A-I-56 Gévay Antal hagyatéka

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, I szekció (128)

Ismertetése: Gévay Antal (1796-1845), történész, orientalista, 1831-től az Akadémia tagja; 1827-től Bécsben udvari könyvtári tisztviselő, 1840-től udvari levéltáros volt. Megjelent művei a török hódoltság korával foglalkoznak.[1] Hagyatéka a magyar és az

osztrák állam között létrejött 1926. évi Badeni Egyezmény alapján a Staatsarchivból került a MOL-ba.[2]

II. A cédulák

Mennyisége: 194 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Liska Béla, 1960

Tartalma: A cédulák a hagyaték 2. kötegéről készültek; hódoltság kori magyar várkapitányokra vonatkozó adatokat tartalmaznak a várak betűrendjében. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.


[1]  Legatio Ioannis Hoberdanacz et Sigismundi Weichelberger ad Suleimanum I. imperatorem Turcarum iussu Ferdinandi I. regis Hung. Boh. etc. obita anno 1528 (a’ bécsi udvari titkos levél­tárból közli Gévay Antal) Bécs 1837; Az 1625-diki május 26-dikán költ gyarmati békekötés’ czikkelyei deákul, magyarul és törökül. (Közli Gévay Antal) Bécs 1837; Az 1627-dik évi september 13-dikán költ szönyi békekötés czikkelyei deákul, magyarul és törökül. (Közli Gévay Antal) Bécs 1837; Urkunden und Actenstücke zűr Geschichte dér Verhaltnisse zwischen Österreich, Ungam und der Pforte im XVI. und XVII. Jahrhunderte. (Zusammengestellt von Antal Gévay) H.n. 1838-1842

[2]  Bécsi levéltárakból kiszolgáltatott iratok. Repertórium. (Összeállította Pajkossy Gábor) Budapest 1979, 27. (Levéltári leltárak 77.)


Facebook

Látkép 2020 Művészettörténeti fesztivál honlap link

Közlemények

 • 2021. július 5.

  Lexikongyűjtemény online

  A Művészettörténeti Intézet Lexikongyűjteményének teljes állománya 2021 júniusától elérhető elektronikus formában az intézet honlapjának Digitáliák menüpontjából és közvetlenül az alábbi linken: http://lexikoncedula...
 • 2021. július 5.

  Látkép 2021 - Művészettörténeti Fesztivál

  A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézete 2021. szeptember 23–25. között rendezi meg Budapesten, a Humán Tudományok Kutatóházában Látkép 2021 címmel a 2020 szeptemberében a p...
 • 2020. szeptember 28.

  Zádor Anna-díj 2020

  Az idén negyedszázados Zádor Anna-díj mindkét díjazottja intézetünk munkatársa, Bara Júlia és Székely Miklós. A járványhelyzet miatt rendhagyó, szűk körű, szabadtéri díjátadóra 2020. szeptember 23-án került sor a Magyar ...
 • 2020. április 27.

  Látkép 2020 - A konferencia programja

  Örömmel értesítünk mindenkit, hogy elkészült a konferencia végleges programja! A szekciókba beválogatott előadók névsora megtalálható ezen a linken:  http://latkep2020.mi.btk.mta.hu/konferencia-program A beválo...
 • 2020. március 30.

  Látkép 2020 előadók értesítése

  Elkészült a Látkép 2020 előadói névsora, ismételten köszönjük a jelentkezéseket! Az elmúlt napokban a szeptemberi konferenciánkkal kapcsolatban minden jelentkezőt értesítettünk. A sok kitűnő jelentkezés nehéz feladat elé...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo