A-VI-1 Rómer Flóris hagyatéka és jegyzőkönyvei

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OMvH Könyvtára (Kézirattár, Rómer Flóris hagyatéka, K 144-292; K 371-632; K 635-673)

ISMERTETÉSE: Rómer Flóris1 kéziratos hagyatékának jelentős része az Országos Műemléki Felügyelőség könyvtárának kézirattárában található, ahol két iratcsoportban őrzik:

1. A "Rómer-hagyaték"-ként ismert, 74 iratkötegből és ún. jelzés nélküli anyagból álló gyűjteményben különböző jellegű jegyzetek, feljegyzések, egyetemi előadásainak kéziratai, Rómerhez írt levelek stb. találhatók.

2. Rómer Flóris ún. "jegyzőkönyvei" utazásai, helyszíni bejárásai során füzetekbe gyűjtött, rendszeresen vezetett feljegyzéseit tartalmazzák.

Ezek a kéziratok a magyar művészet szinte minden ágát és korszakát érintik, de zömmel a műemlékvédelem, illetve a topografikus szempontú művészettörténeti kutatások által hasznosítható adatokat tartalmaznak.2
A könyvtárban beleltározott anyagról az 1960-as években Tombor Ilona készített gépiratos jegyzéket. Ebből az anyagból elsősorban az úti jegyzőkönyvekre fordított figyelmet, illetve ezeket hasznosította a műemléki, régészeti és művészettörténeti kutatás. A hagyaték ezen része eredetileg negyvenhat füzetből állt, melyeket Rómer saját maga sorszámozott. Ezek közül a cédulázás idején hat darab (a XII., XXI., XXV., XXVIII., XLI., XLIII. számú) hiányzott.3 A jegyzőkönyvek 1858-tól 1888-ig dokumentálják Rómer Flóris munkásságát, idehaza és külföldön szerzett tapasztalatait. Ceruzával készített magyar, latin és német nyelvű feljegyzéseit, rajzait nyersanyagként használta fel kiadásra szánt tanulmányaihoz, könyveihez. Jegyzőkönyvei különösen azért jelentősek, mert a műemlékeknek még a purista helyreállítások és a háborús pusztítások előtti állapotát dokumentálják. Rómer egyes területekre többször is visszatért, s a bejárt területeken alapos topográfiai felmérést végzett. Füzetei egyaránt mintául szolgáltak kortársainak és a későbbi generációk (így például Telepy Károly, Ipolyi Arnold, Téglás Gábor, Myskovszky Viktor, Möller István, Balogh Jolán stb.) számára is. Az úti jegyzőkönyvekhez 1980-ban mutató készült 1138 helységnévvel.4Állományvédelmi okból néhány éve a kötetek valamennyi lapjáról fénykép és mikrofilm készült, s ezek segítségével kutathatók az OMvH Könyvtárában.5
Rómer Flórisnak a Műemlékek Országos Bizottságába került hagyatékát Gerecze Péter lajstromozta először.6 E hagyaték sorsáról tájékoztatást nyújt még a Műemlékek Országos Bizottságának néhány irata (OMvH Könyvtára), illetve a VKM iratanyaga.7

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 3200 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Csernyánszky Mária, 1962; Szabó Erzsébet, 1962; Tombor Ilona,8 1962

TARTALMA: A regeszták az eredeti anyag teljes egészének áttekintésével készültek. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 Rómer Flóris tudományos munkásságáról, valamint hagyatékáról ld. továbbá az A-III-2 jelzetű cédulasorozat ismertetését.

2 Az OMvH-ban orzött Rómer-hagyatékból megjelent forráskiadványok: TOMBOR ILONA: Rómer Flóris útijegyzetei. MÉ III. (1954) 276-278.; KERNY TERÉZIA: Rómer Flóris kézirata "A magyar jelmezről". In: Johannes Aquila und die Wandmalerei des 14. Jahrhunderts. Tagungsbeiträge und Dokumente aus den Sammlungen des Landesdenkmalamts/Budapest. (Red. Marosi, Ernő) Budapest 1989, 134-145.; PATAY PÁL: Corpus Campanorum antiquorum Hungariae. Magyarország régi harangjai és harangöntői 1711 elott. Budapest 1989; Rómer Flóris Jegyzőkönyvei. Somogy, Veszprém és Zala megye (1861) (Sajtó alá rendezte Valter Ilona, Velladics Márta) Budapest 1999 (Forráskiadványok II.)

3 A XII. számú füzet később előkerült.

4 SÓDOR ALAJOS: Rómer Flóris úti jegyzőkönyvei. Budapest 1980, Kézirat. (Magyar Építészettörténeti Dokumentáció 1.) (MTA Művészettörténeti Kutató Intézetének Regesztagyűjteménye)

5 Az OMvH Könyvtárában található egyéb Rómer-hagyatékról megjelent publikációk: KERNY TERÉZIA: Egy kései recenzió. Rómer Flóris: Erdély építészeti emlékei. Írta Kővári László. Kolozsvárott 1866. Pavilon 2-3. (1990) 36-38.; KERNY TERÉZIA: Johannes de Utino Világkrónikájának egy ismeretlen változata. Pavilon 4. (1990) 2.; KERNY TERÉZIA: Elfelejtett miniatúramásolatok a 19. századból. Pavilon 6. (1991) 22-25.

6 GERECZE PÉTER: A műemlékek helyrajzi jegyzéke és irodalma. In: Magyarország Műemlékei. II. (Szerk. Forster Gyula) Budapest 1906, 58-63.

7 Ld. az A-I-4 jelzetű cédulasorozat ismertetését.

8 [GERŐ LÁSZLÓ:] Tombor Ilonát köszöntjük. Mv XXXIII. (1989) 234.; Tombor Ilona írásainak válogatott bibliográfiája (Összeállította Bardoly Istrván) Mv XXXIII. (1989) 234-236.


Facebook

Közlemények

 • 2018. december 4.

  Gyűjteményeink téli zárva tartása

  A Művészettörténeti Intézet Adattára és Lexikongyűjteménye 2018. december 18-án 14 órakor bezár.  Első kutatási nap: 2019. január 8.
 • 2018. november 16.

  Pusztulástörténetek és újjászületések – Muzeológia az Akadémián I_II (Hegyi Dóra interjúja Bicskei Évával)

  A Művészettörténeti Intézet szakmai vezetésével működő MTA művészeti Gyűjtemény tudományos munkájáról, az ott folyó kurátori munkáról a Műértő októberi-novemberi számában jelent meg egy kétrészes cikk. (pdf vál...
 • 2018. november 13.

  Digitalizált kiadványaink

  Digitalizálási programunk újabb lépéseként elérhetővé tettük honlapunkon az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és elődjei által az ezredfordulóig megjelentetett kiadványokat. A fél évszázad alatt megjelent 180 kiadvány -...
 • 2018. november 5.

  Farbakyné Deklava Lilla doktori védése

  Meghívó     Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt       Farbakyné Deklava Lilla    ...
 • 2018. június 17.

  Perenyei Monika doktori védése

  MEGHÍVÓ    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt    Perenyei Monika    A megtartó tekintet ...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo