A-I-2 Az Ernst-gyűjtemény

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: MOL (különböző fondokban)

ISMERTETÉSE: Ernst Lajos művészeti író, gyűjtő, 1899-től tíz éven át volt a Nemzeti Szalon igazgatója. E tisztében gyűjteményes tárlatokat szervezett, sokat tett a nagybányai művészek megismertetéséĂŠrt. Jelentős magángyűjteménye magyar vonatkozású, a magyar történelemhez, illetve kultúrtörténethez kapcsolódó tárgyi emlékeket, kéziratokat, illetve műalkotásokat (portrékat, történeti témájú képeket, különféle iparművészeti tárgyakat) tartalmazott.1 Nemzeti jellegű gyűjteményét 1912 után Nagymező utcai házában (az Ernst Múzeum épületében) helyezte el, ahol több kortárs magyar művész gyűjteményes kiállításának, illetve francia impresszionisták tárlatának is helyt adott. Művészeti írásait Magyar műtörténeti adatok címmel jelentette meg. 1917-től rendszeresen szervezett aukciókat, ahol egy-egy összetartozó gyűjteményt bocsátott árverésre. 1937-ben bekövetkezett halála után gyűjteménye szétszóródott, kis része közgyűjteményekbe került.

A MOL 1939-ben az Ernst Múzeum gyűjteményéből vegyes eredetű, korú és tartalmú iratanyagot vásárolt meg, mely középkori oklevelektől (jelenleg a MOL Diplomatikai Levéltárában, Q 4 törzsszám alatt), 19-20. századi jeles személyek, közöttük művészek levelezéséig terjedt.2 Ennek az anyagnak a művészettörténeti szempontból fontos tételeiről készültek a cédulák az 1950-es évek elején. Később az eredeti anyagot az MOL-ban átrendezték, nagy részét más fondokba osztották be, így az R 30-as törzsszámú Ernst-gyűjtemény cím alatt ma már csak az 1939-ben megvásárolt anyag katalógusai és jegyzékei találhatók, valamint egy 1973-ban készült konkordanciajegyzék.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 509 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Valkó Arisztid, 1951-1953

TARTALMA: Vegyes anyag: Hartenstein Ádám török követ levele (1609), Hollósy Simon, Huszár Adolf, Izsó Miklós, Kossuth Lajos levele Pulszky Ferenchez, Kovács Mihály levelei, Lőcse város határozata Jacobi János aranyműves céhbe való felvétele ügyében. Madarász Viktor, Marastoni Antal, Mészöly Géza, Munkácsy Mihály,3 Paál László, Rippl-Rónai József, Székely Bertalan, Szinyei Merse Pál, Telepy Károly, Than Mór, Zichy Mihály levelei. A levelekben néhány rajz és vázlat is található. A művészek leveleiről gyűjteményünkben mikrofilmek is találhatók az A-X-1 jelzet alatt. A regeszták az eredeti anyag egészének áttekintésével készültek. A cédulaanyag személynévmutató segítségével kutatható.

ELHELYEZÉSE: A levélírók ábécérendjében.

Jegyzetek:

1 Az Ernst múzeum leíró lajstroma. Külföldi mesterek magyar vonatkozású művei. Budapest 1919

2 Áldásy Antal: Az Ernst Lajos által bemutatott oklevelekről (1375-1479) Sz. 29. (1895) 287-288.
Ernst Lajos magyar történeti gyűjteménye. (Magyar Nemzeti Múzeum kiállításai VII.) Budapest 1932
Jakubovich Emil - Rédey Tivadar: Szakértői becslés az Ernst-gyűjteménynek a Postatakarékpénztárnál elzálogosított részéről. Budapest 1934. Gépirat. OSzK Kézirattára, Analecta 2532.
Farkas Zoltán: Ernst Lajos (1872-1937). Magyar Művészet 13. (1937) 195.
Melléklet a M. Kir. Postatakarékpénztár Árverési Csarnoka … az Ernst Múzeum … kiállítási helyiségeiben megtartandó aukciójának katalógusához. Tartalmazza az Ernst-Múzeum könyv-, kézirat- és okmánygyűjteményének jegyzékét. Budapest 1939
Horváth Hilda: Iparművészeti kincsek Magyarországon. Tisztelet az adományozóknak. Budapest 2000, 40-41.
Róka Enikő: Ernst Lajos gyűjteménye és az Ernst Múzeum. In: Maradandóság és változás. Művészettörténeti konferencia, Ráckeve, 2000. Megjelenés alatt.

3 Munkácsy Mihály párizsi műkereskedője, Charles Sedelmeyer 1902-1907 között Ernst Lajoshoz írt 33 levele az MTA MKI Adattárában található (MDK-C-I-84). Az Ernst-gyűjtemény iratainak egy része ugyanitt, az MDK-C-I-37 jelzet alatt található. Ld.: Bánóci Zsuzsa: Soós Gyula művészettörténész hagyatéka. In: MTA MKI Adattára. Budapest 2000, 34.; Pataki Gábor: Kopp Jenő művészettörténész gyűjtése. In: Uo. 58.


Facebook

Látkép 2020 Művészettörténeti fesztivál honlap link

Közlemények

 • 2021. július 5.

  Lexikongyűjtemény online

  A Művészettörténeti Intézet Lexikongyűjteményének teljes állománya 2021 júniusától elérhető elektronikus formában az intézet honlapjának Digitáliák menüpontjából és közvetlenül az alábbi linken: http://lexikoncedula...
 • 2021. július 5.

  Látkép 2021 - Művészettörténeti Fesztivál

  A Bölcsészettudományi Kutatóközpont Művészettörténeti Intézete 2021. szeptember 23–25. között rendezi meg Budapesten, a Humán Tudományok Kutatóházában Látkép 2021 címmel a 2020 szeptemberében a p...
 • 2020. szeptember 28.

  Zádor Anna-díj 2020

  Az idén negyedszázados Zádor Anna-díj mindkét díjazottja intézetünk munkatársa, Bara Júlia és Székely Miklós. A járványhelyzet miatt rendhagyó, szűk körű, szabadtéri díjátadóra 2020. szeptember 23-án került sor a Magyar ...
 • 2020. április 27.

  Látkép 2020 - A konferencia programja

  Örömmel értesítünk mindenkit, hogy elkészült a konferencia végleges programja! A szekciókba beválogatott előadók névsora megtalálható ezen a linken:  http://latkep2020.mi.btk.mta.hu/konferencia-program A beválo...
 • 2020. március 30.

  Látkép 2020 előadók értesítése

  Elkészült a Látkép 2020 előadói névsora, ismételten köszönjük a jelentkezéseket! Az elmúlt napokban a szeptemberi konferenciánkkal kapcsolatban minden jelentkezőt értesítettünk. A sok kitűnő jelentkezés nehéz feladat elé...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo