A-I-15 Litterae ad Cameram exaratae

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL, E szekció (Magyar Kamarai Levéltár, E 41)

ISMERTETÉSE: A Kamarához intézett levelek, kérvények, beadványok, átiratok az 1529-1802 közötti időből.1 Tartalmuk vegyes, zömmel birtokügyek. Az anyag három sorozatra oszlik:

- Keltezett beadványok (időrendben)
- Keltezetlen beadványok (a levélírók, beadványtevők neveinek ábécérendjében)
- Töredékek és mellékletek (tematikus csoportokban)

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 6965 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Badál Ede, 1954-1963, 1967-1968; Joanelli Alfréd, 1954-1957, 1961-1970

TARTALMA: A regeszták az 1529-1695, illetve az 1732-1742 közötti keltezett beadványokról készültek; zömmel birtokügyekre vonatkozó adatokat tartalmaznak, melyek művészettörténeti szempontból elsősorban topográfiai és építészettörténeti kutatásokhoz hasznosíthatók. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

ELHELYEZÉSE: Időrendben

Jegyzetek:

1 FÁBIÁNNÉ 1973, 58-67.


Facebook

Közlemények

 • 2018. december 4.

  Gyűjteményeink téli zárva tartása

  A Művészettörténeti Intézet Adattára és Lexikongyűjteménye 2018. december 18-án 14 órakor bezár.  Első kutatási nap: 2019. január 8.
 • 2018. november 16.

  Pusztulástörténetek és újjászületések – Muzeológia az Akadémián I_II (Hegyi Dóra interjúja Bicskei Évával)

  A Művészettörténeti Intézet szakmai vezetésével működő MTA művészeti Gyűjtemény tudományos munkájáról, az ott folyó kurátori munkáról a Műértő októberi-novemberi számában jelent meg egy kétrészes cikk. (pdf vál...
 • 2018. november 13.

  Digitalizált kiadványaink

  Digitalizálási programunk újabb lépéseként elérhetővé tettük honlapunkon az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és elődjei által az ezredfordulóig megjelentetett kiadványokat. A fél évszázad alatt megjelent 180 kiadvány -...
 • 2018. november 5.

  Farbakyné Deklava Lilla doktori védése

  Meghívó     Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt       Farbakyné Deklava Lilla    ...
 • 2018. június 17.

  Perenyei Monika doktori védése

  MEGHÍVÓ    Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Filozófiatudományi Doktori Iskolája nevében tisztelettel meghívjuk Önt    Perenyei Monika    A megtartó tekintet ...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo