A-XIV-1 A bécsi Österreichisches Staatsarchivban orzött iratokról készült regeszták

Digitális másolat

A-XIV-1 Csáky család szepesmindszenti levéltára

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: Bécs, Österreichisches Staatsarchiv, Archiv Csáky (Csáky Móric letétje)

ISMERTETÉSE: A Csáky család levéltárának1 egy részét, az ún. szepesmindszenti Csáky-levéltárat, 1944-ben menekítették Bécsbe. Jelenleg letétként az Österreichisches Staatsarchiv őrzi. A levéltár rendezése 1837-ben Lőcsén történt, ekkor adták az iratoknak a ma is használatos jelzetüket, és ekkor állították össze az iratanyag elenchusát.2A levéltár tíz szekcióból áll: az I. szekció (Personalia) fasciculusaiban az egyes családtagok iratait találhatók, a II-VII. szekcióban a nagy birtoktestek iratai találhatók uradalmanként rendezve. A VIII szekció (Accessoria) 127. fasciculusában (Delineationes) őrzik az egész levéltárból kigyűjtött és leválasztott terveket, rajzokat és térképeket. A IX. szekcióban (Acta Publica) a közjogi méltóságokat viselő családtagok hivatalos iratai, a X. szekcióban (Extraserialia) pedig rendezetlen gazdasági iratok vannak. További öt fasciculusban csatolták a levéltárhoz a rendezés után elhunyt családtagok iratait, amelyek közül gróf Csáky Albin kultuszminiszter iratanyaga említendő.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 704 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Szentesi Edit, 1989

TARTALMA: A kutatás célja a 127. fasciculus, vagyis a levéltárból kigyűjtött tervek, rajzok és térképek részletes leírása volt. A művészettörténeti érdekű iratok feltárása érdekében elsősorban az 1837-ben felvett Elenchus szisztematikus áttekintésére került sor, magának az iratanyagnak csak azokról az egységeiről készültek cédulák, amelyekről a terveket vagy rajzokat leválasztották, illetve amelyek az Elenchus szerint különösen érdekesnek tűntek. Az iratok és a tervek túlnyomó többsége három területre vonatkozik: a Szepességre, egy Belatinc központú Zala vármegyei és egy Körösszeg-Margita környéki bihari birtoktestre, de fontos művészettörténeti adatokat tartalmaznak más iratcsoportok is: Csáky Imre kardinális iratanyagában a debreceni piarista templom építésére vonatkozó levelezés, és a magyarbéli kastély építéséről és díszítéséről szóló forrásanyag; a szendrői vár 17. század végi állapotát bemutató források, valamint az Ebergényi László iratai közül ide került Keszthelyre és Sopronra vonatkozó iratok.3

Jegyzetek:

1 BÁRTFAI SZABÓ LÁSZLÓ: Oklevéltár a gróf Csáky család történetéhez. Budapest 1919; A Csáky család levéltára. Repertórium. (Összeállította Maksay Ferenc) Budapest 1964 (Levéltári leltárak 29.); FüGEDI ERIK: A Csáky család szepesmindszenti levéltára. LK 50. (1979) 93-132.

2 Elenchus Universorum Actorum Archivi Comite Csákyana Scepusio Mindszentiensis - Compilatus Leutschovio Anno 1827 Pariatus autem pro Archivo Ex Familio C. C. Csáky Communi acque Leutschovio Anno 1837
A MOL X 9780 számú jelzet alatt a Csáky család szepesmindszenti levéltáráról készített mikrofilmeket őrzi.

3 SZENTESI EDIT: Lábjegyzet a Grassalkovich-levéltár három egykori kerttervéhez. AH XII. (1994) 77-79.
VÉGH JÁNOS: A menedékkői (lőcsei) Jézus születése-oltár szekrényfiguráinak egykori elrendezése. (Rekonstrukciós kísérlet.) MÉ XLVIII. (1999) 23-37.; CSÁKY MORITZ: Der Kulturkampf in Ungarn. Die kirchenpolitische Gesetzgebung der Jahre 1894-1895. Wien-Köln-Weimar 1967 (Studien zur Geschichte der österreichische-ungarische Monarchie 6.)

Facebook

Közlemények

 • 2018. december 4.

  Gyűjteményeink téli zárva tartása

  A Művészettörténeti Intézet Adattára és Lexikongyűjteménye 2018. december 18-án 14 órakor bezár.  Első kutatási nap: 2019. január 8.
 • 2018. november 16.

  Pusztulástörténetek és újjászületések – Muzeológia az Akadémián I_II (Hegyi Dóra interjúja Bicskei Évával)

  A Művészettörténeti Intézet szakmai vezetésével működő MTA művészeti Gyűjtemény tudományos munkájáról, az ott folyó kurátori munkáról a Műértő októberi-novemberi számában jelent meg egy kétrészes cikk. (pdf vál...
 • 2018. november 13.

  Digitalizált kiadványaink

  Digitalizálási programunk újabb lépéseként elérhetővé tettük honlapunkon az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és elődjei által az ezredfordulóig megjelentetett kiadványokat. A fél évszázad alatt megjelent 180 kiadvány -...
 • 2018. november 5.

  Farbakyné Deklava Lilla doktori védése

  Meghívó     Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt       Farbakyné Deklava Lilla    ...
 • 2018. június 17.

  Perenyei Monika doktori védése

  MEGHÍVÓ    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt    Perenyei Monika    A megtartó tekintet ...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo