A-VII-2 Kapossy János hagyatéka

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: Különböző gyűjtemények, elsősorban a MOL

ISMERTETÉSE: Kapossy János (1894-1952) művészettörténész, egyetemi magántanár, az MTA tagja. 1934-1949 között az Archaeologiai Bizottság tagja, 1945-től a MOL főlevéltárosa. Fő kutatási területe a magyarországi barokk művészet, kiemelkedő jelentőségű a korszakra vonatkozó levéltári forrásanyag feltárására irányuló tevékenysége.1 Hagyatéka több közgyűjteményben lelhető fel: az OMvH Könyvtárának Kézirattárában, a MOL-ban, valamint az MTA Művészettörténeti Kutató Intézetének Adattárában.2
Az általa feldolgozott levéltári anyagokról készült regeszták legnagyobb részt festészet- és építészettörténeti adatokat tartalmaznak - zömmel a 18. századból és a l9. század első harmadából - de más művészeti ágakra is kiterjednek. Hagyatéka azért bír különös jelentőséggel, mert az általa kicédulázott források egy része azóta megsemmisült.3

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 9669 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Kapossy János, 1952 előtt

TARTALMA: A regeszták az alábbi tematikai egységekre tagolódnak:
– 18-19. századi összeírások (1828-ig): művészek és kézműves mesterek adatai, mesterségek szerinti csoportosításban
– Franz Anton Hillebrandt4
– Dunántúli templomok adatai (titulusok szerint)
– Vegyes topográfiai feljegyzések
– Művésznevekre, illetve tárgyszavakra (például. "gipszöntvények", "Esterházy-képtár" stb.) vonatkozó adatok a Magyar
Nemzeti Múzeum egykori levéltári anyagából, mely később "Múzeumi törzsanyag" néven a Magyar Országos Levéltárba
került.5

ELHELYEZÉSE: A fenti sorrendben, az egyes cédulaegységeken belül a feldolgozott levéltári anyag rendjében. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 Kapossy János műveinek bibliográfiája. (Összeállította Bardoly István) MÉ XXXIX. (1990) 133-134.; VÖRÖS KÁROLY: Kapossy János (1894-1952) LK 31. (1954) 289-291.

2 KERNY TERÉZIA: Kapossy János művészettörténész hagyatéka (MKCS-C-I-168). In: MTA MKI Adattára. Budapest 2000, 96-97.

3 Kapossy János jegyzetei az egykori Grassalkovich-levéltár elpusztult tervtáráról. (Közli Mojzer Miklós) MÉ XXXVIII. (1988) 297-308.; ZÁDOR ANNA: Kapossy János hagyatékából. MÉ XXXIX. (1990) 121-133; XL. (1991) 92-108. [a Magyar Nemzeti Múzeum irattárából Kapossy által kigyűjtött, a Múzeum 1826-1892 közötti működésére vonatkozó adatokat közli]

4 KAPOSSY JÁNOS: Franz Anton Hillebrandt. Budapest 1924

5 Ld. az A-I-11 jelzetű cédulasorozat ismertetését.


Facebook

Közlemények

 • 2019. február 11.

  Szolidaritási nyilatkozatok

  Nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan a Szlovák Tudományos Akadémia Történelmi Társulata, a Szlovák Tudományos Akadémia vezetősége, a Magyar Politi...
 • 2019. január 11.

  Elhunyt Dr. Alfred Bader

    Dr. Alfred Bader 1924–2018   2018 december 23-án, 94 éves korában elhunyt Dr. Alfred Bader, amerikai kémikus, üzletember, a németalföldi művészet, különösen Rembrandt és köre gyűjtője, s e művészekről sz...
 • 2018. december 4.

  Gyűjteményeink téli zárva tartása

  A Művészettörténeti Intézet Adattára és Lexikongyűjteménye 2018. december 18-án 14 órakor bezár.  Első kutatási nap: 2019. január 8.
 • 2018. november 16.

  Pusztulástörténetek és újjászületések – Muzeológia az Akadémián I_II (Hegyi Dóra interjúja Bicskei Évával)

  A Művészettörténeti Intézet szakmai vezetésével működő MTA művészeti Gyűjtemény tudományos munkájáról, az ott folyó kurátori munkáról a Műértő októberi-novemberi számában jelent meg egy kétrészes cikk. (pdf vál...
 • 2018. november 13.

  Digitalizált kiadványaink

  Digitalizálási programunk újabb lépéseként elérhetővé tettük honlapunkon az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és elődjei által az ezredfordulóig megjelentetett kiadványokat. A fél évszázad alatt megjelent 180 kiadvány -...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo