A-VIII-1 Ipolyi Arnold levelezése

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: Esztergomi Prímási Levéltár, Ipolyi-gyűjtemény, 2-12. doboz

ISMERTETÉSE: Az esztergomi Prímási Levéltár Ipolyi-gyűjteményének egyik legnagyobb részét az Ipolyi Arnoldhoz írt levelek alkotják, s komoly forrásértékkel bírnak Ipolyi tudományos tevékenységére és műgyűjteményére vonatkozóan.1 Bár nem készültek róla regeszták, de rendkívül értékes adatokat tartalmaz az ún. Nem Ipolyihoz címzett levelek gyűjteménye is.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 210 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Prokopp Gyula,2 1960 körül

TARTALMA: Jacob Grimm, Keleti Gusztáv, Ligeti Antal, Lotz Károly, Kazinczy Ferenc, Lippert József, Rómer Flóris, Radvánszky Béla, Roskovics Ignác stb. Ipolyi Arnoldhoz írt levelei.

ELHELYEZÉSE: A mutatózáskor készült sorszámozás rendjében. A cédulasorozat hely- és személynévmutatóval.

Jegyzetek:

1 PROKOPP GYULA: A Prímási Levéltár Ipolyi-gyűjteménye. LSz XXIX. (1979) 585-652.

2 In memoriam Prokopp Gyula (1903-1983). [irodalmi tevékenységének bibliográfiájával] MÉ XXXII. (1983) 254-255.; Dr. Prokopp Gyula (1903-1983). [Prokopp Gyula prímási levéltáros munkáinak bibliográfiájával] Esztergom Évlapjai (1983) 406-409.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo