Sorozaton kívül megjelent kiadványok

Kazinczy és a képzőművészetek (1925)

Kiadásunk eredeti kéziratát a soproni Liszt Ferenc Múzeum, a Csatkai hagyaték őrzője és gondozója bocsátotta rendelkezésünkre. Szívességükért fogadják köszönetünket.Kiadásunk eredeti kéziratát a soproni Liszt Ferenc Múzeum, a Csatkai hagyaték őrzője és gondozója bocsátotta rendelkezésünkre. Közlésünk nemcsak az 1925-ben készült bölcsészdoktori disszertáció szövegét, de a kézirat eredeti beosztását, elrendezését és jegyzetelési formáját is megtartotta. Csupán néhány, ~ jellel megjelölt helyen hagytuk el a szerzőnek a disszertáció témáját nem érintő, az 1925-ös év olvasójának szánt aktualizáló megjegyzéseit. Ez azonban, eltekintve a Bevezetés egy oldalnyi kihagyásától, mindenütt csak egy-egy mondatot jelent. Ezen kívül a szövegen néhány kisebb, a mai nyelvhasználathoz és helyesíráshoz inkább alkalmazkodó stiláris változtatást tettünk.

Kritikák és képek. Válogatás a magyar képzőművészet dokumentumaiból (1945–1975)

A könyv, amelyet az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja állított össze, a címben jelzett korszak jelentősebbnek ítélt tanulmányainak, kritikáinak, publicisztikai írásainak összegyűjtése. Teoretikusok és kultúrpolitikusok (Lukács György, Révai József), művészek (Bálint Endre, Bernáth Aurél, Háy Károly László, Pátzay Pál, Somogyi József), művészettörténészek és műkritikusok (Aradi Nóra, Fülep Lajos, Kállai Ernő, Körner Éva, Németh Lajos, Pogány O. Gábor, Rabinovszky Máriusz, Rózsa Gyula) írásaiból az olvasó egyszerre kapott képet a mai magyar művészetről és a magyar művészettörténeti gondolkodás legújabb kori történetéről

MTA Művészettörténeti Kutatócsoport tájékoztatója I.

Az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportjának jelen Tájékoztatója azt a célt szolgálja, hogy a szakmai közvéleménnyel megismertesse a nagy magyar művészettörténeti összefoglalás előkészítésének első stádiumában, a szintézisfeladat körvonalazása érdekében létrejött tanulmányokat.

Váradi kőtöredékek, szobortöredékek, építészeti faragványok, síremlékek az egykori Biharvármegyei és Nagyváradi Múzeum gyűjteményéből

Kezdetben az archeológia tudománya egyesítette magában azokat a stúdiumokat, amelyekből a modern régészet és a művészettörténet tudománya is leszármazott. De vannak olyan történeti korszakok, amelyekre nézve az archeológiái megközelítésmód ma is döntő fontosságú, mivel a művészettörténeti értelmezés nem ragadhat meg közvetlenül műalkotásokat, csak a történeti és régészeti forrásokból nyert gondolati rekonstrukciókhoz férhet hozzá. Ilyen rekonstrukciókon alapul középkori és reneszánsz kori művészetünk történetének legnagyobb és talán legfontosabb része. Ezért kell különösen megbecsülnünk az elpusztult régi épületeinkről és azok díszítéséről tanúskodó kőfaragvány-töredékeket. 

Keresés a Kiadványtárban

Közlemények

 • 2019. február 11.

  Szolidaritási nyilatkozatok

  Nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan a Szlovák Tudományos Akadémia Történelmi Társulata, a Szlovák Tudományos Akadémia vezetősége, a Magyar Politi...
 • 2019. január 11.

  Elhunyt Dr. Alfred Bader

    Dr. Alfred Bader 1924–2018   2018 december 23-án, 94 éves korában elhunyt Dr. Alfred Bader, amerikai kémikus, üzletember, a németalföldi művészet, különösen Rembrandt és köre gyűjtője, s e művészekről sz...
 • 2018. december 4.

  Gyűjteményeink téli zárva tartása

  A Művészettörténeti Intézet Adattára és Lexikongyűjteménye 2018. december 18-án 14 órakor bezár.  Első kutatási nap: 2019. január 8.
 • 2018. november 16.

  Pusztulástörténetek és újjászületések – Muzeológia az Akadémián I_II (Hegyi Dóra interjúja Bicskei Évával)

  A Művészettörténeti Intézet szakmai vezetésével működő MTA művészeti Gyűjtemény tudományos munkájáról, az ott folyó kurátori munkáról a Műértő októberi-novemberi számában jelent meg egy kétrészes cikk. (pdf vál...
 • 2018. november 13.

  Digitalizált kiadványaink

  Digitalizálási programunk újabb lépéseként elérhetővé tettük honlapunkon az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és elődjei által az ezredfordulóig megjelentetett kiadványokat. A fél évszázad alatt megjelent 180 kiadvány -...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo