Urbaria et Conscriptiones

Urbaria et Conscriptiones 1. füzet. Abos–Kys Kapus (1–25. fasciculus)

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár Magyar Udvari Kamarai Levéltárában őrzött URBARIA et CONSCRIPTIONES anyagát Mária Terézia alatt, 1750 körül mesterségesen állították össze: családi és hivatalos levéltárakból a pozsonyi magyar- és a Kassán székelő szepesi kamara/ kiemelt urbáriumokat, úrbéri összeírásokat,birtok és vagyonleltárakat, ill. becsléseket tartalmaz. Az anyag az egész történelmi Magyarországra kiterjed, de nem tartalmaz minden területére egyformán gazdag adatot. Az iratok nagy réssé urbárium, ezeknek virágkora a 16. sz. második fele és a 17. ez. Az adatok zöme a hódoltságon kívüli területekre, a királyi Magyarországra, a Partiumra és helyenként Erdélyre vonatkozik. Az Alföld és a Dunántúl 1550-ig, illetve 1686 után szerepel.

Urbaria et Conscriptiones 2. füzet. Laak–Zsámbok (1–25. fasciculus)

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár Magyar Udvari Kamarai Levéltárában őrzött URBARIA et CONSCRIPTIONES anyagát Mária Terézia alatt, 1750 körül mesterségesen állították össze: családi és hivatalos levéltárakból a pozsonyi magyar- és a Kassán székelő szepesi kamara/ kiemelt urbáriumokat, úrbéri összeírásokat,birtok és vagyonleltárakat, ill. becsléseket tartalmaz. Az anyag az egész történelmi Magyarországra kiterjed, de nem tartalmaz minden területére egyformán gazdag adatot. Az iratok nagy réssé urbárium, ezeknek virágkora a 16. sz. második fele és a 17. ez. Az adatok zöme a hódoltságon kívüli területekre, a királyi Magyarországra, a Partiumra és helyenként Erdélyre vonatkozik. Az Alföld és a Dunántúl 1550-ig, illetve 1686 után szerepel.

Urbaria et Conscriptiones 3. füzet. Abara–Zsujta (26–35. fasciculus)

Adattár. Mivel a forrásközlés alapjául szolgáló sajátos iratfajták keletkezésének ideje nem mindig dönthető el teljes bizonyossággal (egykorú eredeti, egykorú másolat, fogalmazvány, későbbi másolat) - s ennek forráskritikai szempontból jelen anyagunk természete miatt különösebb jelentősége nincs is - ezért csak a pontosan meghatárózható keletkezési időpontokat adtuk meg. Vonatkozik ez elsősorban az eredetiekre, melyeket az irat aláíróival és legtöbbször a rajta előforduló pecséttel jelöltünk, valamint néhány dátummal meghatározott másolatra és ennél is kevesebb fogalmazványra.

Urbaria et Conscriptiones 4. füzet. Abos?Zsadány (36–50. fasciculus)

A kötet közzétételénél az Urbaria et Conscriptiones (1-35. fasciculus) anyagának kiadása során kialakult forrásközlési szempontokhoz igazodtunk. Az iratok keletkezési idejének pontos meghatározását — amennyiben azt a forrás kétségkívül nem bizonyitotta — tekintettel a közlött anyag minőségére (eredeti, egykorú, vagy későbbi másolat, fogalmazvány) a továbbiakban sem tekintettük feladatunknak. Az eredeti iratok közlésénél erre a tényre az aláirók nevének és a pecsétek számának felsorolásával utaltunk. Az egyéb iratfajták (fogalmazvány stb.) feltüntetését a cimben foganatosítottuk. A szöveg helyének közelebbi megjelölésére csak az irat keletkezésével egykorú folio, illetve pagina számokat használtuk fel.

Urbaria et Conscriptiones 5. füzet. Abos–Zsujta (51–70. fasciculus)

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár magyar kamarai levéltárában (Magyar Kamara Archívuma) őrzött Urbaria et Conscriptiones gyűjtemény gazdag művészettörténeti és művelődéstörténeti anyagával értékes forrása a művészettörténeti kutatásnak. Az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja ebben a kötetben az Urbaria et Conscriptiones kiadványsorozatának 5. füzetét tette közzé, amely az 51-70 fasciculusokból gyűjtött anyagot tartalmazza.

Urbaria et Conscriptiones 6. füzet. (71–100. fasciculus).

A Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár magyar kamarai levéltárában (Magyar Kamara archívuma) őrzött Urbaria et Conscriptiones gyűjtemény gazdag művészettörténeti és művelődéstörténeti anyagával értékes forrása a művészettörténeti kutatásnak. Az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja most az Urbaria et Conscriptiones kiadványsorozatának 6. füzetét teszi közzé, amely a 71 —100 fasciculusokból összegyűjtött anyagot tartalmazza.

Urbaria et Conscriptiones 7. füzet. (7/1. A–Nagybánya) 101–200. fasciculus

A  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár magyar kamarai levéltárában (Magyar Kamara archívuma) őrzött Urbaria et Conscriptiones gyűjtemény gazdag művészettörténeti és művelődéstörténeti anyagával értékes forrása a művészet- történeti kutatásnak. Az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja most az Urbaria et Conscriptiones kiadvány- sorozatának 7. füzetét teszi közzé, amely a 101—200 fasciculusokból összegyűjtött anyagot tartalmazza.

Urbaria et Conscriptiones 7. füzet. (7/2. Nagyjeno–Zs) 101–200. fasciculus

A  Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltár magyar kamarai levéltárában (Magyar Kamara archívuma) őrzött Urbaria et Conscriptiones gyűjtemény gazdag művészettörténeti és művelődéstörténeti anyagával értékes forrása a művészet- történeti kutatásnak. Az MTA Művészettörténeti Kutató Csoportja most az Urbaria et Conscriptiones kiadvány- sorozatának 7. füzetét teszi közzé, amely a 101—200 fasciculusokból összegyűjtött anyagot tartalmazza.

Urbaria et Conscriptiones 8. füzet. Arnótfalva–Zsukó (201–250. fasciculus, kiegészítések az 1–250. fasciculus anyagából)

Az Urbaria et Conscriptiones kiadványsorozatának 8. füzete a 201—250. fasciculusokból, az 1 — 11. irregesztrált fasdculusokból összegyűjtött anyagot tartalmazza. Ez az anyag kiegészül az előző füzetekből technikai okok miatt kimaradt, művészettörténeti szempontból fontosabb iratokból gyűjtött anyagokkal; valamint a török kiűzése után, 1690-ben készült kanizsai összeírás, és az 1699. évi Jász-, Nagy- és Kiskunság Penz-féle összeírás művészettörténeti érdekű adatainak összefüggő közlésével. Sorozatunkat ezzel a füzettel zárjuk, jóllehet a 315 regesztrált fasciculusból csak az 1—250. fasciculusokból gyűjtött anyagot tettük közzé.

Keresés a Kiadványtárban

Közlemények

 • 2019. február 11.

  Szolidaritási nyilatkozatok

  Nyilatkozatban fejezte ki szolidaritását az akadémiai kutatóintézetek helyzetével kapcsolatosan a Szlovák Tudományos Akadémia Történelmi Társulata, a Szlovák Tudományos Akadémia vezetősége, a Magyar Politi...
 • 2019. január 11.

  Elhunyt Dr. Alfred Bader

    Dr. Alfred Bader 1924–2018   2018 december 23-án, 94 éves korában elhunyt Dr. Alfred Bader, amerikai kémikus, üzletember, a németalföldi művészet, különösen Rembrandt és köre gyűjtője, s e művészekről sz...
 • 2018. december 4.

  Gyűjteményeink téli zárva tartása

  A Művészettörténeti Intézet Adattára és Lexikongyűjteménye 2018. december 18-án 14 órakor bezár.  Első kutatási nap: 2019. január 8.
 • 2018. november 16.

  Pusztulástörténetek és újjászületések – Muzeológia az Akadémián I_II (Hegyi Dóra interjúja Bicskei Évával)

  A Művészettörténeti Intézet szakmai vezetésével működő MTA művészeti Gyűjtemény tudományos munkájáról, az ott folyó kurátori munkáról a Műértő októberi-novemberi számában jelent meg egy kétrészes cikk. (pdf vál...
 • 2018. november 13.

  Digitalizált kiadványaink

  Digitalizálási programunk újabb lépéseként elérhetővé tettük honlapunkon az MTA BTK Művészettörténeti Intézet és elődjei által az ezredfordulóig megjelentetett kiadványokat. A fél évszázad alatt megjelent 180 kiadvány -...

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo