A-VIII-4 Építészeti iratok (Aedilia)

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: Esztergomi Prímási Levéltár, Archivum Saeculare, Archivum Juridico-oeconomicum et directorale, XXI. (Aedilia), valamint Építészetiek

ISMERTETÉSE: Az esztergomi prímási uradalmak építkezéseire vonatkozó iratok a 18. század végétől a 19. század közepéig, helynév szerint, azon belül időrendben.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 127 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Prokopp Gyula, 1980

TARTALMA: Az Aedilia iratanyagról (az 1773-1833 közötti iratokról) készült regeszták Drégely [Drégelypalánk]re, Érsekújvárra, Esztergomra, Gútára, Nagyszombatra, Pozsonyra, Sallóra (Garamsalló), Verebélyre vonatkozó építészettörténeti adatokat, az Építészetiek állagról készült regeszták az 1840-1855 közötti évekre vonatkozó vegyes adatokat tartalmaznak az egyházmegye templomairól. Kiemelkedő jelentőségű az Aedilia anyag NN jelzetű fondja, mely Melchior Hefele tevékenységére és a pozsonyi prímási palota építésére vonatkozó adatokat tartalmaz 1778-ból.1

Jegyzetek:

1 KELÉNYI GYÖRGY: Adatok a pozsonyi prímási palota tervezés- és építéstörténetéhez. In: MNG Évk. 1991, 233-236.; SIBYLLE PUHL: A pozsonyi prímási palota. In: Melchior Hefele (1716-1794) építész emlékkiállítása. (Szerk. Zsámbéky Monika) Szombathely 1994, 59-70.; Batthyány József prímás és Melchior Hefele szerződése a pozsonyi prímási palota építéséről. (Fordította Baricska István) Uo. 115-116.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo