A-I-54/b Archívum familiae Thurzó

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

Őrzési helye: MOL, E szekció (E 196)

Ismertetése: Az ausztriai eredetű Thurzó család magyarországi megjelenésére legkorábban a 14. századból, Zsigmond király idejéből van adat. A család vagyonát Thurzó (II.) János († 1508) alapozta meg, mikor 1490-ben, mint krakkói polgármester fiával (III.) Györggyel együtt megvette Corvin János bányáit. 1496-ban Ulászló királytól engedélyt nyert arra, hogy olvasztókat állítson fel. A II. Ulászlónak adott kölcsönök fejében 1505-ben zálogul kapta a bányavárosokat és Zólyom várát. A Fuggerekkel együtt működtetett külföldi rézkereskedésekkel óriási haszonra tettek szert.[1] A családi vagyont a Fuggerekkel kötött házasságaik révén tovább növelték. Thurzó (I.) Elek († 1543) tárnokmester, királyi helytartó I. Ferdinándtól kapta 1527-ben a Szapolyaiak birtokaiból Szepes várát több más várral együtt.[2] A família a 16. század elején két ágra bomlott: az (I.) Elektől származó szepesire és a testvérétől, (III.) Györgytől († 1521) származó árváira. Számos uradalmuk feküdt Nyitra, Trencsén, Pozsony, Zemplén és Abaúj vármegyében. Thurzó György gróf 1609-1617 között nádori tisztet töltött be.[3] A család férfiága 1636-ban, Szaniszló nádor gyermekeiben kihalt, így irataik több familiárisuk iratanyagával együtt előbb a női örökösökre, majd a kincstárra szállt.[4]

II. A cédulák

Mennyisége: 93 darab

Készítőjének neve, a feldolgozás ideje: Jankovich Miklós 1960-as évek, Kelényi György, 1975

Tartalma: A regeszták Thurzó család (például Thurzó Ferenc, Thurzó György, Thurzó Szaniszló) a 16–17. század fordulóján írt leveleiről készültek; várakra, ötvösökre és nyomdászokra vonatkozó adatokat tartalmaznak.


217 Ogger, Günter: A Fuggerek. Császári és királyi bankárok. Budapest 1999

218 Erdélyi Gabriella: Egy kivételes karrier Mohács előtti kezdetei: Bethlenfalvi Thurzó Elek. In: R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv születésének 70. évfordulója ünnepére. (Szerk. Tusor Péter) Budapest 1998, 118-132.

219  Iratai a Regnicolaris levéltárban találhatók (N 3). Ld.: Regnicolaris levéltár. Repertórium. (Készítette Bottló Béla, Veres Miklós) Budapest 1968, 8-9. (Levéltári leltárak 42.)

Ludányi Mária: Könyvtárrendezés Thurzó György nádor udvarában 1611-ben. In: Collectanae Tiburtiana. Tanulmányok Klaniczay Tibor tiszteletére. (Szerk. Galavics Géza, Hemer János, Keserű Bálint) Szeged 1990. 271-277. (Adattár szellemi mozgalmaink XVI-XVIII. századi történetéhez. 10.)

220  Ila Bálint: A Thurzó család levéltára. LK 10. (1932) 12-66.; Maksay 1975, 172-178.; Maksay 1992, 127-130.

A család Mohács előtti oklevelei a Q 328 törzsszám alatt találhatók a MOL-ban. A család levelezésének egy része Szlovákiában, a Nagybiccsei Állami Levéltárban (Štatny oblastny archív v Bytči) található. (Ld. MOL X 7496)


Facebook

Látkép 2020 Művészettörténeti fesztivál honlap link

Közlemények

 • 2021. július 5.

  Lexikongyűjtemény online

  A Művészettörténeti Intézet Lexikongyűjteményének teljes állománya 2021 júniusától elérhető elektronikus formában az intézet honlapjának Digitáliák menüpontjából és közvetlenül az alábbi linken: http://lexikoncedula...
 • 2021. július 5.

  Látkép 2021 - Művészettörténeti Fesztivál

  A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézete 2021. szeptember 23–25. között rendezi meg Budapesten, a Humán Tudományok Kutatóházában Látkép 2021 címmel a 2020 szeptemberében a p...
 • 2020. szeptember 28.

  Zádor Anna-díj 2020

  Az idén negyedszázados Zádor Anna-díj mindkét díjazottja intézetünk munkatársa, Bara Júlia és Székely Miklós. A járványhelyzet miatt rendhagyó, szűk körű, szabadtéri díjátadóra 2020. szeptember 23-án került sor a Magyar ...
 • 2020. április 27.

  Látkép 2020 - A konferencia programja

  Örömmel értesítünk mindenkit, hogy elkészült a konferencia végleges programja! A szekciókba beválogatott előadók névsora megtalálható ezen a linken:  http://latkep2020.mi.btk.mta.hu/konferencia-program A beválo...
 • 2020. március 30.

  Látkép 2020 előadók értesítése

  Elkészült a Látkép 2020 előadói névsora, ismételten köszönjük a jelentkezéseket! Az elmúlt napokban a szeptemberi konferenciánkkal kapcsolatban minden jelentkezőt értesítettünk. A sok kitűnő jelentkezés nehéz feladat elé...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo