A-II-16 Az Építési Direktórium iratai (1919)

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: BFL, IV. 1407/b

Ismertetése: A Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium jogutódjaként létrejött Közoktatásügyi Népbiztosság - mely jelentős személyi és szervezeti változtatásokat hajtott végre - az egyes ügyosztályok mellett az irodalmi és művészeti élet irányítására külön direktóriumokat is létrehozott. Az Építési Direktórium - melynek vezetőjévé Vágó Józsefet[1] nevezték ki - főleg középületek, lakótelepek építésének irányítására jött létre.

II. A cédulák

Mennyisége: 3 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Pusztai László, 1969

Tartalma: Vágó József, az Építési Direktórium elnökének 1919. június 26-án kelt leirata a Direktórium feladatairól.


[1]  Vágó Józsefre vonatkozóan ld.: Simon Magdolna: Vágó József építész. Szakdolgozat. (ELTE Művészettörténet Tanszék Könyvtára); Gerle János: Az egykori lipótvárosi kaszinó nyári épülete: Vágó József műve. MÉ XXXI. (1982) 69-73.; Gerle János: A századforduló építészete Magyarországon. Budapest 1990, 202-209.; Vágó József—Bölöni György: Városutópia. Vágó József és Bölöni György levelezése. (Közreadta, bevezette és jegyzetekkel ellátta Hajdú Virág) In: Lapis Angularis II. (Források A Magyar Építészeti Múzeum gyűjteményéből) Budapest 1998, 97-227.

 


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo