A-III-5 Pulszky Károly gyujtése a millenniumi kiállításhoz

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: OSzK Kézirattára, Quart. Hung. 1509/1-7. kötet

ISMERTETÉSE: Pulszky Károly (1853-1899) művészettörténész (Pulszky Ferenc fia) 1883-tól az MTA levelező tagja, 1873-tól 1881-ig az Iparművészeti Múzeum őre, 1884-1896 között az Országos Képtár igazgatója. 1881-1884 között az Archaeologiai Értesítő szerkesztője, 1884-1892 között országgyűlési képviselő. 1896-ban alaptalanul, sikkasztással vádolták, igazgatói állásából felmentették, 1899-ben Ausztráliában öngyilkos lett.1 Hagyatéka több közgyűjteményben található.2

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 129 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Csernyánszky Mária, 1963

TARTALMA: Bibliográfia-jellegű gyűjtés, főként folyóiratokból: magyar vagy magyar vonatkozású "műemlékek" (képek, szobrok, sírkövek, ötvösművek stb.) hazai és külföldi köz- és magángyűjteményekben; a kötegeken belül a cédulák a gyűjteményi helyek topográfiai ábécérendjében találhatók.

Jegyzetek:

1 Pulszky Károly főbb művei: Beiträge zu Raphael' Studium der Antike. Eingericht zur Erlangung des philosophischen. Doctorgrades an der philosophischen Facultät der Kön. Sächs. Universität zu Leipzig von Carl von Pulszky. Leipzig 1877; Az Országos Képtár kiválóbb művei. Budapest 1878; Raphael Santi az Országos Képtárban. Archaeologiai Értesítő ú. F. I. (1881) 40-101.; Az Országos Képtár. A képgyűjtemény leíró lajstroma. (Feldolgozta Pulszky Károly) Budapest 1888; PULSZKY KÁROLY - RADISICS JENŐ: Az ötvösség remekei a Magyar Történeti Ötvösmű Kiállításon. Budapest, é.n. (1884); A Szépművészeti Múzeum részére vásárolt festmények, plastikai művek és graphikai lapok lajstroma a vételárak kitüntetésével. Budapest 1896
Pulszky Károlyra vonatkozóan ld.: Pulszky Károly emlékének. (Szerk. Mravik László) Budapest 1988; THOMAS SHAPCOTT: Száműzött fehér szarvas. Budapest 1988 [regény]; MRAVIK LÁSZLÓ: Pulszky Károly és a historizmus az iparművészetben. In. A historizmus művészete Magyarországon. Művészettörténeti tanulmányok. (Szerk. Zádor Anna) Budapest 1993, 249-254.

2 Az MTA Könyvtárának Kézirattárában; az Iparművészeti Múzeum Adattárában, a Szépművészeti Múzeum Irattárában; az Esztergomi Prímási és Főkáptalani Levéltár Ipolyi-gyűjteményében. Ez utóbbi anyagra vonatkozóan ld.: Pulszky Károlyra vonatkozó dokumentumok a Szépművészeti Múzeum irattárából: In: Pulszky Károly emlékének. I. m. 57-62.


Facebook

Közlemények

 • 2018. december 4.

  Gyűjteményeink téli zárva tartása

  A Művészettörténeti Intézet Adattára és Lexikongyűjteménye 2018. december 18-án 14 órakor bezár.  Első kutatási nap: 2019. január 8.
 • 2018. november 16.

  Pusztulástörténetek és újjászületések – Muzeológia az Akadémián I_II (Hegyi Dóra interjúja Bicskei Évával)

  A Művészettörténeti Intézet szakmai vezetésével működő MTA művészeti Gyűjtemény tudományos munkájáról, az ott folyó kurátori munkáról a Műértő októberi-novemberi számában jelent meg egy kétrészes cikk. (pdf vál...
 • 2018. november 13.

  Digitalizált kiadványaink

  Digitalizálási programunk újabb lépéseként elérhetővé tettük honlapunkon az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és elődjei által az ezredfordulóig megjelentetett kiadványokat. A fél évszázad alatt megjelent 180 kiadvány -...
 • 2018. november 5.

  Farbakyné Deklava Lilla doktori védése

  Meghívó     Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt       Farbakyné Deklava Lilla    ...
 • 2018. június 17.

  Perenyei Monika doktori védése

  MEGHÍVÓ    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt    Perenyei Monika    A megtartó tekintet ...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo