A-VII-7 Voit Pál Heves megyére vonatkozó adatgyűjtése

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: Heves Megyei Levéltár, Egri Érseki Levéltár, Egri Prímási és Főkáptalani Levéltár, OSzK Kézirattára

ISMERTETÉSE: Heves megyei településekre vonatkozó Canonica visitatiók, gazdasági iratok, protocollumok stb.

II. A cédulák

MENNYISÉGE: kb. 3000 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Voit Pál,1 Baranyai Béláné, Jankovich Miklós, Soós Imre, Entz Géza, 1970-es évek

TARTALMA: A Heves megye műemlékei című topográfiához gyűjtött levéltári adatok, kéziratok, tervrajzok, fényképek.2

ELHELYEZÉSE: A települések nevének ábécérendjében.

Jegyzetek:

1 Voit Pál válogatott bibliográfiája: Az egri főszékesegyház. Eger 1934; Joó János rajztanár magyar Athenaeuma. Budapest 1936; Egy régi pesti patika. Budapest 1940; Adatok a magyar festő asztalosok munkásságának bibliográfiájához. Budapest 1942; Régi magyar otthonok. Budapest 1943; Magyar keramikusok idegen földön. Budapest 1944; Magyar kerámiatörténeti tanulmányok. I. MÉ III. (1954) 113-122.; Kőszeghy Elemér (1882-1963). MÉ IV. (1955) 126.; I codici modenesi di Ippolito d'Este e le construzioni edili a Esztergom. AHA V (1958) 283-315.; Műhely a Via dei Severin. MÉ X. (1961) 97-130.; VOIT PÁL - HOLL IMRE: Régi magyar kályhacsempék. Budapest 1963. (angolul és németül is); A barokk Magyarországon. Budapest 1970; Der Barock in Ungarn. Budapest 1971; A francia barokk művészet jelenségei Magyarországon. In: Magyarországi reneszánsz és barokk. Művészettörténeti Tanulmányok. (Szerk. Galavics Géza) Budapest 1975, 451-472.; Eger művészetföldrajza és a közép-európai barokk. Kandidátusi értekezés. Budapest 1978 (MTA Könyvtárának Kézirattára); Barokk tervek és vázlatok 1650-1760. Katalógus. (A bevezető tanulmányt és a katalógust írta Voit Pál. Szerk. Buzási Enikő) Budapest 1980; Franz Anton Pilgram. Budapest 1982
Voit Pál munkásságára vonatkozóan ld.: H. DÉTÁRI ANGÉLA: Voit Pál hetven éves. MÉ XXVIII. (1979) 278-279.; GERŐ LÁSZLÓ: Voit Pál. Mv XXXII (1988) 194.; VADÁSZI ERZSÉBET: Emlékezés Voit Pálra. Uo. 195-196.; KELÉNYI GYÖRGY: Voit Pál. In: Voit Pál: Régi magyar otthonok. Az 1943-as kiadás bővített változata. (Szerk. Sturcz János) Budapest 1993, 355-356.

2 Heves megye műemlékei I-III. (Szerk. Dercsényi Dezső, Voit Pál) Budapest 1972-1978 (Magyarország Műemléki Topográfiája VIII.)


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo