A-I-26 Az Erdődy család vörösvári levéltára

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, P szekció (P 107)

ISMERTETÉSE: Az Erdődy família Magyarország egyik legrégibb grófi családja, mely 1511-ben, II. Ulászlótól kapta a grófi címet. Vagyonukat Bakócz Tamás (1442-1521) esztergomi érsek alapozta meg, aki unokaöccsére, Erdődy Péterre hagyta hatalmas örökségét, egyebek mellett a Vas vármegyei Monyorókerék, Körmend és Vörösvár [Vasvörösvár] várát uradalmaikkal együtt.1 Péter nevezte magát testvéreivel, Simon zágrábi püspökkel és Klárával együtt először Erdődynek, míg unokatestvérei megtartották a Bakócz nevet. A család tagjai a legelőkelőbb országos méltóságokat viselték; többen voltak horvát bánok, országbírák, tárnokmesterek, tábornokok, püspökök.2
A család vörösvári levéltára zömmel Vas és Zala vármegyében, valamint Horvátországban lévő birtokaival kapcsolatos iratokat, néhány végrendeletet és inventáriumot tartalmaz.3

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 75 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Nem ismert.

TARTALMA: Az eredeti anyag 1-16. csomóiról (iratok, alaprajzok, leltárak Erdődy György [1674-1759] végrendelete [1710] stb.) készültek regeszták; 17-19. századi birtokügyekre és várakra vonatkozó adatokat tartalmaznak.4 A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 FRAKNÓI VILMOS: Erdődi Bakócz Tamás. Budapest 1889; A család genealógiájára vonatkozóan ld.: HERMANN ZSUZSANNA: Keseregjenek vétkük büntetésén. Ítélet Vörösvárról és végzés Rákoson. In: Tanulmányok Borsa Iván tiszteletére. (Szerk. Csukovits Enikő) Budapest 1998, 81-98.

2 PÁLFFY GÉZA: A császárváros védelmében. A győri főkapitányság története (1526-1598). Győr 1999, 99., 100., 102.

3 SZABÓ KÁROLY: A Vörösvári levéltár. Sz. 4. (1870) 605.; Kisebb családi és személyi fondok. 1. kötet. 1-444. törzsalapszámok. Áttekintő raktári jegyzék. (Összeállította: Bakács István, Dávid Lászlóné) Budapest 1968, 200-212 (Levéltári leltárak 44.)
A család levéltárából kiemelt Mohács előtti oklevelek a Q 66, a kiemelt térképek az S 128 törzsszám alatt találhatók. A család központi levéltára Pozsonyban, a Štátny slovenský ústredný archív v Bratislave-ben található. A MOL erről az anyagról mikrofilmeket őriz az X 957, 958, 7072 és 7930 törzsszám alatt. Ld.: Csehszlovákiai mikrofilmek az Országos Levéltárban. Repertórium. (Összeállította Kollega Tarsoly István, Gorjánác Rádojka, Szaszkó István) Budapest 1992 (Levéltári leltárak 88.) A család galgóci levéltára a bécsi Haus-, Hof- und Staatsarchivban (ld.: MOL X 9937), monyorókeréki levéltára jelenleg is az ausztriai Eberauban (Monyorókerék) (ld.: MOL X 9139) (ebből a 22. fasciculus a Pannonhalmi Főapátsági Levéltárba került). A család varasdi, valamint vépi levéltára a Pannonhalmi Főapátsági Levéltárban található. Az előbbi anyag mikrofilmjeit a MOL X 1995, az utóbbi fényképmásolatait U 31 törzsszám alatt őrzi. A MOL eredeti iratokat is őriz a család levéltárából, a (vörösvári) Erdődy család levéltára cím alatt (P 107). Az innen kiemelt Mohács előtti oklevelek a Q 66, a kiemelt térképek az S 128 törzsszám alatt találhatók. A család Mohács előtti okleveleiről készült cédulasorozat az A-I-10 jelzet alatt található gyűjteményünkben.

4 YBL ERVIN: Weber Antal. Építés- és Közlekedéstudományi Közlemények I. (1957) 418. [a ma is álló vörösvári kastély építéséről]; LOIBERSBECK, JOSEF: Eberau und Rotenturm. Volk und Heimat 14. (1961) 17-24., Uo. 15. (1962) 1-7.; SISA JÓZSEF: A vépi volt Erdődy-kastély Vas megyében. Mv XXI. (1977) 170-172.; ULBRICH, KARL: Die Baugeschichte der Erdődy-Schlösser in Rotenturm an der Pinka. Burgenländische Heimatblätter 40. (1978) [Az Erdődy családnak ez az ága 1926-ban kihalt, így a vörösvári kastélyt és a birtokokat a Széchényi-család örökölte, s hamarosan elárvereztette, így azok a II. világháborúig több kézen mentek át.]; MEZŐSINÉ KOZÁK ÉVA: A jánosházi középkori udvarház. In: Koppány Tibor hetvenedik születésnapjára. Tanulmányok (Szerk. Bardoly István, László Csaba) Budapest 1998, 175-184. (Művészettörténet - Műemlékvédelem X.)


Facebook

Látkép 2020 Művészettörténeti fesztivál honlap link

Közlemények

 • 2021. július 5.

  Lexikongyűjtemény online

  A Művészettörténeti Intézet Lexikongyűjteményének teljes állománya 2021 júniusától elérhető elektronikus formában az intézet honlapjának Digitáliák menüpontjából és közvetlenül az alábbi linken: http://lexikoncedula...
 • 2021. július 5.

  Látkép 2021 - Művészettörténeti Fesztivál

  A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézete 2021. szeptember 23–25. között rendezi meg Budapesten, a Humán Tudományok Kutatóházában Látkép 2021 címmel a 2020 szeptemberében a p...
 • 2020. szeptember 28.

  Zádor Anna-díj 2020

  Az idén negyedszázados Zádor Anna-díj mindkét díjazottja intézetünk munkatársa, Bara Júlia és Székely Miklós. A járványhelyzet miatt rendhagyó, szűk körű, szabadtéri díjátadóra 2020. szeptember 23-án került sor a Magyar ...
 • 2020. április 27.

  Látkép 2020 - A konferencia programja

  Örömmel értesítünk mindenkit, hogy elkészült a konferencia végleges programja! A szekciókba beválogatott előadók névsora megtalálható ezen a linken:  http://latkep2020.mi.btk.mta.hu/konferencia-program A beválo...
 • 2020. március 30.

  Látkép 2020 előadók értesítése

  Elkészült a Látkép 2020 előadói névsora, ismételten köszönjük a jelentkezéseket! Az elmúlt napokban a szeptemberi konferenciánkkal kapcsolatban minden jelentkezőt értesítettünk. A sok kitűnő jelentkezés nehéz feladat elé...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo