PAPP Gábor György
PAPP Gábor György
...
tudományos munkatárs
+36-1-2246700/4159

Életrajz

PhD
német, angol

2000 - 2003: ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék, PhD

1994 - 1999: ELTE BTK Művészettörténeti Tanszék, MA

 

2012 – MTA BTK Művészettörténeti Intézet

2000 – 2009 MTA Művészettörténeti Kutatóintézet, Művészeti Gyűjtemény

2000 – 2012 MTA Művészettörténeti Kutatóintézet

1995 – 1997: Műemlékfelmérések az Országos Műemlékvédelmi Hivatal keretében (Budapest, Esztergom, Eger, Szombathely).

1992 – 1994:  Szépművészeti Múzeum, könyvtár, könyvtári munkatárs

1990 – 1992: Iparművészeti Múzeum, könyvtár, könyvtári munkatárs

 

Díjak, kitüntetések, kutatási ösztöndíjak:

2017: Zádor Anna díj

2016 – : Bolyai János Kutatási Ösztöndíj. A nemzeti historizmus hű krónikása. Építő Ipar – Építő Művészet 1914 – 1932. c. kutatásra (3 év).

2014 – 2015: NKA támogatás Gerster Kálmán életművének kutatására.

2013 – 2017: OTKA kutatás. Művészetek és tudomány a nemzetépítés szolgálatában a 19. századi Magyarországon. (témavezető: Gyáni Gábor és Dávidházy Péter)

2010: NKA támogatás az MTA Vigyázó-gyűjtemény kutatására.

2009: Akadémiai támogatás az MTA épületállományának kutatására.

2004: DAAD ösztöndíj, Berlin, Német – magyar építészeti kapcsolatok kutatására

2002: CH ösztöndíj, Bécs. Kutatási téma: Theophil Hansen magyar tanítványai.

2002 – 2004: OTKA kutatás: A historizmus 11 szobrászának oeuvre katalógusa. (témavezető: Nagy Ildikó)

1998: Magyar Történészhallgatók Egyesületének díja. Deák Ferenc síremlékére kiírt pályázat történetének vázlata c. tanulmányért

1998 CEEPUS ösztöndíj, Bécs. Kutatási kéma: Gerster Kálmán bécsi tanulmányai.

1997 CEEPUS ösztöndíj, Pozsony. Kutatási téma: 19. századi temetőművészet.

RIHA Journal szerkesztőbizottsági tag (2012 - )

MTA Köztestületi tag (2009 - )

Hajnal István kör (2009 - )

Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat (1994 - )

Publikációk

Önálló kötetek:

Kemény Mária: A Magyar Tudományos Akadémia palotája. (szerk.: P.G.Gy és Boncz H.), Bp, 2015.

Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. (szerk. P.G.Gy.) MTA, Bp, 2010.

Von Berlin nach Budapest – Berlinből Budapestre. Aspekte des Historismus in der ungarischen Architektur – A historizmus aspektusai a magyar építészetben. (szerk.: P.G.Gy.) Potsdam, 2006.

A Magyar Tudományos Akadémia képzőművészeti kincsei. (szerk.: P.G.Gy. – András E.) MTA, Bp, 2004.

Johann Nepomuk Ender (1793-1854), Thomas Ender (1793-1875) emlékkiállítás. MTA Művészeti Gyűjtemény (szerk. P.G.Gy.) MTA, Bp, 2001.

Tanulmányok:

2017

* „Királyaink korának lehellete”. A millenniumi kiállítás történelmi épületei és szerepük a nemzeti identitás formálásában. In. Szilágyi A. Bollók Á. (szerk.): Nemzet és tudomány Magyarországon a 19. században. Bp. 2017. 224 – 248. (OTKA)

2016

–Historicism: Ecclesiastic Architecture. Roman Catolic Churches; Mausoleums; The Kossuth Mausoleum; Neo-Classicism: Domestic Architecture. In. Sisa J. (ed): Motherland and Progress. Basel – Boston, 2016. 95–108, 495–512, 542–554.

2015

* „Vezessük be minél előbb nemzeti hagyományainkat a modern világba”. A nemzeti építészet fogalmának változásai az építészeti szakirodalomban Magyarországon. In. Korall 62. 2015. 167–189. (OTKA)

–Többlépcsős időutazás: A budavári Nagyboldogasszony-templom évszázadai 1246 – 2013. In. Új Művészet 26 (2015) 20–23.

2014

*Önképalkotás és régiótudat. Magyarország, az európai építészeti diskurzus és a 19. századi szaksajtó. In. TBM 39. (2014) 305–316. (OTKA)

–Ismeretlen Ybl-tervek Teophil Hansen bécsi hagyatékában. Ars Hungarica 40 (2014/4.) 543–548.

2013

–A historizmus katolikus templomépítészete. Egy építészeti megoldás elterjedése a dualizmus kori Magyarországon. In. Felekezeti társadalom – felekezeti műveltség. Rendi társadalom – polgári társadalom 25. (a Hajnal István kör 2011. évi, győri konferenciájának kötete), Bp, 2013. 365–385.

–Az Akadémia Károly körúti palotája. In. Szentesi E. (szerk.): Kő kövön. Dávid Ferenc 73. születésnapjára. Bp. 2013. 387–404.

–Lakóépületek; Katolikus templomok, Mauzóleumok, Kossuth-mauzóleum. In. Sisa J. (szerk.): A magyar művészet a 19. században. Építészet és iparművészet. Bp. 2013.

2012

–A magyar építészek nélkülözhetetlen közlönyétől a „megtépett, megszabdalt orgánumig”. Az Építő Ipar – Építő Művészet (1914–1932). In. Ars Hungarica, 2012. 190–205.

–Gerster Kálmán. In. Szabó Z. – Zatykó L (szerk.): A budatétényi Szt István király plébániatemplom, 1912 – 2012. Bp. 2012. 36–39.

–A szándéktól a megvalósulásig. A kistétényi templom terveinek bemutatása. In. Szabó Z. – Zatykó L (szerk.): A budatétényi Szt István király plébániatemplom, 1912 – 2012. Bp. 2012. 40–49.

–Tervek a budatétényi Szt. István király templom kibővítésére. In. Szabó Z. – Zatykó L (szerk.): A budatétényi Szt István király plébániatemplom, 1912 – 2012. Bp. 2012. 68–75.

2010

–A Magyar Tudományos Akadémia épített öröksége. In. Épített örökség a magyar tudomány szolgálatában. (szerk. P.G.Gy.) MTA, Bp, 2010. 11–47.

2009

–Vom Wettbewerbsprojekt für das Parlament in Budapest bis zum Theater- und Redoutengebäude in Zipser Neudorf (Spisska Nová Ves, Igló). Führende Grundsätze in der Architektur von Koloman Gerster. In. Ars 42. (2009) 331–345.

2008

–Architektenausbildung nach Berliner Vorbild an der TU Budapest. In. AHA 49 (2008) 417–431.

2006

–Gábor Eszter – Papp G. Gy.: A rákóczifalvi Madonna. In. Ars Hungarica 34 (2006) 319–332.

–Hungarian Academy of Sciences and the Fine Arts in the 20th Century. In. András E. – Bicskei É. – Papp G.Gy. (eds.): Art treasures in the Palace of the Hungarian Academy of Sciences. Bp. 2006. 33–40.

–A berlini magyar aranyifjak építészeti tervei. In. Bardoly I. (szerk.): Magyar Műemlékvédelem. Bp. 2006. 254–266.

2004.

–A Magyar Tudományos Akadémia és a képzőművészetek a 20. században. In. P.G.Gy. – András E. (szerk.): A Magyar Tudományos akadémia képzőművészeti kincsei. MTA, Bp, 2004.

–Izsó Miklós: Friedrich August Stüler mellszobra. In. A Magyar Tudományos Akadémia és a képzőművészetek a 20. században. In. P.G.Gy. – András E. (szerk.): A Magyar Tudományos akadémia képzőművészeti kincsei. MTA, Bp, 2004. 217–219.

–Engel József: gróf Széchenyi István egészalakos álló szoborminája. In. A Magyar Tudományos Akadémia és a képzőművészetek a 20. században. In. P.G.Gy. – András E. (szerk.): A Magyar Tudományos akadémia képzőművészeti kincsei. MTA, Bp, 2004. 220–221.

–Dunaiszky László: gróf Széchenyi István mellszobra. In. A Magyar Tudományos Akadémia és a képzőművészetek a 20. században. In. P.G.Gy. – András E. (szerk.): A Magyar Tudományos akadémia képzőművészeti kincsei. MTA, Bp, 2004. 235.

–Zala György: Csíky Gergely mellszobra. In. A Magyar Tudományos Akadémia és a képzőművészetek a 20. században. In. P.G.Gy. – András E. (szerk.): A Magyar Tudományos akadémia képzőművészeti kincsei. MTA, Bp, 2004. 264.

2002.

–Gerster Kálmán síremléképítészeti munkássága. In. Ars Hungarica 30 (2002) 49–122.

–Berlin und die ungarische Architektur. In. Franke J.G. – Méhes M. (hrsg.): Friedrich August Stüler das Akademiegebäude in Budapest. Berlin, 2002. 3–8.

2001

–Thomas Ender építészeti tárgyú akvarelljei az MTA Könyvtárának Kézirattárában. In. P.G.Gy. (szerk.): Johann Nepomuk Ender (1793-1854), Thomas Ender (1793-1875) emlékkiállítás. MTA, Bp, 2001, 41–52.

–Az örökség hagyományozói. Könyöki József és Myskovszky Viktor műemlékfelmérései. In. Ars Hungarica 29 (2001) 192–196.

–A Zsolnay-épületkerámia a 19-20. század építészetében. In. Magyar Iparművészet 2001/1 16–21.

2000

–Adalékok Steindl Imre építészi tevékenységéhez. In. Ars Hungarica 28 (2000) 259–272.

1998

–Deák Ferenc síremlékére kiírt pályázat történetének vázlata. In. Hajdú Á. – Ősz F. (szerk.): Pest-Buda egyesítésének 125. évfordulója. 1873 – 1998. Bp, 1998. 88–98.

Közlemények

 • 2017. szeptember 15.

  Fényképtár online

  A mai napon, öt éves munka eredményeként befejeződött az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Fényképtára leltározott analóg tételeinek digitalizálása, így a honlapunkról immár online is elérhető és kutatható közel 80.000 f...
 • 2017. szeptember 4.

  Intézeti kutatószolgálat UPDATE

  Az MTA BTK Művészettörténeti Intézet Adattárában és Lexikontárában szünetel a kutatószolgálat, mivel az új épület bútorzatának beszerzése és ezáltal az új raktárak kialakítása közbeszerzési problémák miatt csúszik. ...
 • 2017. augusztus 22.

  Elhunyt Tímár Árpád

  Megrendüléssel fogadtuk a hírt, hogy szeretett és tisztelt egykori kollégánk,Tímár Árpád, aki 1970 óta Intézetünk munkatársa, az Ars Hungarica volt főszerkesztője, 2017 augusztus 12-én, életének 79. évében eltávozott köz...
 • 2017. június 20.

  Idén is látogatható lesz az MTA Székháza a Múzeumok Éjszakáján

  Idén ismét megnyitja kapuit, és különböző programokkal várja az érdeklődőket június 24-én, szombaton a Múzeumok Éjszakáján a Magyar Tudományos Akadémia Székházának neoreneszánsz épülete. A látogatók megismerkedhetnek a t...
 • 2017. június 9.

  Fiatal kutatói álláspályázat

  Az MTA BTK pályázatot hirdet tudományos segédmunkatárs (fiatal kutató) munkakörének betöltésére. A kiírás az alábbi linken érhető el.

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo