BUBRYÁK Orsolya


BUBRYÁK Orsolya
BUBRYÁK Orsolya
...
tudományos főmunkatárs
PhD
német, angol, latin

2001: PPKE BTK, Művészettörténet szak

2000: PPKE BTK Német Nyelv- és Irodalom szak

2000: PPKE BTK Magyar Nyelv- és Irodalom szak

2012–       : MTA BTK, Művészettörténeti Intézet, tudományos főmunkatárs

2011–2013: MTA Művészeti Gyűjtemény, gyűjteményvezető

2002–2012: MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, tudományos munkatárs

mecenatúra, műgyűjtés, főúri reprezentáció, magyarországi barokk

2015: MTA Művészettörténeti Bizottság, Opus Mirabile-dij

2009: ELTE, Péter András Alapítvány, Péter András-díj

2008: MTA Művészettörténeti Bizottság, Opus Mirabile-díj

1995: Országos Tudományos Diákköri Konferencia, különdíj

2016–       : Ars Hungarica, főszerkesztő-helyettes

2012–2015: OTKA (PD 101833) Magyar főúri műgyűjtemények 17-18. századi forrásanyagának kutatása, vezető kutató

Önálló kötet:

Családtörténet és reprezentáció. A galgóci Erdődy-várkastély gyűjteményei. MTA BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest 2013.

Szerkesztés:

Henszlmann Imre (1813–1888). Kiállítás születésének 200. évfordulója alkalmából / Imre Henszlmann, 1813–1888: Exhibition Honouring the 200th Anniversary of his Birth. MTA BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2013. 64 p.

„Ez világ, mint egy kert..." Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Gondolat Kiadó, Budapest 2010. pp. 837


Tanulmányok:

Nachbildung, Reproduktion, Kopie: Zum Phänomen der "Wiederholung" in der Porträtkunst des ungarischen Barock. In: Prinzip Wiederholung: Zur Ästhetik von System- und Sinnbildung in Literatur, Kunst und Kultur aus interdisziplinärer Sicht. Hg. von Károly Csúri, Joachim Jacob. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2015. pp. 213–251.

Rahmenbedingungen für Kunst und Kultur im Königreich Ungarn im 17. Jahrhundert. In: Barocke Kunst und Kultur im Donauraum, 2 Bde, Hg. von Karl Möseneder, Michael Thimann, Adolf Hofstetter. Petersberg: Michael Imhof Verlag, 2014. Bd. 1. pp. 160–176.

Kaiserkreuz für Kaisersberg. Ein Pfandleihgeschäft zwischen Kardinal Thomas Bakócz und dem Hause Habsburg. In: Wiener Archivforschungen: Festschrift für den ungarischen Archivdelegierten in Wien, István Fazekas. Hg. von Zsuzsanna Cziráki, Anna Fundárková, Orsolya Manhercz, Zsuzsanna Peres, Márta Vajnági. Wien: Institut für Ungarische Geschichtsforschung in Wien; Ungarische Archivdelegation beim Haus-, Hof- und Staatsarchiv, 2014. pp. 41–50.

Walch Máté és a pozsonyi Erdődy-palota. In: Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. / Stein auf Stein. Festschrift für Ferenc Dávid, I–II. Szerk. Szentesi Edit, Mentényi Klára, Simon Anna. Vince kiadó, Budapest 2013. I. kötet, 631–654.

A prímás "házi oltára". Esettanulmány a műgyűjtemények II. világháború utáni szóródásáról. In: Als ich can. Tanulmányok Urbach Zsuzsa 80. születésnapjára. Szerk. Gaylhoffer-Kovács Gábor, Székely Miklós. CentrArt, Budapest, 2013. 215–224.

Henszlmann és a képzőművészet. / Henszlmann and the Arts.
In: Henszlmann Imre (1813–1888). Kiállítás születésének 200. évfordulója alkalmából / Imre Henszlmann, 1813–1888: Exhibition Honouring the 200th Anniversary of his Birth. Szerk. Bubryák Orsolya. MTA BTK Művészettörténeti Intézet, Budapest, 2013. pp. 16–19; 53–54.

The Treasures of Countess Erzsébet Rákóczi (1654–1707). In: Women Patrons and Collectors. Ed. by Susan Bracken, Andrea M. Galdy, Adriana Turpin. Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 2012. 83–100.

Erdődy Anna serlegsorozata – a források tükrében. In: „Ez világ, mint egy kert..."  Tanulmányok Galavics Géza tiszteletére. Szerk. Bubryák Orsolya, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Gondolat Kiadó, Budapest 2010. 187–204.

„In Deo vici". Kegyesség és reprezentáció Erdődy Tamás (1558–1624) horvát bán műpártolásában. Studia Agriensia 27. (2008) 261–283.

Egy 18. századi ingatlanspekuláns befektetései. Adatok Johann Christian Neupauer (1676–1735) bécsi építőtevékenységéhez. Művészettörténeti Értesítő 57. (2008) 1. 11–46.

„E meditullio basilicae erutum"? – Megjegyzések a székesfehérvári Szent István szarkofág provenienciájához. Ars Hungarica 35. (2007) 1. [2008]  5–28.

Ein vergessener Mäzen von Franz Anton Maulbertsch: Anton Graf Erdődy (1714–1769). In: Generationen, Interpretationen, Konfrontationen. Sammelband von Beiträgen aus der internationalen Konferenz in den Tagen 20–22. April 2005. in Bratislava. Hrsg. Barbara Balážová. Ustav dejin umenia SAV, Bratislava 2007. 49–59.

Inter arma silent musae – „Geheimnisse" eines Brettspiels aus dem 17. Jahrhundert. Ars Decorativa 24. (2006) [2007] 39–59.

Ahnenkult als Zukunftsbild. Das Beispiel des Kunstpatronats der Grafen Erdődy. In: Zentraleuropa - Ein hybrider Kommunikationsraum. Redaktion: Helga Mitterbauer, András F. Balogh, Praesens Verlag Wien 2006. 95–110.

Devotion und Ahnenkult in der Mäzenatentätigkeit des Grafen Georg Leopold Erdődy (1680-1759). Acta Historiae Artium XLVII. (2006) [2007] 191–205.

Ein bürgerlicher Mäzen in dem 17. Jahrhundert: Johannes Weber (1612–1684), Stadtrichter von Prešov. Ars 39. (2006) 2. sz. 185–198.

Az ősök tisztelete az Erdődy grófok mecénási tevékenységében. in: Idővel paloták... Magyar udvari kultúra a 16-17. században. Szerk. G. Etényi Nóra – Horn Ildikó, Balassi Kiadó, Budapest, 2005. 549-581.

Polgári reprezentáció egy 17. századi eperjesi városbíró mecénási tevékenységében. In: Irodalmi és nyelvi kölcsönhatások az integráció folyamatában – Literárne a jazykové interakcie v procese integrácie. Szerk. František Alabán, Banská Bystrica 2005. (konferencia: 2005. február 16.) 107-118.

Egy 17. századi nemesasszony inventáriumai – Adatok Rákóczi Erzsébet tárházához. Művészettörténeti Értesítő LIV (2005) 1–2. 41–72.

Egy polgári mecénás a 17. században: Weber János eperjesi főbíró (1612-1684). Ars Hungarica 31. (2003) 2. 225-280.

Wesselényi nádor orvosa. Lege Artis Medicinae, 11. (2001.), 6–7. sz. 51–54.

Weber János és a Wappen der königlichen freyen Stadt Epperies. Irodalomtörténeti Közlemények 99. (1995.) 3-4. sz. 335-343.

recenziók:

Vonzások és változások – Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest. Műértő 16 (2013). június sz. 8.

Házak, lovak, emberek. (Főúri öltözetek az Esterházy kincstárból). Műértő 14 (2011) március sz. 1, 4.

A rajzoló szerződése - Magyar Nemzeti Galéria, Budapest (Zichy-kiállítás). Műértő 11. (2008) március sz. 12.

Hatvan éve várjuk. Esterházy-kincsek az Iparművészeti Múzeumban. Műértő 10. (2007) június sz. 13.

Kép a képben – avagy a képzőművészet öndefiníciója. Új Művészet 17 (2006) 4. 9–12.

Jankovich Miklós és gyűjteményei. Ars Hungarica 32. (2004) 1. 140–175.

„Nincs az királynak jobb portrait kép írója..." (Mányoki Ádám). Új Művészet 14. (2003.) 6. 10–12.

lexikon-szócikkek:

Magyar Művelődéstörténeti Lexikon. Főszerk. Kőszeghy Péter, szerk. Tamás Zsuzsanna, Balassi Kiadó, Budapest 2004-2011. I-XII.:

Czetter Sámuel, grafika, gyertya, I. Ferdinánd, II. Ferdinánd, III. Ferdinánd, hajó, háromszög, hold, horgony, Jankovich Miklós, koponya, könyvillusztráció, köpönyeg, nap, Rajcsányi Ádám, Rákóczi Erzsébet, szív, szivárvány, Weber János

Nemzeti évfordulóink, 2007. Főszerk. Estók János, szerk. Beke László –Gazda István – Szász Zoltán – Szörényi László, Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága, Budapest 2006. pp. 37; 59; 60:

Mányoki Ádám, Szatmári György, Vay Ádám

Nemzeti évfordulóink, 2013 Főszerk. Estók János, szerk. Császtvay Tünde, Gazda István, Sisa József, Ujváry Gábor. Balassi Intézet, Budapest 2013. pp. 21; 55.

Esterházy Pál; Schönvisner István

Látkép 2020 Művészettörténeti fesztivál honlap link

Közlemények

 • 2020. április 27.

  Látkép 2020 - A konferencia programja

  Örömmel értesítünk mindenkit, hogy elkészült a konferencia végleges programja! A szekciókba beválogatott előadók névsora megtalálható ezen a linken:  http://latkep2020.mi.btk.mta.hu/konferencia-program A beválo...
 • 2020. március 30.

  Látkép 2020 előadók értesítése

  Elkészült a Látkép 2020 előadói névsora, ismételten köszönjük a jelentkezéseket! Az elmúlt napokban a szeptemberi konferenciánkkal kapcsolatban minden jelentkezőt értesítettünk. A sok kitűnő jelentkezés nehéz feladat elé...
 • 2020. március 12.

  Kutatószolgálat felfüggesztése

  Ezúton értesítünk minden kutató kollégát és érdeklődőt, hogy a BTK Művészettörténeti Intézet gyűjteményeiben (Adattár, Lexikongyűjtemény, Fotótár) 2020. március 13-tól felfüggesztjük a kutatószolgálatot. A döntés a ...
 • 2020. január 17.

  Kaffka Margit-díj

  Május 31-ig várják a jelöléseket a Kaffka Margit-díjra.  A Kaffka Margit-díj magyarországi, illetve az államhatáron túl (diaszpórában) élő magyar nők és feministák életét, mozgalmait, történelmi és politikai...
 • 2020. január 17.

  Gyászhír

  Dr. Kontha Sándor, intézetünk volt főmunkatársa, életének 89. évében, 2020 január 7-én elhunyt.

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo