A-I-18 Acta Cassae Parochorum (1733-1780)

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, C szekció (C 38)

ISMERTETÉSE: III. Károly 1733-ban általános lelkészpénztárt (Cassa generalis parochorum) állított fel Pozsonyban azzal a céllal, hogy a katolikus lelkipásztorok működése számára megfelelő anyagi feltételeket teremtsen, s kincstári és a pénztárnak rendelt bizonyos egyházi bevételekkel biztosította a működéshez szükséges pénzügyi feltételeket. A lelkészpénztár ügyeinek igazgatására a helytartótanácsban külön lelkészpénztári bizottságot (Comissio pro directione generalis cassae parochorum ordinata) állított fel, melynek legfőbb feladata az volt, hogy a plébánosok számára a lelkészpénztárból rendszeresen segélyeket fizessen ki úgy, hogy a plébánosok évi jövedelme a plébániához tartozó földbirtokok bevételein kívül 150 Ft-ot tegyen ki. A Cassa generalis Parochorum gondoskodott továbbá a meglévő egyházi épületek fenntartásáról, restaurálásáról, új plébániák létesítéséről és ellátásáról, illetve új templomok építéséről.
A lelkészpénztári ügyekben 1733-1780 között keletkezett iratok legnagyobb része (a római katolikus és görög katolikus plébániákról készített összeírások, a plébánosok segélyezésére, templomok, paplakok építésére, felújítására stb. vonatkozó dokumentumok) a Helytartótanácsi Levéltár Acta Cassae Parochorum című állagában az Egyházmegyék szerint besorolt iratok között található.1 Ebből az anyagból cédulázták ki a művészettörténeti szempontból fontos, épületekre és berendezési tárgyakra (képek, szobrok, bútorok, ötvösművek stb.) vonatkozó adatokat.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: kb. 20 000 darab, valamint Sprenger Mária és H. Boros Vilma jegyzetfüzetei és cédulái

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Bónisné Wallon Emma, 1969-1971; Sprenger Mária, 1969-1971; Kenéz Győző, 1971

TARTALMA: A Művészettörténeti Dokumentációs Központ, majd a Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportja 1969 és 1980 között hét kötetben forráskiadványként megjelentette az Acta Cassae Parochorum regesztaanyagát.2 Kéziratban maradt a boszniai, a körösi, a szerémi és zengg-modrusi egyházmegye anyaga.
A cédulasorozat helynévmutató segítségével, a Generalia anyag hely- és személynévmutatóval kutatható.

Jegyzetek:

1 FELHŐ IBOLYA - VÖRÖS ANTAL: A helytartótanácsi levéltár. Budapest 1961, 118-122.
2 Acta Cassae Parochorum. 1. füzet. Egri egyházmegye (Abara-Kvakóc). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma) Budapest 1969 (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ forráskiadványai V.)

Acta Cassae Parochorum. 2. füzet. Egri egyházmegye (Laak-Zsukó). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma) Budapest 1969. (A Művészettörténeti Dokumentációs Központ forráskiadványai V.)

Acta Cassae Parochorum. 3. füzet. Székesfehérvári, kalocsai, csanádi és győri egyházmegye. Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma) Budapest 1971 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai VII.)

Acta Cassae Parochorum. 4. füzet. Nagyváradi, munkácsi, besztercebányai, nyitrai, pécsi, rozsnyói, szombathelyi és szepesi egyházmegye. Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma, Kenéz Győző, Sprenger Mária) Budapest 1973 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai IX.)

Acta Cassae Parochorum. 5. füzet. Esztergomi egyházmegye (A-M). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma, Sprenger Mária) Budapest 1976 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai XII.)

Acta Cassae Parochorum. 6. füzet. Esztergomi egyházmegye (N-Zs). Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma, Sprenger Mária) Budapest 1976 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai XII.)

Acta Cassae Parochorum. 7. füzet. Erdélyi, váci és veszprémi egyházmegye. Művészettörténeti adatok. (Az anyagot gyűjtötte Bónisné Wallon Emma, Sprenger Mária) Budapest, 1980 (A Magyar Tudományos Akadémia Művészettörténeti Kutató Csoportjának forráskiadványai XVII.)

Recenziók: VÖRÖS KÁROLY: Urbaria et Conscriptiones 1-3.; Acta Cassae Parochorum 1-3. LK 43 (1972) 147-149.; TÖRÖK JÓZSEF: Acta Cassae Parochorum. Esztergomi egyházmegye 1733-1779. AH VI. (1978) 144-146.


Facebook

Látkép 2020 Művészettörténeti fesztivál honlap link

Közlemények

 • 2021. július 5.

  Lexikongyűjtemény online

  A Művészettörténeti Intézet Lexikongyűjteményének teljes állománya 2021 júniusától elérhető elektronikus formában az intézet honlapjának Digitáliák menüpontjából és közvetlenül az alábbi linken: http://lexikoncedula...
 • 2021. július 5.

  Látkép 2021 - Művészettörténeti Fesztivál

  A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézete 2021. szeptember 23–25. között rendezi meg Budapesten, a Humán Tudományok Kutatóházában Látkép 2021 címmel a 2020 szeptemberében a p...
 • 2020. szeptember 28.

  Zádor Anna-díj 2020

  Az idén negyedszázados Zádor Anna-díj mindkét díjazottja intézetünk munkatársa, Bara Júlia és Székely Miklós. A járványhelyzet miatt rendhagyó, szűk körű, szabadtéri díjátadóra 2020. szeptember 23-án került sor a Magyar ...
 • 2020. április 27.

  Látkép 2020 - A konferencia programja

  Örömmel értesítünk mindenkit, hogy elkészült a konferencia végleges programja! A szekciókba beválogatott előadók névsora megtalálható ezen a linken:  http://latkep2020.mi.btk.mta.hu/konferencia-program A beválo...
 • 2020. március 30.

  Látkép 2020 előadók értesítése

  Elkészült a Látkép 2020 előadói névsora, ismételten köszönjük a jelentkezéseket! Az elmúlt napokban a szeptemberi konferenciánkkal kapcsolatban minden jelentkezőt értesítettünk. A sok kitűnő jelentkezés nehéz feladat elé...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo