A-II-6 Pest-budai egyházlátogatások (1732-1846)

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: BFL, IV. 1202/jj; IV. 1002/oo

Ismertetése: A pesti és budai katolikus plébániák canonica visitatiós jegyzőkönyvei, illetve kitöltött kérdőívei az 1732-1846 közötti évekből; a templommal, illetve a plébániával kapcsolatos különféle adatokat tartalmazzák. Legrészletesebben a templom állapotát és felszerelését írják le, olykor annak történetére is utalva. A levéltárban külön találhatók a pesti és a budai jegyzőkönyvek: a IV. 1202/jj törzsszám alatt (Canonica visitatio 1732-1822) az esztergomi érsek által 1732-ben, 1756-ban és 1822-ben a pesti plébániákon[1] (belvárosi [Mária Mennybemenetele], Rókus-kápolnai [Szent Rókus]), józsefvárosi [Szent József], terézvárosi [Avilai Szent Teréz] és lipótvárosi [Szent Lipót]) folytatott egyházi vizsgálatokról készített jegyzőkönyvek másolati példányai találhatók,[2] a IV. 1002/oo törzsszám alatt (Visitatio canonica 1732-1846) pedig a budai plébániák[3] (felsővizivárosi [Szent Anna], óbudai [Szent Péter és Pál], budaújlaki [Angyali üdvözlet], krisztinavárosi [Havi Boldogasszony], budavári [Nagyboldogasszony]) egyházlátogatási jegyzőkönyvei az 1732., 1756., 1783., 1822., 1846. évekből.[4]

II. A cédulák

Mennyisége: 383 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Lajta Edit, 1957

Tartalma: A regeszták az eredeti anyag egészének áttekintésével készültek.

Elhelyezése: Plébániák szerint, előbb a pestiek, majd a budaiak; e két sorozaton belül az eredeti levéltári anyag sorrendjében.


pesti Rókus-kórház. Építés- Építészettudomány XIV. (1982) 321-372.; Déry Attila: Budapest - Belvárosi plébániatemplom. Budapest 1998 (Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 564.); Basics Beatrix: Budapest - Terézvárosi plébániatemplom. Budapest 1986 (Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 240.)

[2]     Nagy 1959, 200-201.

[3]      Az budai plébániák 1756-os canonica visitatiójának jegyzőkönyveit ld. még OSzK Kézirattára, Föl. Lat. 400, 2011

A budai plébániatemplomokról ld. a Budapest műemlékei. (Szerk. Pogány Frigyes) Budapest 1955, 1962 I-II. kötetek címszavait. Az I. kötetben: Víziváros 593-594.; Szent Anna plébániatemplom és plébániaépület 600-616.; Krisztinaváros 761-762.; a II. kötetben: Segítő Szűz Mária plébániatemplom (Újlak) 160-173.; Szent Péter és Pál plébániatemplom 430-446.

A budai plébániákra vonatkozó újabb publikációk: Farbaky Péter: Adalékok az óbudai plébániatemplom építéstörténetéhez és mestereinek tevékenységéhez. MÉ XXXIV. (1985) 169-178.; Fejérdy Márton—Fejérdy Tamás: Budapest - Újlaki plébániatemplom. Budapest 2000 (Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 662.); Rados Jenő: Budapest - Szent Anna-templom. Budapest 1984 (Tájak Korok Múzeumok Kiskönyvtára 158.)

[4]  Nagy 1959, 56.


Facebook

Közlemények

 • 2018. december 4.

  Gyűjteményeink téli zárva tartása

  A Művészettörténeti Intézet Adattára és Lexikongyűjteménye 2018. december 18-án 14 órakor bezár.  Első kutatási nap: 2019. január 8.
 • 2018. november 16.

  Pusztulástörténetek és újjászületések – Muzeológia az Akadémián I_II (Hegyi Dóra interjúja Bicskei Évával)

  A Művészettörténeti Intézet szakmai vezetésével működő MTA művészeti Gyűjtemény tudományos munkájáról, az ott folyó kurátori munkáról a Műértő októberi-novemberi számában jelent meg egy kétrészes cikk. (pdf vál...
 • 2018. november 13.

  Digitalizált kiadványaink

  Digitalizálási programunk újabb lépéseként elérhetővé tettük honlapunkon az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és elődjei által az ezredfordulóig megjelentetett kiadványokat. A fél évszázad alatt megjelent 180 kiadvány -...
 • 2018. november 5.

  Farbakyné Deklava Lilla doktori védése

  Meghívó     Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt       Farbakyné Deklava Lilla    ...
 • 2018. június 17.

  Perenyei Monika doktori védése

  MEGHÍVÓ    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt    Perenyei Monika    A megtartó tekintet ...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo