A-III-32 Csengery Antal: Bálványok, istenek képei, szent tárgyak

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Quart. Hung. 2424

ISMERTETÉSE: Csengery Antal (1822-1880) reformpolitikus, publicista, történetíró, 1847-től az MTA levelező, 1858-tól rendes tagja, 1871-1880 között másodelnöke. 1849-ben a Béke-párt támogatója, később az ún. irodalmi Deák-párt egyik vezetője, 1868-tól országgyűlési képviselő.11857-ben megalapította, majd 1869-ig szerkesztette a Budapesti Szemlét. Fontos szerepe volt a horvát-magyar kiegyezés létrejöttében. A népiskolai törvényt javaslatai alapján alakították át: ő javasolta a polgári iskolák létrehozását. Fontos recenziót írt 1855-ben Ipolyi Magyar mythológiájáról.2Hagyatékát az OSzK Kézirattára őrzi.3

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 13 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Bódis Mária, 1970-es évek

TARTALMA: A regeszták az 5-8. fólióról készültek (A Bálványok, istenek képei, szent tárgyak című néprajzi tárgyú kéziratról).

Jegyzetek:

1 Csengery Antal összegyűjtött munkái I-III. Budapest 1870-1874; Csengery Antal összegyűjtött munkái I-V. (Kiadja Csengery Lóránt) Budapest 1884; Csengery Antal hátrahagyott iratai és feljegyzései (Kiadja Csengery Lóránt, bevezette Wlassics Gyula) Budapest 1928
Csengery Antalra vonatkozóan ld.: - - :Csengery Antalról (1822-1880) [Szilágyi Sándor megemlékezése a Magyar Történelmi Társulat választmányi ülésén] Sz. 14. (1880) 688-689.; SZÁNTÓ GYÖRGY TIBOR: Csengery Antal. Budapest 1984; HOPPÁL MIHÁLY: Ipolyi Arnold. Budapest 1980

2 Csengery Antal összegyűjtött munkái I. Budapest 1884, 3-39.

3 Fol. Hung. 1655-1666; Quart. Hung. 2419-2425, Analekta 918


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo