SZÉKELY Miklós


SZÉKELY Miklós
SZÉKELY Miklós
...
research fellow
+36-1-2246700/4159
PhD
francia, angol, olasz

2005–2008: Eötvös Lóránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténet Doktori Iskola, állami ösztöndíjas PhD hallgató

1998–2004: Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, művészettörténet – francia szak

2012 óta: MTA BTK Művészettörténet Intézet

2012 óta: 19. század – építészet, képzőművészet és mentalitástörténeti kutatócsoport tagja

2013–2018: Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon (OTKA/NKFI) kutatócsoport tagja

2008–2012: Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, Budapest, Gyűjteményi Osztály, muzeológus – nyilvántartás, katalógus szerkesztés, Hajas Tibor Archivum felépítése és kezelése

2006–2018: megbízott előadó – Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Művészettörténet tanszék – 19. századi magyar művészet, muzeológiai alapismeretek, múzeum management és dokumentáció, valamint 19-20. századi magyar művészet témájába tartozó speciális kollégiumok

2008 óta: társult oktató – Babes–Bólyai Tudományegyetem, Magyar Történeti Intézet, Régészeti és Művészettörténet Tanszék, Magyar tagozat – Előadások és szemináriumok a 19-20. századi magyar művészet és gyűjtéstörténet, valamint muzeológia témában

2009/2010: Megbízott előadó – Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Szabadbölcsészet Tanszék – Bevezetés a művészettörténetbe

2006: Ernst Múzeum, regisztrátor

2020: Zádor Anna-díj

2019: Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Ösztöndíj

2018: Klebelsberg ösztöndíj, Róma, Olaszország

2018: Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2013: Kutatói ösztöndíj, The French Centre for Research in Social Sciences (CEFRES), Prága, Csehország

Victorian Society of America ösztöndíjas tanulmányút, Nagy-Britannia

2012: Visegrad Fund, Individual Grant, Varsó, Lengyelország

2007/2011/2018: Klebelsberg ösztöndíj: Párizs/Milánó-Torino/Róma

2007 augusztus: Osztrák–Magyar Akció Alapítvány német nyelvi továbbképzése, Universität Wien, Bécs, Ausztria

2005 október – december: Magyar Ösztöndíj Bizottság kutatói ösztöndíja, Milánó-Róma, Olaszország

2003 február – július: ERASMUS ösztöndíj, Művészettörténet szak, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milánó, Olaszország

2002 augusztus: Olasz nyelvi képzés, Università degli Stranieri, Siena, Olaszország

2002 március: CEEPUS ösztöndíj, Művészettörténet szak, Kolozsvár, Babes–Bólyai Tudományegyetem

2006 óta: A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Szervezet egyik alapítója és első elnöke (2006-2016)

2010 óta: MTA Köztestületi tag

2020

Az Arts and Craftstól a Bauhausig: új szempontok a századfordulós nemzeti iparoktatási mozgalmak értékeléséhez. Ars Hungarica 1. (2020) pp. 67-78.. 

2019

"egy egészen új ornament előállítása" Az egykori zalatnai Kőfaragó és Kőcsiszoló Ipari Szakiskola gipszminta- és kőfaragvány-gyűjteményének katalógusa. Budapest, MTA BTK Művészettörténeti Intézet, 2019.

Kőfaragók, minták, emlékek - kőfaragás oktatás Zalatnán 1894-1918 között. In: "egy egészen új ornament előállítása" Az egykori zalatnai Kőfaragó és Kőcsiszoló Ipari Szakiskola gipszminta- és kőfaragvány-gyűjteményének katalógusa. Budapest, MTA BTK Művészettörténeti Intézet, 2019. pp. 7-45.

Iparfejlesztés az iparművészet és háziipar metszetében: kísérlet a kőcsiszolás magyarországi meghonosítására 1894–1914 között. Ars Hungarica 1. (2019) pp. 103-118. 

Prawdziwe życie sztuki współczesnej przeniosło się do sektora prywatnego. Rozmowa z Miklósem Székelym. In: Katarzyna, Jagodzinska (szerk.) Nowe miejsca nowej sztuki w Europie Środkowej Warszawa, Kraków, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, (2019) pp. 243-249.

2018

Muzeul Industriei Francisc Iosif din Cluj, 1887–1918 In: Lupescu Makó Mária (főszerk ), Ionuț Costea, Ovidiu Ghitta, Sipos Gábor, Rüsz-Fogarasi Enikő (szerk.) Cluj - Kolozsvár - Klausenburg 700: Várostörténeti tanulmányok / Studii de Istorie Urbană. Kolozsvár, Erdélyi Múzeum-Egyesület (EME), 2018. pp. 467-479.

Magyarország az 1873-as bécsi világkiállításon, A népművészet felfedezése, Az ezredévi országos ünnepségek, Az ezredévi festészeti kiállítás, Magyarország az 1900-as párizsi világkiállításon. In: Sisa József, Papp Júlia, Király Erzsébet, Boncz Hajnalka, Sidó Zsuzsa (szerk.) A magyar művészet a 19. században: Képzőművészet. Budapest, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Osiris Kiadó, 2018. 

2017

Hungarian Exhibitions between Modernism and National Myths: Exhibition Strategies during the Great War. In: "On the Promontory of the Centuries": World War I and Cultural Change. Moszkva, State Institute for Art Studies, 2017. pp. 52-66.

Vadona János japán és kínai tárgyai az egykori kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeumban. in: Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században (szerk: Szilágyi Adrienn, Bollók Ádám). Budapest, MTA BTK TI, 2017.  204-223.

Nemzet, ipar, művészet. A kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum 1887–1918. MTA BTK, 2017.

Cioplirea pietrei şi modalităţi de folosire a ipsosului în vechea Şcoală de Stat de Arte şi Meserii pentru Cioplirea şi Şlefuirea Pietrei din Zlatna între anii 1894–1918. Storia Urbana, XXV (2017). 235–260.

2016

Árpád helyett Attila: A marosvásárhelyi egykori Székelyföldi Iparmúzeum főhomlokzatának Róna József által tervezett szoborcsoportja. Ars Hungarica 2016/4. 347-364.

Egy élet programja: Pákei Lajos szerepe a kolozsvári iparmúzeum és -iskola létrehozásában. In: Fundálók, pallérok, építészek Erdélyben. Szerk. Orbán János. Marosvásárhely-Kolozsvár, Maros Megyei Múzeum, Erdélyi Múzeum Egyesület, 2016. 197-231.

Az egykori Zalatnai Kőfaragó és Kőcsiszoló Ipariskola gipszgyűjteménye. Ars Hungarica 2016/2. 169-182.

2015

Pákei Lajos kolozsvári iparmúzeumi és ipariskolai palotái 1882–1904 között. Ars Hungarica 2015/1. 29-74.

Tárgyi valóságok összefonódásai a dualizmus kori hazai iparmúzeumokban. In: Tény és Fikció. Tudomány és Művészet a Nemzetépítés bűvkörében a 19. századi Magyarországon. Szerk: Lajtai Mátyás és Varga Bálint. Budapest, MTA BTK, TTI, 2015.

A Capital in the Margins: Concepts for a Budapest Universal Exhibition between 1867 and 1917. In: Cultures of International Exhibitions 1840–1940 Great Exhibitions in the Margins. Edited by Marta Filipová. London, Ashgate, 2015.

János Vadona’s Collection of Japanese and Chinese Objects in the Museum of Industry in Kolozsvár. In: Ödön Lechner in Context. Studies of the international conference on the occasion of the 100th anniversary of Ödön Lechner’s death (ed: Zsombor Jékely), Museum of Applied Arts, 2015.

Ephemerity and political geography. In: Ephemeral Architecture in Central Eastern Europe in the 19th and 20th centuries. (ed: Miklós Székely). L'Harmattan, 2015.

The Resetting of the Main Historical Group from the Millennium Exhibition to the Paris Universal Exhibition of 1900. In: Ephemeral Architecture in Central Eastern Europe in the 19th and 20th centuries. (ed: Miklós Székely). L'Harmattan, 2015.

Gyűjteményezhető-e a jelen?. In: Opus Mixtum V. (2015)  A CentrArt Egyesület Évkönyve. (szerk: Dragon Zoltán, Székely Miklós)

2014

Contemporary Art Museums in Central Europe Between International Discourse and Nation (Re)building Strategies. Études du CEFREs, Nr. 17. Prága, 2014.

Szerkesztőként:

Ephemeral Architecture in Central-Eastern Europe in the 19th and 20th centuries című angol nyelvű kiadvány szerkesztése.

Kóstolni a szép-tudományba. Tanulmányok a Fiatal Művészettörténészek IV. konferenciájának előadásaiból. Budapest, CentrArt 2014. Főszerk: Székely Miklós. Szerk: Dragon Zoltán, Entz Sarolta, Raffay Endre, Szerdahelyi Márk, Tóth Áron.

2013

Tanulmányok:

National Endeavour or Local Identity? Art Nouveau Town Halls in Hungary. Konferenciához kapcsolódó online publikáció. Art Nouveau Cities: Between Cosmopolitanism and Local Tradition. CoupDefouet International Congress. (Barcelona, 2013. június 26-29.)

From Figure to Pattern: The Changing Role of Folk Tradition in Hungarian Representations at Universal Exhibitions (1867–1911) In. Competing Eyes: Visual Encounters with Alterity in Central and Eastern Europe. Edited by Dagnosław Demski, Ildikó Sz. Kristóf and Kamila Baraniecka-Olszewska, Budapest, L'Harmattan, 2013. 190-212.

A magyarországi ipari szakoktatási rendszer a századfordulón, különös tekintettel Erdélyre. In: Táguló horizont. Tanulmányok a fiatal művészettörténészek marosvásárhelyi konferenciájának előadásaiból. Szerk. Kovács Zsolt, Orbán János. Marovásárhely–Kolozsvár, 2013, Maros Megyei Múzeum – Erdélyi Múzeum-Egyesület – Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány. 129–141.

Gondolatok az innovatív múzeumról. Opus Mixtum 2. A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület évkönyve. (szerk: Tóth Áron, Székely Miklós) Budapest, CentrArt, 2013. 90-97.

A kortárs múzeumi gyűjteményalapítás egy lehetséges új útja: a Street Fashion Budapest online archívum. (Simonovics Ildikóval együtt) Opus Mixtum 2. A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület évkönyve. (szerk: Tóth Áron, Székely Miklós) Budapest, CentrArt, 2013. 98-110.

A mit, a hogyan és a miért kérdése a művészettörténész-muzeológus képzésben. In: Als Ich Can. Tanulmányok Urbach Zsuzsa 80. születésnapjára. (szerk: Gaylhoffer-Kovács Gábor, Székely Miklós) Budapest, CentrArt, 2013. 225-234.

Interjú Urbach Zsuzsával a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Művészettörténet Tanszékének létrejöttéről. (interjú lejegyzése, szerkesztése) In: Als Ich Can. Tanulmányok Urbach Zsuzsa 80. születésnapjára. (szerk: Gaylhoffer-Kovács Gábor, Székely Miklós) Budapest, CentrArt, 2013. 10-13.

Publicisztika:

A budapesti múzeumi valami I-IV. Négy részes cikksorozat az Építészfórumon 2013 március-május.

Szerkesztőként:

Hungary in Context. Studies on Art and Architecture. Szerk: Tüskés Anna, Tóth Áron, Székely Miklós) Budapest, CentrArt, 2013.

Opus Mixtum 2. A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület évkönyve. (szerk: Tóth Áron, Székely Miklós) Budapest, CentrArt, 2013.

Als Ich Can. Tanulmányok Urbach Zsuzsa 80. születésnapjára. (szerk: Gaylhoffer-Kovács Gábor, Székely Miklós) Budapest, CentrArt, 2013.

2012

Könyv:

Az ország tükrei. Építészet és művészet szerepe a magyar nemzeti reprezentációban az Osztrák-Magyar Monarchia korának világkiállításain. Budapest, CentrArt, 2012.

Szerkesztőként:

Opus Mixtum 1. A CentrArt Művészettörténészek Új Műhelye Közhasznú Egyesület évkönyve. (szerk: Székely Miklós) Budapest, CentrArt, 2012.

Tanulmányok:

Art Exhibitions Abroad as Communication Strategy: the Case of Hungary between 1914-1918. In: Dailės istorijos studijos / Art History studies, vol. 5: Art and artistic life during the two world wars. Ed. G. Jankevičiūtė, L. Laučkaitė. Vilnius, Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012. 37-55.

A National Historical Narrative in Universal Context: the Historical Mural  Cycle of the Hungarian National Museum. In:  Great Narratives of the Past Traditions and Revisions in National Museums: Conference Proceedings from EuNaMus, European National Museums: Identity Politics, the Uses of the Past and the European Citizen. Conference proceedings. Ed: Dominique Poulot, Felicity Bodenstein, José María Lanzarote Guiral. Linköping Electronic Conference Proceedings, No. 78. 395-406.

Rebuilding History. The Political Meaning of the Hungarian Historical Pavilion at the 1900 Paris Universal Exhibition. In: Cultural Diplomacy and Cultural Imperialism. European perspective(s). Ed: Topic, Martina / Rodin, Sinisa. Frankfurt am Main, Berlin, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Wien, Peter Lang, 2012.

2011

Tanulmányok:

"Attila sátra Torinóban" Az 1911-es torinói magyar pavilon építészettörténeti helye. In: „És az oszlopok tetején liliomok formáltattak vala" Tanulmányok Bibó István 70. születésnapjára. (szerk: Tóth Áron) Budapest, CentrArt, 2011.

Forrásfeltárás:

Székely Miklós, Reikort Alexa: Hajas Tibor kiállítási jegyzéke. 2011. (Kézirat)

Székely Miklós, Reikort Alexa, Bradák Soma: Hajas Tibor bibliográfia. 2011. (Kézirat)

2010

Szerkesztőként:

A gyűjtemény. A Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum gyűjteményi katalógusa  (szerk: Bencsik Barnabás, Szipőcs Krisztina, Bálványos Anna, Székely Katalin, Kürti Emese, Székely Miklós) Budapest, Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum, 2010.

Tanulmányok:

Az 1900-as párizsi világkiállítás Bálint Zoltán és Jámbor Lajos által tervezett magyar történelmi pavilonjának és installációinak tervei a párizsi Archives Nationales-ban. In: Ars Perennis. Fiatal Művészettörténészek II. konferenciája tanulmánykötet. (szerk: Tüskés Anna) Budapest, CentrArt, 2010.

Az 1878-as párizsi világkiállítás osztrák-magyar pavilonja. Ars Perennis. Fiatal Művészettörténészek II. konferenciája tanulmánykötet. (szerk: Tüskés Anna) Budapest, CentrArt, 2010.

2009 előtt:

La critica italiana e ungherese sulle esposizioni universali in Italia fra il 1900 e il 1914. Nuova Corvina. Rivista di Italianistica (ed: Salvatore Ettore) 21/2009. Budapest. 2009.

Az 1900-as párizsi világkiállítás magyar vonatkozású építészeti alkotásai. in: Omnis creatura significans. Tanulmányok Prokopp Mária tiszteletére. (szerk: Tüskés Anna) CentrArt Egyesület. Budapest. 2009.

Magyar pavilonépítészet a világkiállításokon 1878-1918 között. Magyar Építőművészet. 2008/3. szám.

Az 1900-as párizsi világkiállítás magyar tervanyaga Párizsban. Magyar Építőművészet. 2008/3. szám.

Magyar művészet Olaszországban 1902-1911 között az olasz kritika tükrében. in: Fiatal kutatók és Olaszország. (szerk: Pál József, Mátyás Dénes, Róth Márton) SZEK Juhász Gyula. Felsőoktatási Kiadó. Szeged. 2008.

Papszt Miklós-Székely Miklós: Művészettörténész életpálya-kutatás. 2008.

Arte Ungherese all'Esposizione di Milano. in: Annuario dell'Accademia d'Ungheria in Roma 2005-2007. Accademia d'Ungheria. Roma. 2008.

Az 1911-es római jubileumi világkiállítás magyar pavilonja. in: Művészgenerációk - a Györgyi-Giergl Család három évszázada. (szerk. dr. Basics Beatrix) Kiállítási katalógus. BTM. Budapest. 2007.

Az 1911-es torinói és római jubileumi világkiállítás magyar pavilonjai. Magyar Építőművészet. 2006/6. szám.

Konferencia előadások

2017

Local industry, European design and Japanese handcrafts in the Museum of Industry of Kolozsvár/Cluj Napoca (1887-1918) @ From London to Vienna and Central Europe: Museums of Art & Design in the Habsburg Empire A Workshop held at the Research Department V&A December 8 / 9 2017 Organised by the University of Birmingham and the V&A

2016

Tér és kép: a Székelyföldi Iparmúzeum elhelyezésének és szobrászati programjának tanulságai: A város színeváltozása III. Marosvásárhely, 2016. december 10. 

Innovation, entrepreneurship and socially engaged acquisition policy in an emerging regional capital: The Franz Joseph I Museum of Industry of Kolozsvár/Cluj Napoca. Conference: Museums of Applied Arts in the 19th C. (Bern, 2016. április 7-8)

Gipszhasználat a kőfaragás oktatásában: az egykori zalatnai Kőfaragó és Kőcsiszoló Ipariskola gipszgyűjteménye. Konferencia: Törékeny érték. a gipsz a 19-20. századi múzeumi és oktatási gyakorlatban. (Budapest, 2016. február 19.)

Kiállítások a front körül. Konferencia: Propaganda - történelem, művészet és média az első világháborúban. (Budapest, 2016. január 22-23.)

2015

Az egykori kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeum gyűjteményei. Konferencia: A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 14. fórum. (Kolozsvár, 2015. november 28.)

Vadona János japán és kínai gyűjteménye az 1880-as évek közepéről az egykori kolozsvári I. Ferenc József Iparmúzeumban. Konferencia: Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia, Művészettörténet szekció nyitó előadása. (Kolozsvár, 2015. május 21-24.)

2014

From oriental inspirations to eastern markets. On an aspect of the collections in Hungarian museums of industry. Conference: Lechner. International conference on the occasion of the 100th anniversary of Ödön Lechner’s death. (Budapest, 2014. november 19-21.)

Egy élet programja: Pákei Lajos szerepe építészként és tanárként a kolozsvári iparoskola és iparmúzeum létrehozásában és működésében. Konferencia: Fundálók, pallérok, építészek Erdélyben. (Marosvásárhely, 2014. október 24-25.)

“Exhibitions and Museums during the War: Display and Acquisition Strategies. Conference: 1914: "Great Turn” in Russian and European Culture, (Moscow,  State Institute for Art Studies.  2014. september 10-12.)

Az 1867 után alapított hazai iparmúzeumok feladatai és gyűjteményeik jellege. Konferencia: Tény és fikció – Tudomány és művészet. (Budapest, 2014. június 10)

Épületek, funkciók és gyűjtemények összefüggései Pákei Lajos kolozsvári iparmúzeumaiban. Konferencia: Művészet Ybl és Lechner korában. (Budapest, 2014. május 7-8.)

2013

National endeavour or local identity? Art Nouveau town halls in Hungary. Conference: Art Nouveau Cities: Between Cosmopolitanism and Local Tradition. CoupDefouet International Congress. (Barcelona, 2013. június 26-29.)

Social memory buildings or the will to feeling at home? Some urban consequences of ethnic migration in Serbia and Romania. Section: Atlantis: "ghost cities" and lost identities. Conference: Visible and invisible: perceiving the city between descriptions and omissions. (Catania, Olaszország 2013. szeptember 12-14.)

Gondolatok a századfordulóról és az Alföld szecessziós városházáiról. Konferencia: CentrArtos Fiatal Művészettörténészek Konferenciája, (Hódmezővásárhely, 2013. október 11-13.)

Representation reduced and exported: The re-setting of the Main Historical group of the Millennium Exhibition at the 1900 Paris Universal Exhibition. Conference: Ephemeral Architecture in Central-Eastern Europe in the 19th and 20th centuries, Budapest, 2013. november 28-30.

2012

Ethnical Diversity and Political Unification. Visual Encounters with Alterity. Conference: Representing East-Central and South-Eastern Europeans in the Nineteenth Centrury and the First Half of the Twentieth Century. Institute of Ethnology, Hungarian Academy of Sciences. (24-26 May 2012, Budapest)

Muzeológia vagy muzeográfia? A mit, a hogyan és a miért kérdése a művészettörténész-muzeológus képzésben. 15 év. A PPKE Művészettörténeti Tanszékének konferenciája. Budapest, PPKE-BTK (2012. május 3-4.)

A capital on the margins, the case of Budapest between 1867-1917. Conference: Great Exhibitions in the Margins, 1851 – 1938. University of Wolverhampton, (26-27 April 2012)

Picturing the Nation – the multifaceted image of Hungary at the 1896 Millennium. Exhibition in Budapest and after. Picturing Urban Space in Europe since 1839, CAA, Los Angeles, ( 22-25 February, 2012)

Architecture – Collection – Representation. Leitmotivs of European Museum Architecture. Transnational history of museums. Conference of the Faculty of Art History, Institut für Kunstwissenschaft und Historische Urbanistik at the Technische Universität, Berlin, (Berlin, 17-18 Feb 2012)

2011

Spatial shift and change of meaning: interpretations of the murals of the Hungarian National Museum at the Vienna Universal Exhibition (1873) and after. Great historical narratives in Europe's national museums. Université de Paris I Panthéon-Sorbonne / Eunamus. Paris, (25-26 November, 2011)

A 19. századi ipari szakoktatási rendszer erdélyi intézményei. Fiatal Művészettörténészek III. Konferenciája, Marosvásárhely, 2011. október 28-30.

Peintres de l'Autriche-Hongrie au service de la représentation de l'État, le cas de Makart, Munkácsy et Matejko. Les artistes polonais en France au XIXe siecle, Société Historique et Littéraire Polonaise / Bibliothèque Polonaise de Paris, Paris (13-14 Octobre, 2011)

Art Exhibitions as Communication Strategy – the Case of Hungary between 1914-1918. Art during Two World Wars, Lithuanian Institute for Culture Research, Vilnius, Litvánia (12-13, May, 2011)

Magyar világkiállítási pavilonok recepciója a külföldi kritikában 1900-1911 között. Efemer építészet és progresszió, Ludwig Múzeum – KMM (CentrArt), 2011. január 28.

2010

A Museum Plus és a kortárs művészet - egy muzeológus tapasztalatai. Múltunk jövője. Múzeumi informatikai konferencia. Budapest, Magyar Nemzeti Múzeum. 2010. január 14-15.

2009 előtt

Az 1900-as párizsi világkiállítás magyar vonatkozású tervanyaga a párizsi Archives Nationales-ban, Fiatal Művészettörténészek II. Konferenciája Budapest, ELTE-BTK, 2009. november 27.

Arte e architettura ungherese alle esposizioni universali In Italia fra 1902-1911. Giovanni ricercatori e l'Italia. Szegedi Tudományegyetem. 2008. május 5-6.

Magyar művészeti oktatási intézmények a világkiállításokon 1900-1911 között. Művészképzés, művészeti képzettség. ELTE-BTK Művészettörténet Intézet. 2007. november 28.

Látkép 2020 Művészettörténeti fesztivál honlap link

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo