A-XI-1 A Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Könyvtárának Kézirattárában orzött iratokról készült regeszták

Digitális másolat

A-XI-1 Ágensi iratok

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: Dunamelléki Református Egyházkerületi Levéltár (Ráday Levélrár), Archivum agentiale, Collectiones Agentiales Variae (1718-1861)

ISMERTETÉSE: Az ágensi hivatal a magyar protestáns egyházakban kb. 1713-tól 1867-ig működött. Az ágensek, azaz a királyi kancellárián, majd a Helytartótanácsnál is rendszeres fizetéssel alkalmazott hivatalnokok a protestánsok vallási ügyvivőjeként elsősorban a hatóságokhoz intézett kérvények, panaszok formába öntésével, az egyház érdekeinek képviseletével foglalkoztak. Szerepük az 1715. évi országgyűlés után növekedett meg, amikor a vallásügyeket az országgyűlés hatásköréből kivéve, azt a királyi felségjogok közé sorolták, így mindenki csak saját nevében, közvetlenül az uralkodóhoz fordulhatott panaszával.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 4 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Jankovich Miklós, 1960-1962

TARTALMA: Református templomok tervrajzai: Gige (Somogy vármegye), oratórium tervrajza (1778);2 Köröshegy (Somogy vármegye), templom rajza (1781);3 Szentgyörgyvölgy (Zala vármegye), református templom alaprajza (18. század);4 tanúvallomás a szentgáli (Veszprém vármegye) református templom tornyának egykori falképeiről (1769).5

Jegyzetek:

1 FüR LAJOS: A bécsi ágens: Bessenyei György. Ráday Gyűjtemény Évkönyve 9. (1999) 69-81.

2 Somogy megye műemlékjegyzéke. (Összeállította Szabó Tünde, K. Goda Györgyi) Kaposvár 1984, 156.

3 KOPPÁNY TIBOR: A Balaton környékének műemlékei. Budapest 1993, 213. (Művészettörténet - Műemlékvédelem III.)

4 NÉMETH JÓZSEF: Zala megye műemlékei. Zalaegerszeg 1977, 85.

5 KOPPÁNY TIBOR: A Balaton környékének műemlékei. Budapest 1993, 57. (Művészettörténet - Műemlékvédelem III.)

Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo