PAPP Gábor György
PAPP Gábor György
...
tudományos munkatárs
+36-1-2246700/4159

Életrajz

PhD
német, angol

Tudományos fokozatok:
2009: PhD.(ELTE) Disszertáció címe: Gerster Kálmán (1850-1927) munkássága.

1999: Egyetemi diploma (ELTE) Szakdolgozat címe:Gerster Kálmán síremlékeinek formai szempontú vizsgálata.

Képzések:
2000 – 2004: PhD Program ELTE Művészettörténeti Doktori Iskola

1994 – 1999: ELTE Művészettörténeti Tanszék
Jelenlegi munkahely:

2000 – : MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, (2012-től MTA BTK Művészettörténeti Intézet)
         2004 – : tudományos munkatárs.
         2000 – 2004: tudományos segédmunkatárs

Korábbi munkahelyek:
2004 – 2009: MTA Művészeti Gyűjtemény, kurátor

1995 – 1997: Műemlékfelmérések az Országos Műemlékvédelmi Hivatal keretében (Budapest, Esztergom, Eger, Szombathely).

1992 – 1994:  Szépművészeti Múzeum, könyvtár, könyvtári munkatárs

1990 – 1992: Iparművészeti Múzeum, könyvtár, könyvtári munkatárs

 

Ösztöndíjak:

2004. október – 2005. január: DAAD Stipendium TU Berlin, Fachgebiet Kunstgeschichte. Vendégelőadás: „Berlin und Budapest. Beispiele der architektonischen Wechselbeziehungen im Historismus".
2002. november – 2003. január: a Collegium Hungaricum Wien, három hónapos ösztöndíja. Kutatási téma: Theophil Hansen magyar tanítványai.
2001. október-november: Zentralinstitut für Kunstgeschichte München, TU München, ABK München. Kutatási téma: magyar építészek külföldi tanulmányai.
1998. október-december: A Stiftung Aktion Österreich-Ungarn ösztöndíja, Institut für Kunstgeschichte der Universität Wien.
1997. október: CEEPUS ösztöndíj. Pozsony, Művészettörténeti Intézet, Comenius Egyetem Művészettörténeti Tanszék.

 

RIHA Journal online magyarországi szerkesztője (2012 –)

MTA Közestületi tag (2008 –)

Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület tagja (2002 –)

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat tagja (1994 –)

 

Hazai és nemzetközi projektek, kutatások:
 
2005 – 2007: „Deutsch-ungarische architektonische Wechselbeziehungen" c. projekt. Az MTA Művészettörténeti Kutatóintézet (Papp Gábor György) és a Deutsches Kulturforum östliches Europa Potsdam (Claudia Tutsch és Wolfgang Rackebrandt) közös projektje. További résztvevők:  Fachgebiet Kunsgeschichte der TU Berlin, Schinkel-Zentrum Berlin.

2001 – 2004: OTKA kutatás: „A magyar historizmus szobrászai". Nagy Ildikóval közösen. (ld. http://www.otka.hu/index.php?akt_menu=3721)

2002: Berlin und die ungarische Architektur (Collegium Hungaricum Berlin)

Konferencia szervezés:

2008. április 17: „A Vigyázó-család és gyűjteménye". MTA Székház. (A konferencia előadásai 2011-ben megjelentek.)

2007. október 4-6: „Aspekte des Historismus in Ungarn und in Deutschland / A historizmus aspektusai" (A „Deutsch-ungarische architektonische Wechselbeziehungen" c. projekt részeként. Szervezők: Papp G. Gy. és Sisa József) MTA Székház (A konferencia előadásai 2008-ban megjelentek.)

2007. január 26.: Kerekasztalbeszélgetés „Aspekte des ungarischen Historismus" (A „Deutsch-ungarische architektonische Wechselbeziehungen" c. projekt részeként. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet (Papp G. Gy.) és Deutsches Kulturforum östliches Europa (Dr. Claudia Tutsch) Társszervezők: Fachgebiet Kunsgeschichte der TU Berlin (Prof. Adrian von Buttlar), Schinkel-Zentrum Berlin (Dr. Ulrike Laible), TU Berlin.

Kiállításrendezés:

2009. július: Kernstok Károly kiállítás (Barki Gergellyel és Markója Csillával közösen). MTA Művészeti Gyűjtemény.

2008. június: „Az első fényírdák Budapesten" (társrendező: KÖH (Cs. Plank Ibolya) és BFL (Hidvégi Violetta)). MTA Művészeti Gyűjtemény.

2008. április: „A Podmaniczky-Vigyázó család gyűjteményei" (társrendező: MTA Kézirattár (Mázi
Béla)), MTA Művészeti Gyűjtemény.

2008. február: „Aspekte des Historismus – Deutsch-ugarische Architektonische Beziehungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts" A „Deutsch-ungarische architektonische Wechselbeziehungen" c. projekt részeként. Társrendező: Deutsches Kulturforum östliches Europa (Claudia Tutsch, Wolfgang Rackebrandt), Pécs, Várostörténeti Múzeum (Gál Éva).

2007. szeptember: „Aspekte des Historismus – Deutsch-ugarische Architektonische Beziehungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts" A „Deutsch-ungarische architektonische Wechselbeziehungen" c. projekt részeként. (társrendező: Deutsches Kulturforum östliches Europa) MTA Művészeti Gyűjtemény.

2007. május: „Aspekte des Historismus – Deutsch-ugarische Architektonische Beziehungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts" A „Deutsch-ungarische architektonische Wechselbeziehungen" c. projekt részeként. (társrendező: Deutsches Kulturforum östliches Europa), Humboldt Universität, Berlin.

2007. január: „Aspekte des Historismus – Deutsch-ugarische Architektonische Beziehungen in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts" A „Deutsch-ungarische architektonische Wechselbeziehungen" c. projekt részeként. (társrendező: Deutsches Kulturforum östliches Europa), TU Berlin. (a kiállításhoz katalógus is megjelent)

2006. szeptember: „Aspekte des ungarischen Historismus" A „Deutsch-ungarische architektonische Wechselbeziehungen" c. projekt részeként. (társrendező: Deutsches Kulturforum östliches Europa), Haus im güldenen Arm, Potsdam.

2002. január: „Friedrich August Stülers Akademiegebäude in Budapest" (társrendező: Collegium Hungaricum Berlin), Magyar Nagykövetség, Berlin. (a kiállításhoz katalógus is megjelent)

2001. október: Johann Nepomuk und Thomas Ender emlékkiállítás (társrendező: MTA Kézirattár, Szépművészeti Múzeum, Magyar Nemzeti Múzeum), MTA Művészeti Gyűjtemény. (a kiállításhoz katalógus is megjelent)

Konferenciák:

„Lehet-e sikeres egy pesti építész a debreceni városi építkezések piacán? – Gerster Kálmán és a debreceni városi tanács." Piacok a társadalomban és a történelemben. A Hajnal István Kör konferenciája Debrecen, 2012. augusztus 24.

„A historizmus katolikus templomépítészete. Egy építészeti megoldás elterjedése a dualizmus-kori Magyarországon". Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség. Hajnal István Kör konferenciája Győr, 2011. szeptember 1.

„Barabás Miklós akadémikus portréi. Teleki József portréja ". Barabás-konferencia a festő évfordulója alkalmából. MTA Művészeti Gyűjtemény, 2010. november 15.

„Architektenbildung nach Berliner Vorlagen an der TU Budapest". „Aspekte des ungarischen Historismus / A historizmus aspektusai". Az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete által rendezett nemzetközi konferencia. MTA Székház, 2007. október 4.

„Sinfonie einer Großstadt. Stadtbild und Stadtwerden in Budapest und Berlin zwischen 1870 und 1890". Vendégelőadás, Humboldt Universität, Berlin, 2007. május 3.

"Formen, Stile, Quellen. Architektenausbildung an der TU Budapest nach Berliner Vorlagen." Konferencia az „Aspekte des ungarischen Historismus" c. kiállítás alkalmával. TU Berlin, 2007. január 26.

„Das Problem der Mittelmässigkeit. Einige Bemerkungen zum Werk von Koloman Gerster (1850-1927)". „Die Rolle des Künstlers in der Kunstgeschichte. Die Künstlermonographie als metodologisches Problem". Az MTA Művészettörténeti Kutatóintézete által rendezett nemzetközi konferencia. MNG, 2005. december 13.

„Berlin und Budapest. Beispiele der architektonischen Wechselbeziehungen im Historismus". vendégelőadás, TU Berlin, 2005. január 24.

 „Hermann Heidel és az Iphigenia Taurisban". Konferencia az MTA Művészeti Gyűjteményében, 2004. február 23.

„Adalékok Steindl Imre építészi tevékenységéhez". Collegium Artium konferencia, MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, 2000. március 24.

„Deák Ferenc síremlékére kiírt pályázat történetének vázlata" Magyar Történészhallgatók Egyesületének konferenciája Pest-Buda egyesítésének 125. évfordulója alkalmából. ELTE BTK, 1998. április 22. A konferencia legjobb előadása c. díj (MTE).

 

 

Publikációk

Vállogatott publikációk:

Klasszicizmus lakóházépítészete; Mauzóleumok; Katolikus templomok. In. Magyar művészet a 19. században I. kötet Építészet, Iparművészet. (szerk. Sisa József), Budapest, 2013.

Az Akadémia Károly körúti bérpalotája. In. Szentesi Edit – Mentényi Klára – Simon Anna (szerk.): Kő kövön. Stein auf Stein. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Festschrift für Ferenc Dávid. Vince kiadó, Budapest, 2013.

A historizmus katolikus templomépítészete. Egy építészeti megoldás elterjedése a dualizmus kori Magyarországon. In. Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség. (szerk. Lukács Anikó) Rendi társadalom – polgári társadalom. 25. Hajnal István Kör Társadalomtörténeti Egyesület. Budapest, 2013, 365–385.

- Gerster Kálmán; A szándéktól a megvalósulásig. A kistétényi templom terveinek bemutatása; Krassói (Kracsun) Virgil; Ősz Dénes. (Szabó Zoltánnal); Tervek a budatétényi Szent István király templom kibővítésére; Leszkovszky György. In. Szabó Zoltán – Zatykó Lajosné (szerk): Budatétényi Szent István király plébániapemplom, 1912–2012, Budapest, 2013. 36–39, 40–49, 55-56, 65-67, 68-75, 78.

Helynévmutató. In. Liber Decorum. Tanulmányok Wehli Tünde tiszteletére. Ars Hungarica 29. 2013. 1-2. 263-266. (Boreczky Annával közösen)

A magyar építészek nélkülözhetetlen közlönyétől a „megtépett, megszabdalt orgánumig". Építő Ipar – Építő Művészet 1914 – 1932. Ars Hungarica 28. 2012. 2. 196-211.

A döntések súlya. Beszélgetés Pusztai Lászlóval, az Építészeti Múzeum alapítójával és első igazgatójával. Műertő. XV. (2012.) január. p. 11.

Szász, Gyula, Szécsi, Antal. In. Österreichisches Biographisches Lexikon, Bd. XIV. Lieferung 64., Wien, 2012. 

Szárnovszky, Ferenc. In. Österreichisches Biographisches Lexikon, Bd. XIV. Lieferung 63., Wien, 2011. p. 118-119.

A Magyar Tudományos Akadémia épített öröksége. In. Papp Gábor György (szerk.): Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Magyar Képek Kiadó, Budapest, 2010. p. 11-47.

Papp Gábor György (szerk.): Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. MTA Művészettörténeti Kutatóintézet – Magyar Képek Kiadó, Budapest, 2010.

Vom Wettbewerbsprojekt für das Parlament in Budapest bis zum Theater- und Redoutengebäude in Zipser Neudorf.  Ars 2009/02 p. 331-345

Barabás Miklós: Teleki József portréja, 1836. – Boruth Andor: Szász Károly portréja, 1906. – Karosszék, 1830/40-es évek. In. Farbaky Péter – Fogarasi Zsuzsa – Kiss Erika – Kiss Réka – Millisits Máté – Szacsvay Éva (szerk): Kálvin hagyománya. Református örökség a Duna mentén. BTM, Budapest, 2010.

Barabás Miklós, Dercsényi Dezső, Éber László, Korb Flóris Nándor, Lux Géza, Mihalik József, Möller István, Olgyai Aladár, Sina Simon. In. Beke László – Gazda István – Szász Zoltán – Szörényi László (szerk.): Nemzeti évfordulóink 2010., Balassi Intézet 2009, p. 12, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 58.

Architektenausbildung nach Berliner Vorbild an der TU Budapest. in. Acta Historiae Artium Tom. XLIX. 2008. p. 417-431.

Papp Gábor György (szerk.): A Podmaniczky-Vigyázó család és a Magyar Tudományos Akadémia. Katalógus. MTA Művészeti Gyűjtemény – Rákoskeresztúr, Erdős Renée Ház, Budapest, 2008.

Steinhardt, Antal. In. Österreichisches Biographisches Lexikon, Bd. XIII. Lieferung. 60. Wien, 2008. p. 185.

Gerster Kálmán (1850-1927) építész munkássága. PhD Disszertáció. 2007.

Gábor, Eszter – Papp, Gábor György: Rákóczifalvi Madonna. Ars Hungarica 34. 2006/1 p. 309-322.

A historizmus aspektusai a magyar építészetben / Aspekte des Historismus in der ungarischen Architektur. In. Von Berlin nach Budapest – Berlinből Budapestre. Aspekte des Historismus in der ungarischen Architektur / A historizmus aspektusai a magyar építészetben. (Text/szöveg: Gábor György Papp) Potsdam, Deutsches Kulturforum östliches Europa, 2006. p. 13-40.

Koloman Gerster. Saur Allgemeines Künstler Lexikon. München-Leipzig 2006., vol.52. p. 288-289.

Berlini magyar aranyifjak építészeti tervei. Magyar Műemlékvédelem. vol. XIII, 2006. p. 254-266.

The Arts and the Hungarian Academy of Sciences in the 20th Century. in. András, Edit –Bicskei, Éva –Papp, Gábor György (eds.): Art treasures in the Palast of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2006. p. 33-40

András, Edit –Bicskei, Éva –Papp, Gábor György (eds.): Art treasures in the Palast of the Hungarian Academy of Sciences, Budapest, 2006.

Borsos, Miklós. in. Beke, László et al. (szerk.): Nemzeti évfordulóink. 2006. p. 19

Medgyessy, Ferenc. in. Beke, László et al. (szerk.): Nemzeti évfordulóink. 2006. p. 35

A Magyar Tudományos Akadémia Művészeti Gyűjteménye. Világosság 2005/10, p. 125-126

Képek a tudomány házában. Szalon, IX. 2005/6, p. 43-49

Berlin und Budapest. Architektonische Wechselbeziehungen im Historismus. In. www.kulturforum.info, 2005.

A Magyar Tudományos Akadémia és a művészetek a 20.században in. András, Edit – Papp, Gábor György (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei, MTA MKI, Budapest, 2004. p. 33-40

András, Edit – Papp, Gábor György (szerk.): A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei, MTA MKI, Budapest, 2004, 318 p., 322 ill.

Gerster Kálmán síremléképítészeti munkássága. Ars Hungarica 2002/1 p. 49-122.

Alpár Ignác, Giergl Alajos, Hild József, Jakab Dezső, Korb Flóris, Kós Károly, Pollack Mihály. In. Magyar Művészeti Kislexikon. Enciklopédia Kiadó, Budapest, 2002:

Einleitung, Berlin und die ungarische Architektur, in. Jan-Gunnar Franke - Márton Méhes (Hg.): Friedrich August Stüler das Akademiegebäude in Budapest, Text von Wolfgang Rackebrandt und Wolfgang Will, Einleitung von Gábor György Papp, Edition Kirchhof und Franke, Berlin, 2001. p.3-8. (in Print und CD)

Az örökség hagyományozói. Könyöki József és Myskovszy Viktor műemlékfelmérései. Recenzió. Ars Hungarica 2001/1 p.204-208.

A Zsolnay-épületkerámia a 19-20 század építészetében in. Magyar Iparművészet 2001/1. p. 16-21

Thomas Enders Aquarelle architektonischen Themas in der Handschriftensammlung der Bibliothek der Ungarischen Akademie der Wissenschaften. in. Gábor György PAPP (szerk.): Gedenksausstellung Johann Nepomuk Ender (1793-1854) Thomas Ender (1793-1875), Forschungsinstitut für Kunstgeschichte der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest, 2001. p. 117-129.

Papp, Gábor György (szerk.): Gedenksausstellung Johann Nepomuk Ender (1793-1854) Thomas Ender (1793-1875), Forschungsinstitut für Kunstgeschichte der Ungarischen Akademie der Wissenschaften, Budapest, 2001.

id. Pál Mihály, Papp Iván, Petri Pick Lajos, Sylvester Ádám, Uherkovich Ágnes, Várnagy Peter, Winkler Oszkár. In. Kortárs Művészeti Lexikon, III.kötet P-Z, Budapest, 2001.

Adalékok Steindl Imre építészi tevékenységéhez. Ars Hungarica 2000/2 p. 259-272

Hampel Károly, Kajdi Béla, Kallós Miklós Elek, Károlyi Antal, Konrád Sándor, Konyorcsik János, Kós Károly, Körner József, Legány Zoltán, Márkus Károly, Marton László, Nemes Ősz György, Olcsai Kiss Zoltán. In. Kortárs Művészeti Lexikon, II.kötet H-Ö, Budapest, 2000.

Bodonyi Csaba, Cságoly Ferenc, Ferencz István, Fischer József. In.Kortárs Művészeti Lexikon, I.kötet A-G, Budapest, 1999.

Gerster Kálmán (1850-1927) építész tervezte síremlékek tipológiai vizsgálata. Szakdolgozat, Budapest, 1999.

Deák Ferenc síremlékére kiírt pályázat történetének vázlata in. Hajdu, Ákos - Ősz Ferenc (szerk.): Pest-Buda Egyesítésének 125. évfordulója 1873-1998. MTE, Budapest, 1998. p.88-98.

Közlemények

 • 2017. szeptember 15.

  Fényképtár online

  A mai napon, öt éves munka eredményeként befejeződött az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Fényképtára leltározott analóg tételeinek digitalizálása, így a honlapunkról immár online is elérhető és kutatható közel 80.000 f...
 • 2017. szeptember 4.

  Intézeti kutatószolgálat UPDATE

  Az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattárában és Lexikontárában szünetel a kutatószolgálat, mivel az új épület bútorzatának beszerzése és ezáltal az új raktárak kialakítása közbeszerzési problémák miatt csúszik. ...
 • 2017. augusztus 22.

  Elhunyt Tímár Árpád

  Megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy szeretett és tisztelt egykori kollégánk,Tímár Árpád, aki 1970 óta Intézetünk munkatársa, az Ars Hungarica volt főszerkesztője, 2017 augusztus 12-én, életének 79. évében eltávozott köz...
 • 2017. június 20.

  Idén is látogatható lesz az MTA Székháza a Múzeumok Éjszakáján

  Idén ismét megnyitja kapuit, és különböző programokkal várja az érdeklődőket június 24-én, szombaton a Múzeumok Éjszakáján a Magyar Tudományos Akadémia Székházának neoreneszánsz épülete. A látogatók megismerkedhetnek a t...
 • 2017. június 9.

  Fiatal kutatói álláspályázat

  Az MTA BTK pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató) munkakörének betöltésére. A kiírás az alábbi linken érhető el.

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo