A-II-5 Pesti végrendeletek és hagyatéki leltárak (1695-1873)

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: BFL, IV. 1202/cc.

Ismertetése: Pest város levéltára a tanácsi iratokon belül Testamenta et inventaria néven egy sorozatban (törzsszáma IV. 1202/cc.) tartalmazza a polgárok végrendeleteit és hagyatéki leltárait.[1] Ezen kívül a tanácsi iratok más sorozataiban és egyéb anyagokban (például a peres iratokban) is számos végrendelet és leltár található.

II. A cédulák

Mennyisége: 1318 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Dombi István, 1971; Dóka Klára, 1971

Tartalma: A regeszták több, művészeti szempontból érdekesnek tartott 18-19. századi leltárról készültek a Testamenta et inventaria sorozatból, valamint Johann Lindau könyvkereskedő 18. század végi, a tanácsi iratok Vegyes iratok (Miscellanea) című sorozatában (IV.1202/rr) található hagyatéki leltáráról. A hagyatéki leltárak tartalma elsősorban az iparművészet - azon belül főleg az ötvösség - szempontjából értékesek, ritkábban képeket, szobrokat, könyveket is említenek. A pesti házingatlanok adatai építészettörténeti és topográfiai szempontból hasznosíthatóak.

Elhelyezése: Először a Miscellanea sorozatból kicédulázott egyetlen leltár, majd a Testamenta et inventaria sorozatról készült cédulák az eredeti jelzetek sorrendjében.


[1]  Nagy 1959, 198-199.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo