A-I-17 Neo-regestrata acta

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, E szekció (Magyar Kamara Archívuma, E 148)

ISMERTETÉSE: A Kamarai Archívumának ezt a legkorábban szervezett gyűjteményét az 1750-es évektől a Magyar Kamara, a kincstári jogügy-igazgatóság és az akkor már megszűnt Szepesi Kamara rendezetlen, szétszórt irataiból, mindenekelőtt a bekerült családi levéltárak anyagából válogatták össze, eredetileg azért, hogy a köz- és magánjogilag fontos, valamint a lappangó királyi jogok megismeréséhez szükséges oklevelek rendelkezésre álljanak. Az utolsó darabokat az 1940-es években illesztették be. A legjelentősebb családok, amelyeknek levéltár-töredékei itt találhatók, a következők: Andrássy, Balassa, Batthyány, Bánffy, Báthory, Czobor, Csáky, Drugeth, Esterházy, Forgách, Frangepán, Illésházy, Kistapolcsányi, Lorántffy, Melith, Mikulich, Nádasdi, Perényi, Rákóczi, Serédi, Széchy, Sztáray, Thököly, Thurzó, Wesselényi, Zichy, Zrínyi.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 9988 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Kenéz Győző, 1958-1962; Oszvald Ferenc, 1963; Badál Ede, 1963-1978

TARTALMA: Az összesen 1888 csomónyi iratanyag 1-1280. fasciculusairól készültek regeszták. Az anyag elsősorban a kincstár egykori birtok- valamint egyéb jogaira szolgál forrásul, de értékes adatokat tartalmaz a politika, a gazdaság és a művelődés történetére vonatkozóan is. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

Jegyzetek:

1 MAKSAY 1975, 33-44.; MAKSAY 1992, 33-37.


Facebook

Közlemények

 • 2018. december 4.

  Gyűjteményeink téli zárva tartása

  A Művészettörténeti Intézet Adattára és Lexikongyűjteménye 2018. december 18-án 14 órakor bezár.  Első kutatási nap: 2019. január 8.
 • 2018. november 16.

  Pusztulástörténetek és újjászületések – Muzeológia az Akadémián I_II (Hegyi Dóra interjúja Bicskei Évával)

  A Művészettörténeti Intézet szakmai vezetésével működő MTA művészeti Gyűjtemény tudományos munkájáról, az ott folyó kurátori munkáról a Műértő októberi-novemberi számában jelent meg egy kétrészes cikk. (pdf vál...
 • 2018. november 13.

  Digitalizált kiadványaink

  Digitalizálási programunk újabb lépéseként elérhetővé tettük honlapunkon az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és elődjei által az ezredfordulóig megjelentetett kiadványokat. A fél évszázad alatt megjelent 180 kiadvány -...
 • 2018. november 5.

  Farbakyné Deklava Lilla doktori védése

  Meghívó     Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt       Farbakyné Deklava Lilla    ...
 • 2018. június 17.

  Perenyei Monika doktori védése

  MEGHÍVÓ    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt    Perenyei Monika    A megtartó tekintet ...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo