A-IX-2 Az I. és II. katonai felmérés térképei és jegyzőkönyvei

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Térképtára

ISMERTETÉSE: A Habsburg birodalom országainak és tartományainak ún. I. katonai felmérése II. József megbízásából 1782-1785 között folyt. Az 1:28.800 méretarányú színes, kéziratos felmérési szelvények eredeti példányai (Original-Aufnahmskarte von Ungarn, összesen 965 darab) a bécsi Kriegsarchivban találhatók. A Hadtörténelmi Térképtár az eredetivel megegyező méretű fekete-fehér fényképmásolatokat és színes fénymásolatokat őriz B IX/a 527 illetve B IX/a 1116 jelzet alatt. Erdély 1769-1773 között készült felmérési szelvényeinek (Original-Aufnahmskarte des Grossfürtenthums Siebenbürgen, összesen 280 darab) másolatai a B IX/a 715 jelzet alatt, a temesi bánság ugyanakkor készült felmérési szelvényei pedig (Original-Aufnahmskarte des Temesvarer Banats, összesen 208 darab) a B IX/a 577, valamint a B IX/a 1132 jelzet alatt találhatók. Az Andreas Neu által készített levezetett méretarányú térképek (Kleine Charte des Königreichs Hungarn, valamint Geographische Charte des Königreichs Hungarn) a B IX/a 528/1-a, illetve a B IX/a 1120 jelzet alatt találhatók.1
A II. katonai felmérés 1826-1866 között készült. Az 1:28.800 méretarányú felmérési szelvények színes kéziratos eredeti példányait (Aufnahmskarte des Königreiches Ungarn, összesen 1087 darab) a bécsi Kriegsarchiv őrzi. Az ezekről készült másolatok a Hadtörténelmi Térképtárban a B IX/a 530 jelzet alatt találhatók. Erdély 1869-1872 között készült katonai felmérésének fényképmásolatait a B IX a/719/11 jelzet alatt őrzik. Az erről az anyagról készült levezetett (rézmetszetű) térképek a B IX a/531, a B IX a/521, a B IX/a 17 valamint a B II/a 38 jelzet alatt találhatók.1b

Mindkét felmérés térképei a mai napig a topográfiai, helytörténeti és építészettörténeti kutatások nélkülözhetetlen forrásai.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 7437 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Badál Ede, Passuth Krisztina, 1962; Kende Lászlóné, 1963-1974; Zentai Loránd, 1975-1976

TARTALMA: Két cédulasorozat:

– Burgenland és a 19 jelenlegi magyarországi megye területéről az I. és a II. katonai felmérés során készült térképeinek
cédulái.2

– A II. József féle (I.) katonai felmérés Országleírás című német nyelvű katonai szempontú szöveges jegyzőkönyveiből a
dunántúli megyékre vonatkozó adatok.

ELHELYEZÉSE: A két felmérésről készült regeszták összeolvasztva vármegyénként, azon belül a helységek ábécérendjében. A cédulasorozat helynévmutatóval, valamint az I, II. és III. felmérés (1872-1884) nyomtatott mutatójának segítségével kutatható.3

Jegyzetek:

1 Az I. katonai felmérés anyagáról a MOL is őriz fényképmásolatokat S 133 jelzet alatt.

1b JANKÓ ANNAMÁRIA: A második katonai felmérés. Hadtörténeti Közlemények 114. (2001) 103–129.

2 Mindkét felmérés levezetett méretarányú térképeiről a Regesztagyűjtemény fényképmásolatokat is őriz.

3 CSENDES LÁSZLÓ-N. IPOLY MÁRTA: Települések szelvényezése az első-második-harmadik felmérés alapján. Budapest 1977; Borsod vármegye katonai leírása (1780-as évek). (Szerkesztette és a kísérő tanulmányt írta Csorba Csaba, fordította Barsi János) Miskolc 1990 (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek 31.); Zemplén vármegye katonai leírása (1780-as évek). (Szerkesztette és a kísérő tanulmányt írta Csorba Csaba, fordította Barsi János) Miskolc 1990 (Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Levéltári Füzetek 32.)


Facebook

Közlemények

 • 2018. december 4.

  Gyűjteményeink téli zárva tartása

  A Művészettörténeti Intézet Adattára és Lexikongyűjteménye 2018. december 18-án 14 órakor bezár.  Első kutatási nap: 2019. január 8.
 • 2018. november 16.

  Pusztulástörténetek és újjászületések – Muzeológia az Akadémián I_II (Hegyi Dóra interjúja Bicskei Évával)

  A Művészettörténeti Intézet szakmai vezetésével működő MTA művészeti Gyűjtemény tudományos munkájáról, az ott folyó kurátori munkáról a Műértő októberi-novemberi számában jelent meg egy kétrészes cikk. (pdf vál...
 • 2018. november 13.

  Digitalizált kiadványaink

  Digitalizálási programunk újabb lépéseként elérhetővé tettük honlapunkon az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és elődjei által az ezredfordulóig megjelentetett kiadványokat. A fél évszázad alatt megjelent 180 kiadvány -...
 • 2018. november 5.

  Farbakyné Deklava Lilla doktori védése

  Meghívó     Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt       Farbakyné Deklava Lilla    ...
 • 2018. június 17.

  Perenyei Monika doktori védése

  MEGHÍVÓ    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt    Perenyei Monika    A megtartó tekintet ...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo