A-III-44 Baranya vármegyére vonatkozó kéziratok

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Fol. Lat. 289, 3469

ISMERTETÉSE: Az OSZK Kézirattárában több Baranya vármegyére vonatkozó kézirat található, melyek mind igen fontos topográfiai és egyéb történeti adatokat tartalmaznak. Ezek közül az egyik legfontosabb és művészettörténeti szempontból legértékesebb az Analecta Baranyensia complectens Notitias topographicas et historicas ad descriptionem Inclyti Comitatus Baranyensis facientes per Georgium Gyurikovits collectas et conscriptas ab anno 1806. című, 122 fólió terjedelmű kézirat.1 A másik jelentős, hasonló tárgyú kézirat a Descriptio Physico-Politico-Topographica Comitatus Baranyensis című, gróf Széchényi Ferenc megbízásából 1785-ben készült összeírás.2

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 1033 darab, valamint 1 áttekintő jegyzék

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Waigand József, 1979-1980

TARTALMA: A Gyurikovits-kézirat regesztái az eredeti anyag teljes egészének áttekintésével készültek; Baranya vármegyei topográfiai adatokat tartalmaznak (községek története, birtokviszonyokra stb.). A Descriptio Physico-Politico-Topographica... című kéziratról készült regeszták az I. kötet 116. fóliójával bezárólag tartalmaznak építészettörténeti adatokat. Waigand József: Baranya megyei vonatkozású kéziratok az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában című jegyzéke további 29 Baranya vármegyére vonatkozó, az OSzK-ban őrzött kézirat kivonatát közli.

Jegyzetek:

1 Gyurikovits Györgyről ld. az A-III-16 jelzetű cédulasorozat ismertetését.

2 T. PAPP ZSÓFIA: A Széchényi Ferenc-féle Descriptio demográfiai adatairól. Baranya 9-10. (1996-1997) 7-37.; T. PAPP ZSÓFIA: Pécsváradi iparosok Széchényi Ferenc Descriptio-jában. Comitatus 8. (1998) 96-111.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo