A-II-17 Budapesti épületekre vonatkozó vegyes építészettörténeti adatok

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: Budapest Főváros Levéltára és Fővárosi Tervtár

Ismertetése: A regeszták az alábbi iratokról készültek:

A Fővárosi Tervtár anyagából

-        Jelentősebb fővárosi köz- és magánépületekre vonatkozó adatok topográfiai rendben, kerületenként (I-XIV.) (1890-1935)

A Fővárosi Levéltár anyagából

-        Fővárosi Közmunkák Tanácsának iratai, Tanácsülési és bizottsági jegyzőkönyvek

(1919-1948) (II. l./a; XIX. l/a)                                     

-        Fővárosi Közmunkák Tanácsának iratai, Általános ügyviteli iratok, Hivatalos je­lentések (1870-1948) (II. l./c)

-        A Fővárosi Közmunkák Tanácsának tervtári iratai (1871-1934) (II. l./e)

-        Budapest Székesfőváros Közgyűlésének jegyzőkönyvei (1882-1937) (IV. 1403/a)

-        A Városrendezési és Közlekedési Szakbizottság jegyzőkönyvei (1936-1937) (IV. 1403/hh)

-        A Városfejlesztési Program Kidolgozására Kiküldött Különbizottság iratai (IV. 1403/x.l) (1932-1940)

-        Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai, III. (Építési) ügyosztály anyaga (1873,

1874, 1899,1900) (IV. 1407/b)

-        Budapest Székesfőváros Tanácsának iratai, tárgyalási jegyzőkönyvek (IV. 1407/a)

-        Fővárosi Levéltár Tervtára (XV. 17/d, e, h, k)

II. A cédulák

Mennyisége: kb. 2000 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Dercsényi Balázs, 1972-1978

Tartalma: A 19-20. századi budapesti építészetre vonatkozó adatok.[1] A regeszták A magyarországi művészet története című kézikönyv-sorozathoz készültek.


[1] Ferkai András: Buda építészete a két világháború között. Művészeti emlékek. Budapest 1995; Ferkai András: Pest építészete a két világháború között. Budapest 2001.

 


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo