A-VI-1 Rómer Flóris hagyatéka és jegyzőkönyvei

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OMvH Könyvtára (Kézirattár, Rómer Flóris hagyatéka, K 144-292; K 371-632; K 635-673)

ISMERTETÉSE: Rómer Flóris1 kéziratos hagyatékának jelentős része az Országos Műemléki Felügyelőség könyvtárának kézirattárában található, ahol két iratcsoportban őrzik:

1. A "Rómer-hagyaték"-ként ismert, 74 iratkötegből és ún. jelzés nélküli anyagból álló gyűjteményben különböző jellegű jegyzetek, feljegyzések, egyetemi előadásainak kéziratai, Rómerhez írt levelek stb. találhatók.

2. Rómer Flóris ún. "jegyzőkönyvei" utazásai, helyszíni bejárásai során füzetekbe gyűjtött, rendszeresen vezetett feljegyzéseit tartalmazzák.

Ezek a kéziratok a magyar művészet szinte minden ágát és korszakát érintik, de zömmel a műemlékvédelem, illetve a topografikus szempontú művészettörténeti kutatások által hasznosítható adatokat tartalmaznak.2
A könyvtárban beleltározott anyagról az 1960-as években Tombor Ilona készített gépiratos jegyzéket. Ebből az anyagból elsősorban az úti jegyzőkönyvekre fordított figyelmet, illetve ezeket hasznosította a műemléki, régészeti és művészettörténeti kutatás. A hagyaték ezen része eredetileg negyvenhat füzetből állt, melyeket Rómer saját maga sorszámozott. Ezek közül a cédulázás idején hat darab (a XII., XXI., XXV., XXVIII., XLI., XLIII. számú) hiányzott.3 A jegyzőkönyvek 1858-tól 1888-ig dokumentálják Rómer Flóris munkásságát, idehaza és külföldön szerzett tapasztalatait. Ceruzával készített magyar, latin és német nyelvű feljegyzéseit, rajzait nyersanyagként használta fel kiadásra szánt tanulmányaihoz, könyveihez. Jegyzőkönyvei különösen azért jelentősek, mert a műemlékeknek még a purista helyreállítások és a háborús pusztítások előtti állapotát dokumentálják. Rómer egyes területekre többször is visszatért, s a bejárt területeken alapos topográfiai felmérést végzett. Füzetei egyaránt mintául szolgáltak kortársainak és a későbbi generációk (így például Telepy Károly, Ipolyi Arnold, Téglás Gábor, Myskovszky Viktor, Möller István, Balogh Jolán stb.) számára is. Az úti jegyzőkönyvekhez 1980-ban mutató készült 1138 helységnévvel.4Állományvédelmi okból néhány éve a kötetek valamennyi lapjáról fénykép és mikrofilm készült, s ezek segítségével kutathatók az OMvH Könyvtárában.5
Rómer Flórisnak a Műemlékek Országos Bizottságába került hagyatékát Gerecze Péter lajstromozta először.6 E hagyaték sorsáról tájékoztatást nyújt még a Műemlékek Országos Bizottságának néhány irata (OMvH Könyvtára), illetve a VKM iratanyaga.7

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 3200 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Csernyánszky Mária, 1962; Szabó Erzsébet, 1962; Tombor Ilona,8 1962

TARTALMA: A regeszták az eredeti anyag teljes egészének áttekintésével készültek. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 Rómer Flóris tudományos munkásságáról, valamint hagyatékáról ld. továbbá az A-III-2 jelzetű cédulasorozat ismertetését.

2 Az OMvH-ban orzött Rómer-hagyatékból megjelent forráskiadványok: TOMBOR ILONA: Rómer Flóris útijegyzetei. MÉ III. (1954) 276-278.; KERNY TERÉZIA: Rómer Flóris kézirata "A magyar jelmezről". In: Johannes Aquila und die Wandmalerei des 14. Jahrhunderts. Tagungsbeiträge und Dokumente aus den Sammlungen des Landesdenkmalamts/Budapest. (Red. Marosi, Ernő) Budapest 1989, 134-145.; PATAY PÁL: Corpus Campanorum antiquorum Hungariae. Magyarország régi harangjai és harangöntői 1711 elott. Budapest 1989; Rómer Flóris Jegyzőkönyvei. Somogy, Veszprém és Zala megye (1861) (Sajtó alá rendezte Valter Ilona, Velladics Márta) Budapest 1999 (Forráskiadványok II.)

3 A XII. számú füzet később előkerült.

4 SÓDOR ALAJOS: Rómer Flóris úti jegyzőkönyvei. Budapest 1980, Kézirat. (Magyar Építészettörténeti Dokumentáció 1.) (MTA Művészettörténeti Kutató Intézetének Regesztagyűjteménye)

5 Az OMvH Könyvtárában található egyéb Rómer-hagyatékról megjelent publikációk: KERNY TERÉZIA: Egy kései recenzió. Rómer Flóris: Erdély építészeti emlékei. Írta Kővári László. Kolozsvárott 1866. Pavilon 2-3. (1990) 36-38.; KERNY TERÉZIA: Johannes de Utino Világkrónikájának egy ismeretlen változata. Pavilon 4. (1990) 2.; KERNY TERÉZIA: Elfelejtett miniatúramásolatok a 19. századból. Pavilon 6. (1991) 22-25.

6 GERECZE PÉTER: A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma. In: Magyarország Műemlékei. II. (Szerk. Forster Gyula) Budapest 1906, 58-63.

7 Ld. az A-I-4 jelzetű cédulasorozat ismertetését.

8 [GERŐ LÁSZLÓ:] Tombor Ilonát köszöntjük. Mv XXXIII. (1989) 234.; Tombor Ilona írásainak válogatott bibliográfiája (Összeállította Bardoly Istrván) Mv XXXIII. (1989) 234-236.


Facebook

Közlemények

 • 2017. szeptember 15.

  Fényképtár online

  A mai napon, öt éves munka eredményeként befejeződött az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Fényképtára leltározott analóg tételeinek digitalizálása, így a honlapunkról immár online is elérhető és kutatható közel 80.000 f...
 • 2017. szeptember 4.

  Intézeti kutatószolgálat UPDATE

  Az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattárában és Lexikontárában szünetel a kutatószolgálat, mivel az új épület bútorzatának beszerzése és ezáltal az új raktárak kialakítása közbeszerzési problémák miatt csúszik. ...
 • 2017. augusztus 22.

  Elhunyt Tímár Árpád

  Megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy szeretett és tisztelt egykori kollégánk,Tímár Árpád, aki 1970 óta Intézetünk munkatársa, az Ars Hungarica volt főszerkesztője, 2017 augusztus 12-én, életének 79. évében eltávozott köz...
 • 2017. június 20.

  Idén is látogatható lesz az MTA Székháza a Múzeumok Éjszakáján

  Idén ismét megnyitja kapuit, és különböző programokkal várja az érdeklődőket június 24-én, szombaton a Múzeumok Éjszakáján a Magyar Tudományos Akadémia Székházának neoreneszánsz épülete. A látogatók megismerkedhetnek a t...
 • 2017. június 9.

  Fiatal kutatói álláspályázat

  Az MTA BTK pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató) munkakörének betöltésére. A kiírás az alábbi linken érhető el.

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo