A-I-63 Vasvári káptalan, kőszegi plébánia iratai

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, X szekció (X 768-769; X 646-648)

Ismertetése: Kőszeg egyház-közigazgatási szempontból a 12. század közepén már létező vasvári társaskáptalan felügyelete alá tartozott.[1] A pozsonyi országgyűlés 1578-ban elrendelte, hogy a vasvári társaskáptalan a törökökkel szemben nagyobb biztonságot nyújtó, várral megerősített Szombathelyre költözzön át. A káptalani levéltár ekkor került Szombathelyre.

II. A cédulák

Mennyisége: 30 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Oszvald Ferenc, Schram Ferenc, 1960-as évek

Tartalma: A Vasvári Káptalan iratait a Szombathelyi Káptalani Levéltár őrzi. Ezen belül találhatók kőszegi plébánia iratai, melyekről a MOL mikrofilmeket őriz.[2] A regeszták egy része erről az anyagról készült, s nyugat-dunántúli (főleg kőszegi) ingatlanokkal kapcsolatos adatokat tartalmaz a 17-18. századból.

A cédulák egy másik része a Vasvár-szombathelyi székeskáptalan hiteleshelyi levéltárának mikrofilmekről,[3] a kőszegi protestánsok és katolikusok különböző templomok birtoklásáért folytatott peres ügyeiről készült.


235 Sill Ferenc: A Vasvár-szombathelyi székeskáptalan történetének vázlata. In: A 200 éves szombathelyi egyházmegye emlékkönyve (1777-1977). (Szerk. Tóth Imre) Szombathely 1977, 173-242.; Kóta Péter: A vasvári káptalan korai oklevelei. LSz XXXVII. (1987) 17-29.; Szovák Kornél: Bertalan Jegyző fiai. Adatok a vasvári káptalan történetéhez. Aetas (1991/2) 19­25.; Iványi Béla: A középkori Vasvár. (A szöveget gondozta, kiegészítő jegyzetekkel ellátta és a a képeket válogatta Vízvári Zsolt, Zágorhidi Czigány Balázs) Vasvár 1992, 64-72.; Középkori oklevelek Vas megyei levéltárakban I. Regeszták a vasvári káptalan levéltárának okleveleiről (1130-) 1212-1526. (Készítette Kóta Péter) Szombathely 1997 (Vas Megyei Levéltári Füzetek 8.)

[2] Ld. MOL X 786-769

[3]  Ld. MOL X 646-648


Facebook

Látkép 2020 Művészettörténeti fesztivál honlap link

Közlemények

 • 2021. július 5.

  Lexikongyűjtemény online

  A Művészettörténeti Intézet Lexikongyűjteményének teljes állománya 2021 júniusától elérhető elektronikus formában az intézet honlapjának Digitáliák menüpontjából és közvetlenül az alábbi linken: http://lexikoncedula...
 • 2021. július 5.

  Látkép 2021 - Művészettörténeti Fesztivál

  A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézete 2021. szeptember 23–25. között rendezi meg Budapesten, a Humán Tudományok Kutatóházában Látkép 2021 címmel a 2020 szeptemberében a p...
 • 2020. szeptember 28.

  Zádor Anna-díj 2020

  Az idén negyedszázados Zádor Anna-díj mindkét díjazottja intézetünk munkatársa, Bara Júlia és Székely Miklós. A járványhelyzet miatt rendhagyó, szűk körű, szabadtéri díjátadóra 2020. szeptember 23-án került sor a Magyar ...
 • 2020. április 27.

  Látkép 2020 - A konferencia programja

  Örömmel értesítünk mindenkit, hogy elkészült a konferencia végleges programja! A szekciókba beválogatott előadók névsora megtalálható ezen a linken:  http://latkep2020.mi.btk.mta.hu/konferencia-program A beválo...
 • 2020. március 30.

  Látkép 2020 előadók értesítése

  Elkészült a Látkép 2020 előadói névsora, ismételten köszönjük a jelentkezéseket! Az elmúlt napokban a szeptemberi konferenciánkkal kapcsolatban minden jelentkezőt értesítettünk. A sok kitűnő jelentkezés nehéz feladat elé...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo