A-XV-1 Magyarországi ferences kolostorra vonatkozó adatok

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: Magyar Ferences Levéltár

ISMERTETÉSE: Jelenleg két ferences rendtartomány működik Magyarországon: A Kapisztrán Szent Jánosról nevezett Magyar Ferences Rendtartomány és a Szűz Máriáról nevezett Magyar Ferences Rendtartomány. A Magyar Ferences Levéltár az 1757-től működő Kapisztrán rendtartomány és elődeinek iratait őrzi.1 A mariánus rendtartomány központi szerveinek iratai a MOL-ban, az egyes rendházak iratai pedig a területileg illetékes önkormányzati levéltárakban találhatók.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 20 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Détshy Mihály, 1980-as évek

TARTALMA: A győri, kismartoni, nagyszombati és soproni ferences kolostorok történetére vonatkozó adatok.2

Jegyzetek:

1 Érsekségek, püspökségek, káptalanok és szerzetesrendek levéltárai. (Szerk. Nagy Lajos) Budapest 1983, 125-133. (Magyarországi egyházi levéltárak fondjegyzékei II.)

2 KARÁCSONYI JÁNOS: A Szent Ferencz rend története Magyarországon 1711-ig. I-II. Budapest 1923; CSÓKA FERENC: A ferencesrend történetének kutatása Magyarországon (1945-1976). LSz 27 (1977) 359-362.; ld. továbbá az A-I-19 jelzetű cédulasorozat ismertetését.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo