SIDÓ Zsuzsa


SIDÓ Zsuzsa
SIDÓ Zsuzsa
...
assistant research fellow
+36-1-224-6700/4343
angol, román, német

2010 - Közép-Európai Egyetem, Történelem Tanszék, Budapest

- Doktorandusz a Közép-, Délkelet- és Kelet-Európa Összehasonlító Történelme doktori programon/ PhD Candidate at Central European University, Doctoral School of Comparative History of Central, Southeastern and Eastern Europe
- Doktori disszertáció témája/Dissertation topic: Arisztokrata mecenatúra a 19. század második felében: A gróf Andrássy és Károlyi családok szerepe a magyar művészeti életben és a művészeti intézmények kiépülésében./Hungarian Aristocratic Art Patronage in the Second Part of the 19th Century: The count Andrássy and Károlyi families'
- Témavezető/Supervisor: Prof. dr. Sármány-Parsons Ilona

2008 – 2010 Közép-Európai Egyetem, Történelem Tanszék, Budapest

- Magisteri képzés a Közép-, Délkelet- és Kelet-Európa Összehasonlító Történelme programon/ MA in Comparative History at Central European History
- MA dolgozat címe/MA thesis title: The symbolic role of Hungarian noble architecture in the late 19th century: A case study of the Andrássy and Károlyi families' country houses (Betlér and Nagykároly) (Magyar nemesi építkezések szimbolikus szerepe a 19. század második felében. Esettanulmány a betléri Andrássy- és a nagykárolyi Károlyi-kastélyról)
- Témavezetők/Supervisors: Prof. dr. Gyáni Gábor, Prof. dr. Sármány-Parsons Ilona

2004 – 2008         Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Történelem-Filozófia Kar, Történelem-Művészettörténet Tanszék, Kolozsvár, Románia

- Történelem-Művészettörténet BA képzés/BA degree in History and Art History
- Diplomadolgozat címe/Thesis title: Az őraljaboldogfalvi Kendeffy-kastély 18-19. századi építéstörténete./ The Architectural History of the Kendeffy-country house in Őraljaboldogfalva (Sântămămie Orlea) in the18th-19th Centuries.
-Témavezető/Supervisor: Prof. Dr. Kovács András

2014 február–2014 június Segédkutató/Research assistant. Center for Advanced Studies, Budapest
2012 június–2014 július Segédkutató/Research assistant. Center for Teaching and Learning, CEU, Budapest
2012 január–2012 szeptember Segédlevéltáros/Assistant Archivist. Open Society Archives, Budapest

19. századi képzőművészet, arisztokrata műpártolás, a művészet társadalomtörténete/19th c. art, aristocratic patronage, social h

2013       Association for Cultural Exchange ösztöndíj/scholarship.  Attingham Summer School for the Study of Historic Houses and Collections. Anglia.

2012       European Science Foundation ösztöndíj/ scholarship. Palatium -Court Residences as Places of Exchange in Late Medieval and Early Modern Europe (1400-1700). Ütrecht.

2010       Hanák Péter Díj a legjobb MA dolgozatért, Történelem Tanszék, CEU, Budapest/Péter Hanák Prize for the best MA thesis. Department of History, CEU, Budapest.

2010       Közép-Európai Egyetem teljes Magyar Állami Ösztöndíj/ Central European University full doctoral scholarship

2009       III. helyezés az Országos Tudományos Diákköri Konferencián, Művelődéstörténet szakosztály. Szeged./ 3rd place on the 28th Students Scientific Conference, Szeged, History of Arts and Cultural History Section.

2007       II. helyezés az Erdélyi Tudományos Diákköri konferencián, Művészettörténet szakosztály, Kolozsvár./ 2nd place in the Transylvanian Students Scientific Conference, Cluj Napoca, Art History Section

2014 decemberétől - elnökségi tag, CentrArt - Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület, Budapest

2012 októberétől - tag, Felsőoktatásért Kutatócsoport, CEU, Budapest

2011 júniusától - tag, CentrArt - Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület, Budapest

2004–2008    - szervező, Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Művészettörténet szakosztály

2004–2008   -  elnök, Kolozsvári Magyar Diákszövetség Művészettörténet Szakkör

Oktatási tevékenység

2013 tél - tanársegéd,  CEU, Történelem Tanszék, Budapest
'Arts and Politics: Modernism and Modernity in European Art.' (Művészet és politika: Modernizmus és modernitás az európai művészetben)
Professor: Dr. Sármány-Parsons Ilona

2013 tél - tanársegéd,  CEU, Történelem és Társadalmi Nemek Tanszékek, Budapest
'Interogating the Archives: Preserving and Interpreting Knowledges of the Past' (A levéltár faggatása: A múlt tudásainak megőrzése és interpretációja) online interdiszciplináris kollaboratív szeminárium a Közép-Európai Egyetem és a Minnesotai Egyetem diákjainak.
Professor: Dr. Pető Andrea.

2012 ősz - tanársegéd,  CEU, Történelem Tanszék, Budapest
'Cities and Creativity. The Culture of Vienna, Prague and Budapest in the time of the Austro-Hungarian Empire.' (Városok és kreativitás: Bécs, Prága és Budapest az Osztrák-Magyar Monarchia idején)
Professzor: Dr. Sármány-Parsons Ilona.

Konferenciaelőadások/ Conference presentation

2015 június Nobility Reconsidered: New Perspectives on the European Aristocracy. 13th Gustav Wasa Conference. Jyväskylä, Finnland.
Előadás címe: Private Investment, Public Benefit: Count István Károlyi and the Painter Antal Ligeti

2014 augusztus  12th International Conference on Urban History – 'Cities in Europe, Cities in the World'. Lisszabon, Portugália.
Előadás címe: "Fashioning Aristocracy: The 'Díszmagyar' and 'Magnate Tailors' in Fin-de-Siècle Budapest"

2014 május         12th Conference of the Center for the Study of Historic Irish Houses and Estates. "Country Houses and the Great War. The European Experience," Maynooth, Ireland.
Előadás címe: "They Were Divided – The Country House as Lieu de Mémoire in Miklós Bánffy's Writing" („És darabokra szaggattatál"- A kastély, mint lieu de mémoire Bánffy Miklós regényében)

2012 október     „A magyar arisztokácia társadalmi sokszínűsége, változó értéket és életviszonyok II", Kolozsvár, Románia.
Előadás címe: "Az ősgalériák szerepe a 19. századi arisztokrácia életében. Elemzési keret."

2012 május      "Transformation in European History: Preconditions – Processes – Perceptions," 6th Annual Graduate Conference in European History. Universitӓt Wien, Bécs.
Előadás címe: "The Role of the Aristocracy in the 19th Century Urban Transformation of Budapest: The Palace District" (Az arisztokrácia szerepe Budapest 19. századi átalakulásában. A Palotanegyed)

2011 április          "Transfers and Demarcations" 5th Annual Graduate Conference in European History. Történelem és Civilizáció Tanszék, European University Institute, Fizenze.
Előadás címe: "Street Art: Local variations of a global flow" (Street Art: Egy globális áramlat lokális variációi)

2009 november    Műemlékvédelem Erdélyben III. Szováta (Románia)
Előadás címe: Az őraljaboldogfalvi Kendeffy-kastély 18-19. századi építéstörténete

Konferenciaszervezés

2013 április          Társszervező "Historians in Space – Concepts of Space in Recent European Historiography," (Történészek a térben – A tér fogalma az újabb európai történeti kutatásokban) 7th Annual Graduate Conference in European History, Közép-Európai Egyetem, Budapest.

Műemlékfelmérési terep- és kutatómunka

2011 augusztus
Településfelmérés és lokális építészeti inventárium készítése Felsőbányán (Baia Sprie, Románia) a Monumenta Nostra projekt keretén belül.
Megbízó: Nagybánya Önkormányzata. Vezető: Futó Edmund építész.

2010 augusztus
Az országos műemléklistán szereplő Beszterce megyei épületek felmérése.
Szervezők: Pro Hereditatem Egyesület, Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Communitas Alapítvány.

2007 május
Településfelmérő tábor a Pogány-havas régióban (RO)
Szervezők: KÖH, Pogány Havas Kistérségi Társulat, Szent István Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara

2006 augusztus
Épített örökség felmérése Füleken (Fiľakovo, SK)
Szervező: KÖH, az ELTE Művészettörténet Tanszéke, Füleki Önkormányzat.

2014     " The "Díszmagyar" as Representation in the Andrássy Family in Late Nineteenth-Century Budapest"  (A díszmagyar, mint az Andrássy  család reprezentációs eszköze a 19. század végén Budapesten) in Marjo Kaartinen, Anne Montenach, Deborah Simonton (szerk.). Luxury and Gender in European Towns, 1700-1914. Routledge, 2014.

2013       „'Affinities and Transformations - 18th and 19th-century Hungarian paintings in private collections'. A joint exhibition of KOGART and the Hungarian National Museum at the Hungarian National Museum from 23 March 2013 to 25 August 2013." („Vonzások és változások. 18–19. századi magyar festészet magángyűjteményekben") The Hungarian Quarterly 2013 Fall. vol. 14. nr. 207. 153-156.

2013       "Ancestry in Stone and Brick: The Count Károlyi Family's Country Houses, with a Focus on Nagykároly" (Ősiség kőben és téglában: A Károlyi család kastélyai különös tekintettel Nagykárolyra). Centropa vol. XIII, nr. 2(June 2013), 187-199.

2013       Recenzió: „Gábor Eszter: Az Andrássy út körül". Centropa vol. XIII, nr. 1(January 2013), 97-99.

2012       Recenzió: „Entz Géza Antal (szerk): Székesfehérvár".  Centropa vol. XI, nr. 1(January 2012) 264-266.

2011       Az őraljaboldogfalvi Kendeffy-kastély 18-19. századi építéstörténete In: Kovács Zsolt – Sarkadi Emese – Weisz Attila (Szerk.) : Liber discipulorum. Tanulmányok Kovács András 65. születésnapjára. Erdélyi Múzeum Egyesület – Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány, Kolozsvár, 2011. 309-329.

2010       Recenzió: „Sisa József, Country House Building and Country House Culture in Hungary." Centropa, vol. X, nr. 1.(January 2010), 70-74.

2009       Az őraljaboldogfalvi Kendeffy-kastély. InVárak, kastélyok, templomok. 2009/1. 32-34.

2008       Recenzió: „Kastélyról kastélyra. Sisa József: Kastélyépítészet és kastélykultúra Magyarországon. A historizmus kora." Korunk 2008/19. évf. 7 sz.(július).

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo