A-I-51/b Az Orczy család levéltára

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, P szekció (P 518–531)

Ismertetése: A család története a 17. századtól követhető nyomon, tagjai 18. században jutottak jelentős közéleti tisztségekhez, s a korábban kisnemesi rangú família Orczy II. István által 1736-ban bárói címet kapott. Orczy József (1746–1804) amellett, hogy megtartotta a korábban szerzett családi birtokokat, Haller Borbálával kötött házassága révén jelentősen gyarapította is azokat. Birtokaik főleg Heves és Szolnok vármegyében voltak, de Pesten is voltak ingatlanjaik, így például a ma Orczy-kertként ismert park területét báró Orczy Lőrinc (1718–1789) vásárolta meg 1783-ban. Halála után második fia, László (1750–1807) látott hozzá az akkori Pest legnagyobb angolkertjének kialakításához.[1]

Az Orczy-levéltár magába foglalja a Haller és a Bedeghi Nyáry család levéltárát is. Az egyesített Orczy-levéltárat Gyöngyösön őrizték, ahol külön épület biztosítottak a levéltár számára.[2]

II. A cédulák

Mennyisége: 129 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Jankovich Miklós, 1960-as évek

Tartalma: A regeszták a Heves megyei műemléki topográfia előmunkálataihoz kapcsolódóan, főleg Gyöngyösre vonatkozó 18. századi birtokjogi iratokról készültek az alábbi egységekből:[3]

-        Possessionaria, 1–22 elenchus (P 518)

-        Numerizata, fasc. 23–28 (P 521)

-        Missiles, fasc. 29–38 (P 527)

-        Acta sedium dominialium, fasc. 39 (P 528)

Rationes et oeconomica, l–10. csomó (P 529)


202   Hevesy Sándor: A gyöngyösi Orczy-kastély. Eger 1969; Heves Megye Műemlékei III. (Szerk. Dercsényi Dezső—Voit Pál) Budapest 1978, 132–140. (Magyarország Műemléki Topográfiája IX.); Hrenkó Pál: A tarnaőrsi Orczy kastélyrom. Mv XXII. (1978) 73–76.; Galavics Géza: Magyarországi angolkertek. Budapest 1999, 66–68. [Egybekötve: Buttlar, Adrián von: Az angolkert. A klasszicizmus és a romantika kertművészete.]; Kiss József: A budapesti Orczy-kert és a szécsényi kastélypark helyreállítása. In: Történeti kertek. Kertművészet és műemlékvédelem (Szerk. Galavics Géza) Budapest 2000, 119–126.

[2]     Az Orczy család levéltára. Repertórium. (Összeállította Fekete Nagy Antal) Budapest 1959 (Levéltári leltárak 9.); Balogh Béla: Az Orczy család levéltárának nagybányai töredéke. LSz XLVIII. (1998/3.) 52-54.

A család iratainak egy része Pozsony vármegye levéltárában (Štátny oblastny archív v Bratislave) található. (Ld.: MOL X 967, 7932, 7934.)

[3]     A család levéltárából kiemelt Mohács előtti oklevelek a Q 144, a kiemelt tervek a T 43, a térképek az S 21 törzsszám alatt találhatók a MOL-ban. A család levéltárából kiemelt tervekre (T 43) vonatkozóan ld. az A–I–58 jelzetű cédulasorozat ismertetését. A család Mohács előtti okleveleiről készült cédulák az A–I–10 jelzet alatt találhatók gyűjteményünkben.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo