A-II-4 Budai végrendeletek és hagyatéki leltárak (1696-1873)

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: BFL, IV.1002/y és IV.1002/z

Ismertetése: Buda város levéltárában - Pesttől eltérően - külön sorozatban őrzik a végrendeleteket (Testamenta - IV.1002/y) és külön a leltárakat (Inventaria - IV.1002/z), de a Testamenta című anyagban is számos, a végrendeletekhez kapcsolódó leltár található. Az Inventaria sorozat a városi tanács által kiküldött biztosok jelentéseit tartalmazza az elhalt budai polgárok hagyatékának leltározásáról, valamint hagyatéki leltárakat és egyéb ide kapcsolódó iratokat. Művészettörténeti jelentőséggel általában a házakról s az ingóságokról szóló leírások bírnak.[1]

Az Inventaria című állagról két cédulasorozat is készült. Először 1965-1971, majd 1972-1973 között, ez utóbbi alkalommal a Testamenta anyaggal együtt.

II. A cédulák

Mennyisége: 700, illetve 1066, összesen 1766 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Bónisné Wallon Emma, 1970 körül; Fábián István, 1965; Dóka Klára, 1971; Dombi István, 1972-1973

Tartalma: Hagyatéki leltárak az 1708-1850 közötti időből.

Elhelyezése: Először a korábban készült Inventaria cédulasorozat időrendben elhelyezve, majd a Testamenta, ez után pedig az Inventaria anyagáról készült két cédulasorozat található a levéltári jelzetek növekvő sorrendjében, azaz az eredeti anyag rendjében, ami azonban nem mindig felel meg a keltezés időrendjének.


[1]  Dümmerth Dezső: Pest város társadalma 1686-1696. A török hódoltság utáni első évtized lakosságának gazdasági, társadalmi és személyes életviszonyai Mária Terézia koráig. Budapest 1968; H. Balázs Éva: Bécs és Pest-Buda a régi századvégen (1765-1800) Budapest 1987.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo