WEHLI Tünde


WEHLI Tünde
WEHLI Tünde
...
CSc
német, angol

1996: a művészettörténet-tudomány kandidátusa (A középkori magyarországi könyvgyűjtők)

1974: egyetemi doktori cím (Az Admonti biblia)

1963–1968: az ELTE BTK művészettörténet-történelem szakos hallgatója. Művészettörténész, okleveles középiskolai történelemtanár.

1968–1869: az ELTE BTK Művészettörténet Tanszékén kutatási segéderő, közreműködik a XXIII. Nemzetközi Művészettörténeti Kongresszus (CIHA) szervezésében.

1970–1974: MTA MKCS I. Régi Magyar Művészeti és III. Dokumentációs Osztályának segédmunkatársa.

1974–1994: az MTA MKCS – MTA MKI I. Régi Magyar Művészeti Osztályának tudományos munkatársa. 1970–2005: részt vesz az intézeti könyvtár munkájában (belföldi és nemzetközi csere beindítása, Kampis Antal [1903–1982] és Fülep Lajos [1885–1970] könyvtárának beleltározása, tanácsadás).

1974–1989: a III. Dokumentációs Osztály csoportvezetője.

1978–2008: közreműködés a Fragmenta Codicum kutatócsoport munkájában. A magyarországi művészet története kézikönyvsorozat 1., 2. és 3. köteteinek munkatársa (munkatanulmányok és fejezetek írása). Rendezőként, szerzőként vagy szerkesztőként részt vett az Árpád-kori kőfaragványok (Székesfehérvár, István Király Múzeum, 1978), a Művészet I. Lajos király korában, 1342–1387 (Székesfehérvár, István Király Múzeum, 1982), a Művészet Zsigmond király korában (BTM, 1987), A középkori magyar királyok arcképei (Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 1996) című kiállítások és katalógusaik munkálataiban.

1991–2010: az Ars Hungarica „Szemle" rovatának szerkesztője. 1992 óta az MTA MKI Pecsétmásolat Gyűjteményének vezetője.

1994 óta tudományos főmunkatárs.

1996–2006: a Kovács Éva (1932–1996) alapította Középkori magyar uralkodók emlékei című OTKA-program kutatója. 1997 óta a PPKE BTK Művészettörténet Tanszékének oktatója (előadás, szeminárium, emlékmeghatározás). Az MTA II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának köztestületi tagja.


Forrás: MTA MKI Irattára, 82/1994

kódexfestészet (12–15. sz.), ikonográfia

1996: Pasteiner Gyula-emlékérem.

Fő kutatási területe: magyarországi és európai kódexfestészet (12–15. század), középkori magyarországi művészet, különös tekintettel az ikonográfiai kutatásokra.

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo