A-I-58 Kisebb családi levéltárakból kiemelt tervek

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, T szekció (T 22-55)

Ismertetése: A nagy családi és hatósági levéltárakból kiemelt és a tervtárban elhelyezett tervek több száz lapnyi egységeket alkotnak (például Esterházy, Festetics, kamarai stb. tervek), míg a kisebb levéltárakból néhány vagy néhányszor tíz lap ad egy-egy tervtári egységet. Az utóbbiakról készült cédulákat gyűjteményünkben egy sorozattá összevonva helyeztük el. Mivel a MOL-ban a rendezések során újabb és újabb terveket emelnek ki, a regeszták készítése óta a Tervtár anyaga újabb családok terveivel, illetve a már meglévő családi tervtárak újabb lapokkal bővültek.

A cédulák az Országos Műemléki Felügyelőség megbízásából, a topográfiai munkákhoz kapcsolódóan készültek.

II. A cédulák

Mennyisége: 586 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Csernyánszky Mária, 1962; Kelecsényi Gábor, 1962

Tartalma: Az abonyi közbirtokosság, a Balassa, Batthyány, Beniczky, Berzeviczy, Bezerédy, Bíró (gelsei), Bitskey, Dessewffy, Esterházy (rédei), Esterházy (tatai), Esterházy (zólyomi), Forgách (csákányi), Forgách (ghymesi), Ghyczy, Görgey, Jeszenák, Kapuváry, Kruplanicz, Lónyay, Makra, Melczer, Orczy, Perényi, Sibrik, Szerdahelyi, Szilassy, Szirmay, Szőgyén, Marich, Szulyovszky, Szunyogh, Tallián (vizeki), Teleki, Tihanyi, Vidos család levéltárából kiemelt tervek. A cédulasorozat személynévmutató segítségével kutatható.


Facebook

Közlemények

 • 2018. december 4.

  Gyűjteményeink téli zárva tartása

  A Művészettörténeti Intézet Adattára és Lexikongyűjteménye 2018. december 18-án 14 órakor bezár.  Első kutatási nap: 2019. január 8.
 • 2018. november 16.

  Pusztulástörténetek és újjászületések – Muzeológia az Akadémián I_II (Hegyi Dóra interjúja Bicskei Évával)

  A Művészettörténeti Intézet szakmai vezetésével működő MTA művészeti Gyűjtemény tudományos munkájáról, az ott folyó kurátori munkáról a Műértő októberi-novemberi számában jelent meg egy kétrészes cikk. (pdf vál...
 • 2018. november 13.

  Digitalizált kiadványaink

  Digitalizálási programunk újabb lépéseként elérhetővé tettük honlapunkon az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és elődjei által az ezredfordulóig megjelentetett kiadványokat. A fél évszázad alatt megjelent 180 kiadvány -...
 • 2018. november 5.

  Farbakyné Deklava Lilla doktori védése

  Meghívó     Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt       Farbakyné Deklava Lilla    ...
 • 2018. június 17.

  Perenyei Monika doktori védése

  MEGHÍVÓ    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt    Perenyei Monika    A megtartó tekintet ...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo