A-XV-2 Vegyes muvészettörténeti adatok

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: Magyar Ferences Könyvtár Kézirattára és Levéltár

ISMERTETÉSE: A Magyar Ferences Levéltár legjelentősebb irategyüttesei a Mohács előtti oklevelek gyűjteménye (112 darab oklevél), a szalvatoriánus rendtartomány (Provincia Sanctissimi Salvatoris) központi iratai (1564-1899), a bosnyák bányavidéki rendtartomány (Provincia Bosnia Argentinae) tartományfőnökségének iratai (1611-1757), a Kapisztrán rendtartomány (Almae Provinciae Sancti Johannis a Capestrano) tartományfőnökségének iratai (1757-1950), a ferences rendházak és plébániák iratai (1600-1950), 54 rendház és plébánia iratai, Jakosich József (1738-1804)1 és Katancsich Mátyás Péter (1750-1825)2 gyűjteménye, szerzetesi hagyatékok. Az anyag jelenleg a fondok szintjéig rendezett.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 78 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Kerny Terézia, 1990-1991

TARTALMA: Vegyes művelődés- és művészettörténeti adatok: Jakosich József (1738-1804) rajzai a középkori székesfehérvári kőfaragványokról,3Katancsich Mátyás Péter (1750-1825) pecsét, címer- és éremlenyomat-gyűjteménye, a mariánus rendtartomány térképe 1772-ből, kalendáriumok, rézmetszetek, köznemesi pecsétek viaszlenyomatai, a dunántúli ferencrendi kolostorok műtárgyfelmérése (1930-1931).

Jegyzetek:

1 A rend budai könyvtárának és kéziratgyűjteményének alapítója. Munkásságáról ld.: SZINNYEI JÓZSEF: Magyar írók élete és munkái. V. Budapest 1897, 305-306. hasáb

2 Znanstveni spomen-skup o Katanciæu u Budimpesti 30. IX. 1995. godine u povodu obljetnica roðenja i smrti te 200. obljetnice njegova imenovanja za profesora Pestanskoga sveucilista. (Urednik Ivan Mokuter) Budimpesta 1996 [Emlékülés Katancsich Mátyás Péter emlékére. Összefoglalás német és angol nyelven]

3 Collectione vitae, mortis et operum Divi Joannis a Capistrano. Budae 1803; LŐVEI PÁL: Római és középkori kőfaragványok 18. századi rajzai a Ferences Levéltárban. Pavilon 2 (1990) 8-11.; Lővei Pál: Saxa loquuntur. Egy képzeletbeli nemzeti sírkőpantheon felé. In: Történelem - Kép. Budapest 2000, 509-510., 495-497., Kat. VIII-10-11.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo