A-XXV-1 Locse Város Levéltárának (Štátny okresný archív Spi1ská Nová Ves Pracovisko Levoea) iratairól készült regeszták

Digitális másolat

A-XXV-1 Lőcsei művészek és mesterek a 16-17. században

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: Lőcse város levéltára (Štátny okresný archív Spišská Nová Ves Pracovisko Levoèa), Burgerrecht Buch angefangen no/a/ch der Stat brunst im 1550 Jar Her Michel crom - er: Richter

ISMERTETÉSE: Lőcse város polgárjogkönyvei az 1550-1692 között polgárjogot nyert személyek időrendi összeírását tartalmazzák, származásuk és foglalkozásuk megjelölésével.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 18 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Baranyai Béláné, 1975

TARTALMA: A polgárjogot nyert mesterek lajstroma ábécérendben foglalkozási ágak szerint (például festők, kőfaragók, aranyművesek stb.), kiegészítve az OSzK Kézirattárában őrzött, lőcsei vonatkozású iratok adataival (Fol. Germ. 789, Quart. Germ. 795, Quart. Germ. 829,1 Fol. Lat. 3108).

Jegyzetek:

1 Hain Gáspár lőcsei krónikája. Zipserische oder leütschaverische Chronica undt Zeit-beschreibung . (Zusamen getragen der Lieben Posterität zur nachricht von Caspar Hain) I-III. Lőcse 1910-1913.
újabban megjelent válogatás, magyar fordítással: Szepességi avagy lőcsei krónika és évkönyv a kedves utókor számára. Összeállította Hain Gáspár. (Szerkesztette, jegyzetekkel ellátta és az utószót írta Véber Károly) Budapest 1988 (Magyar Hírmondó)

Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo