A-III-33 gróf Teleki Sándor emigrációs naplója

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Fol. Hung. 1783

ISMERTETÉSE: Teleki Sándor gróf (1821-1892) Liszt Ferenc, Petőfi Sándor és Victor Hugo barátja, a koltói kastély tulajdonosa.1 ügyvédi vizsgája után utazást tett Németországban, Spanyolországban és Liszt Ferenccel Oroszországba utazott. Részt vett a szabadságharcban, majd annak leverése után a kiegyezésig különböző európai országokban tartózkodott hosszabb-rövidebb ideig. Hazatérve részt vett a Magyar Történelmi Társulat megalapÝtásában. Hagyatéka több helyen lelhető fel.2
Az OSzK Kézirattára a fenti jelzet alatt Teleki Sándor emigrációs albumát (autográf kéziratait, különböző személyek emlékkönyvszerë bejegyzéseit, Teleki saját kezë rajzait és fényképeit) őrzi.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 5 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Bódis Mária, 1970-es évek

TARTALMA: A regeszták néhány épületrajzról készültek.

Jegyzetek:

1 Teleki Sándor emlékezései. (Válogatta, sajtó alá rendezte, az előszót Ýrta Görög LÝvia) Budapest 1958; TELEKI SÁNDOR: Emlékezzünk régiekről. (Emlékezések és levelezés) (Bevezető tanulmányokkal és jegyzetekkel közzéteszi Csetri Elek) Bukarest 1973; KOVÁCS JÓZSEF: Teleki Sándor visszaemlékezései az aradi vértanúk kivégzéséről. Sz. 108. (1974) 1176-1186; CSETRI ELEK: Teleki Sándor 1848-49-ben. Aetas (1991/1-2) 194-210.; Szemere Bertalan leveleskönyve (1849-1865). (Válogatta, a szöveget gondozta, az utószót és a jegyzeteket Ýrta, a mutatókat szerkesztette Albert Gábor) Budapest 1999, 296.

2 A MOL-ban R 189 törzsszám alatt; OSzK Kézirattára, Fol. Hung. 1783, 1811; Quart Hung. 2953, 2978


Facebook

Közlemények

 • 2018. december 4.

  Gyűjteményeink téli zárva tartása

  A Művészettörténeti Intézet Adattára és Lexikongyűjteménye 2018. december 18-án 14 órakor bezár.  Első kutatási nap: 2019. január 8.
 • 2018. november 16.

  Pusztulástörténetek és újjászületések – Muzeológia az Akadémián I_II (Hegyi Dóra interjúja Bicskei Évával)

  A Művészettörténeti Intézet szakmai vezetésével működő MTA művészeti Gyűjtemény tudományos munkájáról, az ott folyó kurátori munkáról a Műértő októberi-novemberi számában jelent meg egy kétrészes cikk. (pdf vál...
 • 2018. november 13.

  Digitalizált kiadványaink

  Digitalizálási programunk újabb lépéseként elérhetővé tettük honlapunkon az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és elődjei által az ezredfordulóig megjelentetett kiadványokat. A fél évszázad alatt megjelent 180 kiadvány -...
 • 2018. november 5.

  Farbakyné Deklava Lilla doktori védése

  Meghívó     Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt       Farbakyné Deklava Lilla    ...
 • 2018. június 17.

  Perenyei Monika doktori védése

  MEGHÍVÓ    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt    Perenyei Monika    A megtartó tekintet ...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo