A-XVIII-1 A Tiszántúli Református Egyházkerület és Kollégium Levéltárában, Nagykönyvtárában és Egyháztörténeti Múzeumában és a debreceni Déri Múzeum Adattárában orzött iratokról készült regeszták

Digitális másolat

A-XVIII-1 Vegyes művészettörténeti adatok a 19. század első feléből

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: Tiszántúli Református Egyházkerület és Kollégium Levéltára, Nagykönyvtára és Egyháztörténeti Múzeuma, Déri Múzeum Adattára, Debrecen

ISMERTETÉSE: A Tiszántúli Református Egyházkerületre vonatkozó történeti források.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 67 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Németh Gábor, 1981

TARTALMA: Vegyes művészettörténeti adatok a 19. század első feléből. (Kazay Sámuel kézirat, könyv- és érem-gyűjteményére, Kiss Sámuel,2Sárváry Pál3 tevékenységére vonatkozó adatok). A regeszták a Magyarországi művészet története című kézikönyvsorozat V. kötete számára készültek.4

Jegyzetek:

1 A magyarországi Református Egyház levéltári anyagának fondjegyzéke. (Szerk. Ladányi Sándor) Budapest 1976, 209-329. (Magyarországi egyházi levéltárak fondjegyzékei I.); BIBÓ ISTVÁN: A magyar építészeti szakirodalom kezdetei. In: Művészet és felvilágosodás. Művészettörténeti tanulmányok (Szerk. Zádor Anna, Szabolcsi Hedvig) Budapest 1978, 27-122.

2 SZ. KüRTI KATALIN: Kiss Sámuel (1781-1819), a debreceni "rajzoskola" első professzora. Debrecen 1995 (A debreceni képzőművészet történetéből I.)

3 Sárváry Pál (1765-1846) debreceni tanár, az MTA levelező tagja. Írásai a Tudományos Gyűjteményben, a Társalkodóban, a Hasznos Mulatságokban és a Kisfaludy-Társaság Évlapjaiban jelentek meg. Művészettörténeti szempontból figyelemreméltó műve: A' rajzolás mesterségének kezdete. I. Debrezenben 1804, II. 1807. Ld.: SZINNYEI JÓZSEF: Magyar írók élete és munkái. XII. Budapest 1908, 248-251. hasáb

4 SISA JÓZSEF: A Magyar művészet (1780-tól 1890-ig) c. kézikönyv kiadatlan kéziratai. In: MTA MKI Adattára. Budapest 2000, 107.

Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo