A-I-49 A Kornis család iratai (1610-1847)

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, P szekció (P 437)

ISMERTETÉSE: A 15. századig visszavezethető Kornis család Abaúj vármegyei birtokukról, Gönczruszkáról kapta előnevét.1 A család Szapolyai János király uralkodása alatt áttelepült Erdélybe, s nagy birtokokat szerzett Udvarhelyszékben. Jelentős szerepet játszottak az erdélyi fejedelemség 16-17. századi történetében.
A család levéltára elsősorban tokaji, terebesi [Terebesfejérpatak]valamint Szabolcs és Szatmár vármegyében fekvő birtokaik történetére vonatkozó adatokat tartalmaz a 17-19. századból.2 A család erdélyi birtokaira vonatkozó iratok az Erdélyi Kancelláriai Levéltárban találhatók (Index generalis familiarum nobilium Transylvanarum B 21).3

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 64 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Liska Béla, 1960

TARTALMA: A regeszták az eredeti anyag (1 csomó) egészének áttekintésével készültek; bennük 18. századi végrendeletek és a Védegyletre vonatkozó iratok 1845-ből. A cédulasorozat személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 VERESS ENDRE: A gönczruszkai Korniss család anyakönyve (1446-1917). Budapest 1917

2 Kisebb családi és személyi fondok I. kötet. 1-444. alaptörzsszámok. Repertórium. (Összeállította Bakács István, Dávid Lászlóné) Budapest 1968, 431. (Levéltári leltárak 44.)

3 Erdélyi kancelláriai levéltár. Repertórium. (Összeállította Trócsányi Zsolt) Budapest 1976, 28. (Levéltári leltárak 68.)
A család levéltárából kiemelt Mohács előtti oklevelek a Q 347 törzsszám alatt találhatók a MOL-ban.


Facebook

Látkép 2020 Művészettörténeti fesztivál honlap link

Közlemények

 • 2021. július 5.

  Lexikongyűjtemény online

  A Művészettörténeti Intézet Lexikongyűjteményének teljes állománya 2021 júniusától elérhető elektronikus formában az intézet honlapjának Digitáliák menüpontjából és közvetlenül az alábbi linken: http://lexikoncedula...
 • 2021. július 5.

  Látkép 2021 - Művészettörténeti Fesztivál

  A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézete 2021. szeptember 23–25. között rendezi meg Budapesten, a Humán Tudományok Kutatóházában Látkép 2021 címmel a 2020 szeptemberében a p...
 • 2020. szeptember 28.

  Zádor Anna-díj 2020

  Az idén negyedszázados Zádor Anna-díj mindkét díjazottja intézetünk munkatársa, Bara Júlia és Székely Miklós. A járványhelyzet miatt rendhagyó, szűk körű, szabadtéri díjátadóra 2020. szeptember 23-án került sor a Magyar ...
 • 2020. április 27.

  Látkép 2020 - A konferencia programja

  Örömmel értesítünk mindenkit, hogy elkészült a konferencia végleges programja! A szekciókba beválogatott előadók névsora megtalálható ezen a linken:  http://latkep2020.mi.btk.mta.hu/konferencia-program A beválo...
 • 2020. március 30.

  Látkép 2020 előadók értesítése

  Elkészült a Látkép 2020 előadói névsora, ismételten köszönjük a jelentkezéseket! Az elmúlt napokban a szeptemberi konferenciánkkal kapcsolatban minden jelentkezőt értesítettünk. A sok kitűnő jelentkezés nehéz feladat elé...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo