A-XII-1 Rómer Flóris iratai

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: Zala megyei Levéltár, XV. főcsoport (Oklevelek, gyűjtemények) 2b

ISMERTETÉSE: Hat iratköteg, Rómer Flóris fogalmazványai a Zala vármegye monographiája című kötethez a zalai művészeti emlékekről. A kéziratokon lévő - Rómer által adott - számozásból megállapítható, hogy néhány köteg irattal több volt az anyag, de ezek ma már hiányoznak. A kötegek tartalma - a Rómer-féle számozás szerint - a következő:
III/1. Premontrei prépostságok (Türje és Rajk)
III/2. Lovagrendek (és vegyes anyag)
III/3-4. A regeszták készítésekor hiányzott.
III/5. Felsőőrs (és vegyes anyag)
III/6. Bencés apátságok (Tihany, Kapornak, Muraszentkereszt)
III/7. Bencés apátságok (Almád, Bucha [Bucsa], Csatár, Hahold [Hahót])
III/8. A regeszták készítésekor hiányzott.
III/9-12. Zalavár

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 177 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Csernyánszky Mária, 1964

TARTALMA: A regeszták az eredeti anyag teljes egészének áttekintésével készültek; a középkori szerzetes- és lovagrendek Zala vármegyei emlékeire vonatkozó adatokat tartalmaznak. A cédulasorozat hely- és személynévmutató segítségével kutatható.

Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo