WEHLI Tünde


WEHLI Tünde
WEHLI Tünde
...
CSc
német, angol

1996: a művészettörténet-tudomány kandidátusa (A középkori magyarországi könyvgyűjtők)

1974: egyetemi doktori cím (Az Admonti biblia)

1963–1968: az ELTE BTK művészettörténet-történelem szakos hallgatója. Művészettörténész, okleveles középiskolai történelemtanár.

1968–1869: az ELTE BTK Művészettörténet Tanszékén kutatási segéderő, közreműködik a XXIII. Nemzetközi Művészettörténeti Kongresszus (CIHA) szervezésében.

1970–1974: MTA MKCS I. Régi Magyar Művészeti és III. Dokumentációs Osztályának segédmunkatársa.

1974–1994: az MTA MKCS – MTA MKI I. Régi Magyar Művészeti Osztályának tudományos munkatársa. 1970–2005: részt vesz az intézeti könyvtár munkájában (belföldi és nemzetközi csere beindítása, Kampis Antal [1903–1982] és Fülep Lajos [1885–1970] könyvtárának beleltározása, tanácsadás).

1974–1989: a III. Dokumentációs Osztály csoportvezetője.

1978–2008: közreműködés a Fragmenta Codicum kutatócsoport munkájában. A magyarországi művészet története kézikönyvsorozat 1., 2. és 3. köteteinek munkatársa (munkatanulmányok és fejezetek írása). Rendezőként, szerzőként vagy szerkesztőként részt vett az Árpád-kori kőfaragványok (Székesfehérvár, István Király Múzeum, 1978), a Művészet I. Lajos király korában, 1342–1387 (Székesfehérvár, István Király Múzeum, 1982), a Művészet Zsigmond király korában (BTM, 1987), A középkori magyar királyok arcképei (Székesfehérvár, Szent István Király Múzeum, 1996) című kiállítások és katalógusaik munkálataiban.

1991–2010: az Ars Hungarica „Szemle" rovatának szerkesztője. 1992 óta az MTA MKI Pecsétmásolat Gyűjteményének vezetője.

1994 óta tudományos főmunkatárs.

1996–2006: a Kovács Éva (1932–1996) alapította Középkori magyar uralkodók emlékei című OTKA-program kutatója. 1997 óta a PPKE BTK Művészettörténet Tanszékének oktatója (előadás, szeminárium, emlékmeghatározás). Az MTA II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának köztestületi tagja.


Forrás: MTA MKI Irattára, 82/1994

kódexfestészet (12–15. sz.), ikonográfia

1996: Pasteiner Gyula-emlékérem.

Fő kutatási területe: magyarországi és európai kódexfestészet (12–15. század), középkori magyarországi művészet, különös tekintettel az ikonográfiai kutatásokra.

Közlemények

 • 2019. február 11.

  Szolidaritási nyilatkozatok

  Nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan a Szlovák Tudományos Akadémia Történelmi Társulata, a Szlovák Tudományos Akadémia vezetősége, a Magyar Politi...
 • 2019. január 11.

  Elhunyt Dr. Alfred Bader

    Dr. Alfred Bader 1924–2018   2018 december 23-án, 94 éves korában elhunyt Dr. Alfred Bader, amerikai kémikus, üzletember, a németalföldi művészet, különösen Rembrandt és köre gyűjtője, s e művészekről sz...
 • 2018. december 4.

  Gyűjteményeink téli zárva tartása

  A Művészettörténeti Intézet Adattára és Lexikongyűjteménye 2018. december 18-án 14 órakor bezár.  Első kutatási nap: 2019. január 8.
 • 2018. november 16.

  Pusztulástörténetek és újjászületések – Muzeológia az Akadémián I_II (Hegyi Dóra interjúja Bicskei Évával)

  A Művészettörténeti Intézet szakmai vezetésével működő MTA művészeti Gyűjtemény tudományos munkájáról, az ott folyó kurátori munkáról a Műértő októberi-novemberi számában jelent meg egy kétrészes cikk. (pdf vál...
 • 2018. november 13.

  Digitalizált kiadványaink

  Digitalizálási programunk újabb lépéseként elérhetővé tettük honlapunkon az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és elődjei által az ezredfordulóig megjelentetett kiadványokat. A fél évszázad alatt megjelent 180 kiadvány -...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo