A-XVII-1 A Tiszáninneni Református Egyházkerület és Kollégium Levéltárának (Sárospatak) iratairól készült regeszták

Digitális másolat

A-XVII-1 A szikszói református templomra vonatkozó adatok

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: Tiszáninneni Református Egyházkerület és Kollégium Levéltára, Sárospatak, Szikszói református egyházközség iratai (1622-1950)

ISMERTETÉSE: A regeszták a szikszói református egyházközség jegyzőkönyvei 1-3. kötet, Vegyes iratok (1622-1906), valamint Varga József lelkész: A szikszói református egyházközség története című kézirata (1891) alapján készültek.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 103 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Németh Gábor, 1981

TARTALMA: A szikszói református templom felszerelésére, építéstörténetére vonatkozó adatok.2

Jegyzetek:

1 A magyarországi Református Egyház levéltári anyagának fondjegyzéke. (Szerk. Ladányi Sándor) Budapest 1976, 176. (Magyarországi egyházi levéltárak fondjegyzékei I.)

2 JOÓ TIBOR: A szikszói református templom. Herman Ottó Múzeum Évkönyve 15. (1976) 73-89.

Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo