A-VII-3 Pataki Vidor János gyűjtése

Digitális másolat

I. Az eredeti anyag

ŐRZÉSI HELYE: Az a jelű cédulasorozat a bécsi Kriegsarchiv Archiv des Wiener Hofkriegsrates, Akten című állagáról, a b jelű különböző közgyűjtemények anyagáról készült.

ISMERTETÉSE: Pataki Vidor János (1901-1973) cisztercita szerzetes, történész, az egri vár feltárásának kezdeményezője. Behatóan foglalkozott az egri vár építéstörténetének kutatásával, számos fontos forrást tárt fel hazai és külföldi levéltárakban.1

II. A cédulák

MENNYISÉGE: 61 darab

KÉSZÍTŐJÉNEK NEVE, A FELDOLGOZÁS IDEJE: Pataki János Vidor, 1950-es évek

TARTALMA: Az a jelű anyag 16. századi magyarországi várakra vonatkozó adatokat, a b jelű cédulasorozat különböző levéltári forrásokból és kiadványokból gyűjtött Zsigmond- és Mátyás-kori adatokat tartalmaz.2

Jegyzetek:

1 Pataki Vidor János főbb művei: A XVI. századi várépítés Magyarországon. In: A Bécsi Magyar Történeti Intézet Évkönyve I. Budapest 1931, 98-133.; Az egri vár élete. A Cisztercita Rend Egri Szent Bernát Gimnáziumának Évkönyve (1933-1934)

2 A bécsi Kriegsarchiv Archiv des Wiener Hofkriegsrates, Akten című állagáról készült mikrofilmek a MOL-ban X 4683 törzsszám alatt találhatók.


Facebook

Közlemények

Szakmai partnereink

Our partners

ciha logo

riha logo

Herder Institut logo

inha logo

lengyel logo

krakko logo

LUDWIG logo 2 

IMM logo 

BTM logo