A-VII-5 Horváth Tibor Antal gyűjtése

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: Különböző magyarországi levéltárak (MOL; Győri Püspöki Levéltár, Csornai konvent hiteleshelyi és magánlevéltára; Vas Megyei Levéltár, Türjei prépostság levéltára, Vasvári káptalan levéltára) és könyvtárak (ELTE Egyetemi Könyvtára, Ráday Könyvtár, OSzK Kézirattára)

ISMERTETÉSE: Horváth Tibor Antal (1889-1964) tanár, történész, 1913-ban a premontrei rendbe lépett, 1917-ben szentelték pappá. 1914-1921 között Keszthelyen, 1936-ig Szombathelyen, ezután újra Keszthelyen tanított, 1950-től Budapesten visszavonultan élt. Széleskörű levéltári kutatások alapján elsősorban a Dunántúl középkori történelmével, a premontrei rend múltjával, ötvösséggel és numizmatikával kapcsolatos közleményeket jelentetett meg. Horváth Antal Tibor néven is írt.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 463 darab

TARTALMA: A regeszták zömmel családi levéltárakból gyűjtött vegyes művészettörténeti, jelentős részben iparművészet-történeti adatokat tartalmaznak a 16-18. századból.

ELHELYEZÉSE: A családnevek ábécérendjében.

Jegyzetek:

1 Horváth Tibor Antal főbb művei: A horpácsi prépostság. Sopron 1941; A szombathelyi ötvösség története. Szombathely 1941; A csornai premontrei prépostság commendatorai a 16-17. században. Keszthely 1942; A Csornai konvent hiteleshelyi működése. Keszthely 1943; Szent Márton születési helyének okleveles adatai. Szombathely 1944
Tudományos munkásságára vonatkozóan ld.: BENDEFY LÁSZLÓ: Horváth Tibor Antal. Vasi Szemle 29. (1965) 136-139.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo