti vonatkozású iratokat és tárgyakat, köztük pecséteket, gyűjtött. 1858-tól az MTA levelező tagja.1Az OSzK Kézirattárában lévő, 145 fólióból álló egykorú, különböző nagyságú kéziratok konvolutumában gróf Fekete János levelei és versei, Koháry István (1649-1731) Inter curas inter Currentes Meditaniones...című költeményének töredéke és Faludy Ferenc (1704-1779) Epitaphium című verse, továbbá ismeretlen szerzőktől származó apróbb versek, egyházi és világi tartalmú vegyes iratok találhatók.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 1 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Bódis Mária, 1970-es évek

TARTALMA: ff. 96-97.: Faludy Ferenc: Epitáfium című verse.2

Jegyzetek:

1 Legjelentősebb műve: SZALAY ÁGOSTON - DEÁK FARKAS: Magyar Leveles Tár 1-2. Pest-Budapest 1861-1879
Szalay Ágostonra vonatkozóan ld.: - -: Szalay Ágoston nincs többé! Sz. 11. (1877) 458.; SZALAY IMRE: Szalay Ágoston régiséggyűjteményének ismertetése. Sz. 11. (1877) 586-598.
Szalay Ágoston több ezer darabból álló, 16-18. századi irat-gyűjteményéből 2054 tétel 1923-ban a Magyar Nemzeti Múzeumba, onnan pedig a MOL-ba került (R 285) ld.: Iványi Emma: Az 1526 után gyűjtemény. Repertórium. Budapest 1977, 115-116. (Levéltári leltárak 67.)

2 A költemény Nádasdy Ferenc halálára íródott 1777-ben. Kiadva: Faludi Ferenc: Fortuna szekerén okossan ülj. (Szerk. Vargha Balázs) Budapest 1985, 109-110.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo