A-I-49 A Kornis család iratai (1610-1847)

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, P szekció (P 437)

ISMERTETÉSE: A 15. századig visszavezethető Kornis család Abaúj vármegyei birtokukról, Gönczruszkáról kapta előnevét.1 A család Szapolyai János király uralkodása alatt áttelepült Erdélybe, s nagy birtokokat szerzett Udvarhelyszékben. Jelentős szerepet játszottak az erdélyi fejedelemség 16-17. századi történetében.
A család levéltára elsősorban tokaji, terebesi [Terebesfejérpatak]valamint Szabolcs és Szatmár vármegyében fekvő birtokaik történetére vonatkozó adatokat tartalmaz a 17-19. századból.2 A család erdélyi birtokaira vonatkozó iratok az Erdélyi Kancelláriai Levéltárban találhatók (Index generalis familiarum nobilium Transylvanarum B 21).3

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 64 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Liska Béla, 1960

TARTALMA: A regeszták az eredeti anyag (1 csomó) egészének áttekintésével készültek; bennük 18. századi végrendeletek és a Védegyletre vonatkozó iratok 1845-ből. A cédulasorozat személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 VERESS ENDRE: A gönczruszkai Korniss család anyakönyve (1446-1917). Budapest 1917

2 Kisebb családi és személyi fondok I. kötet. 1-444. alaptörzsszámok. Repertórium. (Összeállította Bakács István, Dávid Lászlóné) Budapest 1968, 431. (Levéltári leltárak 44.)

3 Erdélyi kancelláriai levéltár. Repertórium. (Összeállította Trócsányi Zsolt) Budapest 1976, 28. (Levéltári leltárak 68.)
A család levéltárából kiemelt Mohács előtti oklevelek a Q 347 törzsszám alatt találhatók a MOL-ban.


Facebook

Közlemények

 • 2018. december 4.

  Gyűjteményeink téli zárva tartása

  A Művészettörténeti Intézet Adattára és Lexikongyűjteménye 2018. december 18-án 14 órakor bezár.  Első kutatási nap: 2019. január 8.
 • 2018. november 16.

  Pusztulástörténetek és újjászületések – Muzeológia az Akadémián I_II (Hegyi Dóra interjúja Bicskei Évával)

  A Művészettörténeti Intézet szakmai vezetésével működő MTA művészeti Gyűjtemény tudományos munkájáról, az ott folyó kurátori munkáról a Műértő októberi-novemberi számában jelent meg egy kétrészes cikk. (pdf vál...
 • 2018. november 13.

  Digitalizált kiadványaink

  Digitalizálási programunk újabb lépéseként elérhetővé tettük honlapunkon az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és elődjei által az ezredfordulóig megjelentetett kiadványokat. A fél évszázad alatt megjelent 180 kiadvány -...
 • 2018. november 5.

  Farbakyné Deklava Lilla doktori védése

  Meghívó     Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt       Farbakyné Deklava Lilla    ...
 • 2018. június 17.

  Perenyei Monika doktori védése

  MEGHÍVÓ    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt    Perenyei Monika    A megtartó tekintet ...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo